+359 2 850 53 64

Какво е брейнсторминг?

Видове брейнсторминг и съвети за водене на брейнсторминг сесия

Брейнстормингът включва спокоен, неформален подход към решаването на проблеми в комбинация с нестандартно мислене.

Окуражава хората да излязат с идеи и решения, които на пръв поглед изглеждат малко щури. Някои от тези идеи могат да се превърнат в оригинални и креативни решения на даден проблем, докато други могат да доведат до зараждането на още нови идеи. По време на брейнсторминг сесиите трябва да избягвате критиките и награждаването на идеите. Това, което трябва да правите е да се опитате да отворите нови възможности и да спрете още в зародиш грешните предположения. Преценките и анализа на този етап от зараждането на идеите ограничават креативността.

Оценете идеите в края на сесията. Това е времето, през което трябва да направи по-обстойно разглеждане на решенията, като за целта използвате конвенционални подходи.

Видове брейнсторминг

Индивидуален брейнсторминг

Индивидуалният брейнсторминг често води до създаването на повече и в голяма част от случаите - на по-добри идеи в сравнение с груповия. Това може да се дължи на факта, че групите не спазват правилата толкова стриктно. Друга причина е тази, че хората обръщат повече внимание на това, което казват другите, вместо те самите да генерират свои идеи или ги забравят, докато изчакват реда си.

Когато мислят насаме, хората не се притесняват за мнението и егото на останалите и се чувстват по-спокойни, а това увеличава креативността им. Възможно е, разбира се, да не успеят да развият идеите си напълно, тъй като не разполагат с толкова много опит, колкото би имала групата.

Индивидуалният брейнсторминг е най-ефективен, когато трябва да разрешите по-обикновен проблем, когато трябва да създадете списък с идеи или да се фокусирате върху по-голям проблем. Груповият брейнсторминг е по-ефективен за разрешаване на сложни проблеми.

Съвет:

За да бъде Вашата брейнсторминг сесия максимално полезна, изберете спокойно място, на което да се настаните и да помислите. Намалете нещата, които Ви разсейват до минимум и използвайте мисловни карти, за да организирате и развиете идеите си.

Групов брейнсторминг

При груповия брейнсторминг можете да се възползвате от опита и креативността на всички членове на Вашия екип. Когато един от тях престане да развива идеята си, опитът на другите могат да я изведат на следващото ниво.

Друго предимство на груповия брейнсторминг е, че помага на всички да се чувстват полезни и че са допринесли за разрешаването на проблема. Освен това, груповите сесии често са доста забавни и могат да бъдат използвани като средство за изграждане на отборния дух на екипа.

Груповият брейнсторминг, обаче, може да бъде много рисков. Необичайните предложения могат да бъдат подминати и дори осмени. Затова, е важно фасилитаторът да не допусне потъпкването на тези идеи.

Съвет:

Когато е възможно, участниците в брейнсторминга трябва да имат различна квалификация и опит. Това ще направи сесиите по-креативни. Не правете групата прекалено голяма – обикновено най-ефективни са групи от 5 до 7 човека.

Как да ръководите брейнсторминг сесия?

Стъпка 1: Подгответе групата

Създайте комфортна среда, в която да се проведе сесията. Уверете се, че стаята е добре осветена и че разполагате с всички нужни инструменти и ресурси, включително закуски и напитки.

От колко информация и подготовка се нуждае Вашият екип, за да започне да предлага решения на проблема?

Запомнете, че за да може Вашият екип да започне да предлага решения, му е нужна предварителна подготовка, но ако тя бъде прекалено обширна, може да се стигне до задушаване и дори унищожаване на свободния и леко анархичен характер на брейнсторминг срещите.

Помислете кой ще присъства на срещата. Ако съберете само хора, които мислят по един и същи начин, няма да успеете да генерирате много креативни идеи. Затова, опитайте да включите служители с различна квалификация, както и такива, които разполагат с различен начин на мислене.

Когато всички се съберат, определете един човек, който да записва идеите. Това не е задължително да бъде ръководителят на екипа – трудно е да записваш и да даваш идеи едновременно. Отбелязвайте идеите на бяла дъска или флипчарт, така че всички да могат да ги виждат или използвайте компютър с проектор.

Ако хората, които сте поканили, не са свикнали да работят заедно, можете да започнете с игра или упражнение, които да ги сближат.

Стъпка 2: Представете проблема

Представете ясно проблема, който искате да разрешите, заедно с критериите, които искате да бъдат изпълнени. Обяснете, че целта на срещата е да се генерират възможно най-много идеи.

Оставете на екипа достатъчно време да помисли на спокойствие и всеки да запише идеите си. След това помолете присъстващите да споделят идеите си, като дадете на всички еднаква възможност за представяне.

Стъпка 3: Насочвайте дискусията

След като всички членове на екипа споделят идеите си, започнете групова дискусия, която да ги доразвие и защо не – да доведе до създаването на нови идеи. Надграждането на чуждите идеи е един от най-важните аспекти на груповия брейнсторминг.

Окуражавайте всички да дадат своя дял в дискусията, включително и по-тихите хора и не позволявайте някой да критикува чуждите идеи.

Като ръководител на дискусията и Вие можете да споделите своите идеи, но основната част от времето и енергията си трябва да насочите в подкрепа и насочване на разговорите. Обсъждайте една тема и преместете фокуса, ако хората започнат да се отклоняват от нея.

Обобщение

Запомнете, че всички трябва да се забавляват по време на брейнстроминга. Приветствайте креативността и окуражавайте екипа да дава възможно най-много идеи, независимо от това дали са практически насочени или не.

Не следвайте една посока на мисълта за прекалено дълго. Уверете се, че сте успели да генерирате достатъчно количество идеи и че сте ги изучили детайлно.

Ако даден член от екипа Ви изпита нужда да се усамоти, за да обмисли дадена идея, позволете му да го направи.

Не забравяйте, че ако брейнсторминг сесията се окаже по-продължителна, трябва да направите достатъчно почивки, които да дадат възможност на хората да запазят концентрацията си.

Свързани статии