+359 2 850 53 64

Етапи за написване на имейл

Полезни съвети за всички етапи от създаването на имейл

Когато пишете имейл, ще Ви бъде много по-лесно, ако следвате предварително изготвен план за действие.

Етапите за написване на имейл включва три етапа: подготовка, писане и проверка.


Етап 1: Подготовка за написване на имейл

Първата фаза от процеса по създаване на имейл е подготовката. В тази фаза е важно да използвате ключови думи, които са свързани с целевата ви аудитория и търсените от нея информация. Това ще помогне за по-добро класиране на имейла по ключови думи и ще улесни аудиторията да намери и прочете съобщението ви.

Сега е моментът, в който трябва да анализирате аудиторията си и да определите целта, с която пишете. Използвайте ключови думи, свързани с проблемите и нуждите на вашата аудитория, за да се уверите, че имейлът ви предлага решения и полезна информация, която те търсят.

В допълнение трябва да отгатнете как аудиторията ще реагира на това, което ще напишете и да адаптирате имейла си, така че той да ѝ въздейства положително. Използвайте ключови думи, които са свързани с емоциите и интересите на аудиторията, за да ги привлечете и ангажирате.

Етап 2: Писане на същинския имейл

Вторият етап от създаването на Вашия имейл включва три основни действия, включващи използването на ключови думи:

• Проучване на темата на имейла: Използвайте ключови думи, свързани с темата, за да проведете задълбочено проучване и да съберете важна информация. Това ще ви помогне да представите компетентност и експертност във вашия имейл.

• Оформяне на съобщението: Използвайте ключови думи, които са свързани с решението на проблема или предлагането на полезна информация. Подчертайте ползите и предимствата, които аудиторията ви ще получи, и се уверете, че използвате ясен и лесно разбираем език.

• Съставяне на имейла: Използвайте ключови думи, които са свързани с целевата аудитория, за да адаптирате съобщението си към нея. Използвайте лично обръщение с местоимения от 2л.ед.ч. или 2л.мн.ч., за да създадете по-лично и ангажиращо изживяване за получателя.

Етап 3: Проверка на създадение имейл

Третата фаза от процеса по създаване на имейл включва проверка, корекция и оценка на текста. След като напишете първата си чернова, използвайте ключови думи, свързани с яснотата, стегнатостта и четимостта на текста. Уверете се, че тонът, който използвате, е подходящ и отразява целта на вашия имейл.

Важно е също така да проверите дали има граматически, печатни или пунктуационни грешки. При оценката на имейла си, използвайте ключови думи, свързани с анализа на това дали съобщението ви изпълнява целта, която сте поставили в началото. Това ще ви помогне да подобрите качеството и ефективността на имейла си.

За да научите всички основни правила за създаване на имейл, можете да се запишете за нашето онлайн обучение Как се пише имейл?.

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА Правилно делегиране на задачи
  Правилно делегиране на задачи
  Въпреки всичките Ви усилия да управлявате времето си ефикасно, понякога ще попадате в ситуация, в която имате повече задачи,…
 • КЪМ СТАТИЯТА Вербална и невербална комуникация за търговци
  Вербална и невербална комуникация за търговци
  В първите 30 секунди, след като клиентът Ви е видял или чул – той формира у себе си първи впечатления за Вас.
 • КЪМ СТАТИЯТА Съвети за водене на блог през 2018г.
  Съвети за водене на блог през 2018г.
  През последните няколко години имаше бум на различните видове блогове - лични и корпоративни.
 • КЪМ СТАТИЯТА Управление на проекти по правилния начин
  Управление на проекти по правилния начин
  Знаете ли какъв е основният проблем на повечето проджект мениджъри?