+359 2 850 53 64

Топ 10 на стратегическите технологични тенденции

Очакванията на агенция „Гартнър” за промените в ИТ сектора до 2020г.

Наскоро Гартнър, една от най-реномираните американски агенции за проучвания и анализи в областта на информационните технологии, обяви своите прогнози за възможни промени в ИТ сферата до 2020г.

Ето и списък с тях:

1. До 2016г., 3D принтирането на тъкани и органи ще предизвика световен дебат относно употребата на технологията, както при хора, така и при животни. От Гартнър съветват предприятията да разработят правила, които да опишат параметрите на изследванията, както и да проучат законовите аспекти за защита на интелектуалната собственост.

 Технологични тенденции-2 2. До 2018г., фалшифицирането на интелектуалната собственост в областта на 3D принтирането ще води до загубата на поне 100 млрд. щатски долара/годишно. Гартнър признава, че е невъзможно напълно да бъде спрян процеса по фалшификация, затова съветват ИТ компаниите да открият начини, с които да докажат оригиналността на продуктите си.
 Технологични тенденции-3  3. До 2017г., повече от половината от производителите на потребителски стоки ще постигат 75% от потребителските си иновации и научни изследвания, благодарение на краудсорсинг решенията. Според Гартнър ИТ директорите трябва да обърнат по-голямо значение на т.нар. „принос отдолу-нагоре“, защото без него и без наличието на съвестни служители, всички инициативи рано или късно ще пропаднат. 
   4. До 2017 г., 80% от потребителите ще събират, следят и разменят личните си данни, с цел спестяване на пари, облага и персонализиране. Маркетолозите и маркетингови анализатори трябва да направят оценка на поведенческите модели, за да се определят дългосрочните цели на въпросното събиране на данни, както и стратегиите за получаване на възнаграждение. От Гартнър предполагат, че до края на 2014г. наддаването за лични данни ще се увеличи с трицифрени проценти.
 Технологични тенденции - 5  5. Предприятията и правителствата ще осъзнаят, че не могат да защитят всяка по-чувствителна информация и от 2020г. 75 % от нея ще бъде разсекретена. Предприятията и правителствата трябва да приемат факта, че споделянето на привидно чувствителна информация не е нито опасно, нито недоходоносно. Това се дължи на факта, че чрез увеличаването на обема на информацията ще се самосъздадат нови защитни механизми.
 Технологични тенденции - 6  6. До 2020г., увеличаването на безработицата, дължаща се на цифровизацията, ще доведе до социално недоволство и търсене на нови икономически модели. Изпълнителните директори и бордовете на големите предприятия трябва да избягват употребата на старите икономически модели в новата дигитална реалност, тъй като цифровизацията може да доведе до намаляване на броя на работните места.
 Технологични тенденции - 7  7. До 2024 г., най-малко 10% от дейностите, потенциално вредни за човешкия живот, ще изискват задължително използване на т.нар. "умни системи“. За всички е ясно, че машините играят съществена роля в нашия живот, включително и в неговото опазване. Затова ИТ директорите и ИТ лидерите трябва да подпомогнат процеса по решаване за това къде и как ще бъдат внедрени автоматизирани системи, чиято основна задача ще е подобряване на сигурността.
 Технологични тенденции - 8  8. До 2020 г., повечето интелектуални работници ще споделят работното си място с „умни“ машини и това ще има както положителни, така и отрицателни последици. ИТ професионалистите трябва да признаят, че „умните“ машини имат множество предимства, като дори могат да участват в създаването на изцяло нов вид компании и професии. От Гартнър твърдят, че скоро именно подобни „умни“ машини ще решават съдбата на голям брой работни места.
 Технологични тенденции - 9  9. До 2017г., повечето от компютрите ще учат, вместо да обработват информация. В подкрепа на това твърдение, от Гартнър посочват появилите се невронни мрежи и библиотеката на IBM, състояща се от 150 невроморфични макроси. Освен това, от агенцията предсказват, че през 2014г. двойно ще се увеличи броят на приложенията, които използват гласово разпознаване, а до 2015г. ще се учетвори броят на програмистите, които използват библиотеката на IBM. За това, предприятията трябва да се насочат към нов метод на програмиране  - това е т.нар. „Програмиране по пример“.
 Технологични тенденции - 10 10. До 2020г., информацията за потребителите, събрана от портативни устройства ще носи 5 % от продажбите от Global 1000. Гартнър съветват да бъдат създавани портативни устройства, които да предлагат нови видове употреба, а не заместители на съществуваща технология.

Свързани статии