+359 2 850 53 64

За UX дизайна

Какво да правите и какво да не правите?

Поради развитието на технологиите, през годините уеб сайтовете, приложенията и различните видове софтуер започнаха да стават все по-сложни откъм функционалност, предлагайки на потребителите много по-богато и интерактивно преживяване

Но независимо от това колко много се е променил процесът на тяхната изработка, успехът им продължава да зависи от това доколко добре биват възприети от потребителите. През последните няколко години в дизайна се появи нова тенденция - user experience дизайн - чийто фокус е поставен именно върху постигането на максимално положително потребителско преживяване.

Какво е потребителско преживяване?

Потребителското преживяване се отнася за това как потребителите на дадена система се чувстват докато си взаимодействат с нея.

Какво трябва да знаете за user experience дизайна (UX дизайна)?

UX дизайнът дава безброй възможности за развитие на даден проект, но още в самото начало бихме искали да уточним, че с него не може да бъде постигнато абсолютно всичко. В следващите редове ще отбележим основните погрешни схващания, свързани с UX дизайна.

UX дизайнът не е универсален

UX дизайнът не може да бъде приложен в абсолютно всички ситуации, понеже като хора, Вашите клиенти, ще имат различни виждания за развитието на собствения си проект. Те понякога няма да съвпадат с използваните от Вас похвати.

Най-доброто, което можете да направите, е да изработите дизайн, който да насърчава определени поведения и емоции, но винаги имайте предвид, че не е възможно да предскажете на 100% как идеите Ви ще бъдат възприети от потребителите.

Освен това, не забравяйте, че не можете да приложите една и съща концепция в различни ситуации. Потребителското преживяване е и трябва да бъде различно в зависимост от конкретния проект и поставените от него цели.

В UX дизайна не можете да разчитате само и единствено на традиционните метрики

Разбира се, всеки един проект трябва да бъде анализиран. За целта се използват метрики, като степен на отпадане, импресии и др., които могат да Ви дадат представа за поведението на потребителите. На тяхна база, обаче, можете да направите само и единствено предположения за това какво би им се харесало. В UX дизайна водещи са психологическите похвати – затова, обърнете им повече внимание. Не се концентрирайте само върху метриките – използвайте ги за ориентир, но дотам. Опитайте се да изградите психологическия профил на целевата си аудитория, а не демографски.

User experience не е равно на Usability

Все по-често user experience и usability се използват като синоними. Но това не е правилно. Двата термина означават различни неща. UX се отнася за това как потребителите се чувстват докато използват дадена система, докато ползваемостта се свързва с лекотата и ефективността на работа с потребителския интерфейс.

Задачи и техники на UX дизайнерите

UX дизайнерите изпълняват различни задачи. Някои от тях са изброени по-долу.

Оценка на продукта

Ако системата вече съществува, UX дизайнерът трябва да оцени нейното положение. Трябва да докладва проблемите и да предложат подобрения, на база на извършен анализ и проучвания.

A/B тестване

UX дизайнерът трябва да направи проучване, в което да сравни ефективността и качеството на преживяването, което носят няколко различни потребителски интерфейса.

Проучване на потребителите

UX дизайнерът може да интервюира настоящи и потенциални потребители на системата, за да разбере кой е най-ефективният дизайн. И тъй като потребителското преживяване е субективно, най-добрият начин за директно получаване на тази информация е посредством изучаване и взаимодействие с потребителите.

Макети и прототипи

На база на своите проучвания, UX дизайнерът може да изготви макет на различните слоеве на дизайна, а впоследствие и по-прецизни прототипи.

Поток от потребители

UX дизайнерът трябва да направи дизайн и на начина, по който потребителите ще се предвижват в системата.

Създаване на сценарий

Една от основните цели на UX дизайнерите е да предизвикат емоция у потребителите. За целта, най-подходяща стратегия е създаването на сценарий, на история, която освен да събужда определени чувства, трябва и да носи полезна за потребителя информация.

Шаблони за дизайн

Шаблоните осигуряват консистентност и начин за откриване на най-ефективния инструмент за изработка на конкретната система. При UX дизайна, изборът на подходящи интерфейсни елементи води до създаване на по-добри и по-познати потребителски преживявания. Но UX дизайнерът трябва не само да предложи конкретни шаблони, но и да създаде персонализирани такива.

Определяне на съдържанието

Най-просто казано, определянето на съдържанието представлява списък със страниците, които ще се съдържат в уеб сайта (ако проектът е свързан с изработката на уеб сайт). Имайте предвид, че доста често определянето на съдържанието води до промени в информационната архитектура.

Определяне на насоки за стил

Консистентността е много важен елемент от създаването на запомнящо се потребителско преживяване. Определянето на насоките за стил ще дадат на дизайнерите и копирайтърите рамка, в която да работят и така ще сте сигурни че и всеки нов елемент ще отговаря на изискванията и целите на клиента.

Източник: smashingmagazine.com.

 

Изработка на уеб сайтове с responsive дизайнПовече...

Свързани статии