+359 2 850 53 64

"Дистанционно обучение по БИН, ПК и НКН"

Проект "Дистанционно обучение по БИН, ПК и НКН"

На 08.10.2014г. (четвъртък) в хотел Метрополитън, град София се проведе заключителната конференция по проект „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство”.

Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и Европейския социален фонд.

Конференцията бе организирана от един от изпълнителите на проекта - Факултетът по библиотекознание и културно наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии (ФБКН при УниБИТ), който, в рамките на поставения срок, успешно разработи целевите магистърски програми за дистанционно обучение.

Ръководител на конференцията бе проф.дфн. Иванка Янкова - Декан на ФБКН при УниБИТ.

В събитието взеха участие още: гл. ас. д-р Силвия Станчева, гл. ас. д-р Румелина Василева, доц. д-р Таня Тодорова, гл. ас. д-р Тереза Тренчева, доц. д-р Нели Костова и редица други преподаватели от висшето учебно заведение, които представиха постигнатите по проекта резултати.

На конференцията гостува и г-жа Надежда Димитрова - управител на фирма НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД, технически изпълнител на проекта. В рамките на проекта, фирмата успешно изпълни следните дейности:

• Инсталиране, поддържане и обучение за работа с ILIAS - е-платформа за дистанционно обучение (ДО).
• „Обучение на обучители” от преподавателския състав на ФБКН за приложение на електронни форми на дистанционно обучение. Разработване на ръководства и обучение за създаване на мултимедийни материали за е-обучение.

Конференцията приключи със заключителна дискусия, по време на която бяха разисквани положителните ефекти, които ще окажат реализираните иновативни форми на обучение, върху висшето образование в България.