+359 2 850 53 64

Бранд мениджмънт

6 стратегии за успешен бранд мениджмънт

За да продавате, трябва да накарате хората да забележат бранда Ви.

За целта, НЕ трябва да похарчите много пари за брандинг. Това, което трябва да направите е да използвате интелигентен и стратегически бранд мениджмънт, който да подпомогне Вашия бизнес по устойчив начин.

Какво е бранд мениджмънт?

Бранд мениджмънт е развитието на начина, по който марката бива възприемана на пазара и от потребителите. Създаването на положителна връзка с целевата аудитория е от голямо значение за бранд мениджмънта.
Бранд мениджмънтът е важен аспект от маркетинга, който използва сложни техники за повишаване на стойността на продукта. В зависимост от внедрената маркетингова стратегия, той може да увеличи цените на продуктите и да създаде верни клиенти, като използва подходящи изображения или ключови съобщения.

Видове бранд

Продукт: Материалният продукт е нещото, което се асоциира най-често с даден бранд. Ако Вашият бранд предлага повече от един продукт, трябва да имате унифициращ атрибут. Например, Кока-Кола е бранд, но различните напитки, които предлагат също са част от бранда.

Услуга: Услугите са нематериални продукти, като напр. куриерска услуга, софтуер и др.. Бранд, който предлага услуга, може да бъде повлиян положително или отрицателно от хората, които предлагат услугата, от това как услугата се извършва, къде се извършва услугата, как отделните клиенти разбират и взаимодействат с услугата.

Личност: Хората могат да имат собствен бранд на база характер, харизма, слава, позиция или влияние. Този вид бранд може да бъде изражение на естествения характер или да бъде имидж, който е умишлено създаден.

Организация: Организациите, които предлагат услуги или продукти, могат да бъдат брандове. Качествата, които хората асоциират с компанията са основните на бранда. Възприемането на бранда зависи от потребителското преживяване.

Събития: Тези брандове са свързани с преживяването на потребителите, което те са имали по време на дадено събитие, или от силна връзка със целта на събитието. Малки или големи, тези брандове са свързан със забавление, професионална връзка или социална кауза. Пример: Олимпийските игри.

Стратегии за успешен бранд мениджмънт

1. Уникално търговско послание

Вашето уникално търговско послание (УТП) е това, което Ви различава от конкуренцията. За да намерите Вашето уникално търговско послание, трябва да разберете къде стоят Вашият продукт и Вашата компания на пазара. Какво прави Вашия продукт различен от този на конкурентите? Какво различава компанията Ви от останалите във Вашата сфера? Дефинирайте тези отговори и ги запишете. Например: „Нашата компания е най-креативна и нашите продукти са най-стилни.“ Преформулирайте изречението в грабващо вниманието послание. Използвайте го във всичките си маркетингови дейности.

2. Вътрешен бранд мениджмънт

Когато развивате марката си, трябва да започнете от вътрешността на Вашата компания – Вашите служители, след това – Вашите партньори и настоящи клиенти. Това ще Ви помогне да инкорпорирате други гледни точки в бранда си, за които може и да не сте се сетили. Например, екипът, който е разработвал продукта Ви знае как клиентите го използват и можете да инкорпорирате тази информация в процеса на продажба.

Уверете се, че всеки отдел представлява бранда Ви по правилния начин във всички възможни комуникационни канали с клиенти, партньори и доставчици.

3. Поддържайте бранд консистентност

Важно е брандът Ви да еволюира, но основната част на марката не се променя никога. Знаем, че е трудно да управлявате визуалните елементи на бранда си, но трябва да ги използвате консистентно.

4. Свържете се с потребителите на емоционално ниво

Брандът не е само име, лого, уеб сайт, реклама. Това са инструменти, а не бранд. Брандът е нещо много по-голямо – желана идея, която се манифестира в продукти или услуги, места, хора, преживявания.
Затова се опитайте да удовлетворите не само физическите нужди на хората, но и техните емоционални нужди. Така те постепенно ще започнат да се идентифицират с Вашия бранд.

5. Наградете верните си последователи

Дайте награди на тези потребители, които харесват бранда Ви – за да станат част от процеса по изграждане на Вашата марка.

6. Изградете общност

Общността е ефективна платформа, която може да ангажира клиентите и да изгради лоялност към бранда. В активните общности, членовете чувстват нужда да се свързват помежду си, като това, което ги обединява е факта, че използват продуктите на един и същи бранд.

Свързани статии