+359 2 850 53 64

Как да станеш ментор?

Какво е ментор? 19 съвета, които ще Ви направят по-добър ментор.

Придобили сте значителен професионален опит, познанията Ви във Вашата сфера на дейност са експертни и кариерата Ви се развива успешно.

Как можете да се възползвате от всичко това? Станете ментор.

Какво е ментор?

Да бъдеш ментор означава да бъдеш нечий доверен съветник - да го подкрепяш и съветваш, като винаги поставяш на първо място неговите интереси.

Като ментор, основните ти задължения ще бъдат:

• Да оказваш подкрепа на човека, когото наставляваш.
• Да му помогнеш да развие кариера, която отговаря на неговия потенциал и цели.
• Да му предлагаш знания, опит, конструктивна критика, връзки и ресурси.
• Да се фокусираш върху дългосрочните му цели за кариерно развитие.
• Да бъдеш пример за успех.

Защо да станеш ментор?

Хората стават ментори по различни причини.

1. Кариерно развитие

Менторите са хора, които ще положат допълнителни усилия, за да помогнат на някой друг и ще упражнят положително влияние върху живота му. Това може да отвори нови възможности за кариерно развитие.

2. Подобряване на лидерските умения

Когато обучавате някой, Вие наистина ставате експерт в областта. Не само получавате ценни уроци по лидерство, но и поставяте под въпрос досегашния си начин на мислене и действане.

3. Удовлетвореност от факта, че помагате на някого

Това може да звучи банално, но повечето хора се чувстват добре, когато знаят, че са били полезни на някого.

Менторството може да Ви помогне да бъдете в крак с най-новото и актуалното във Вашата сфера на дейност, да енергизирате кариерата си и да разширите мрежата си от контакти. Можете да научите нови неща от човека, когото ще съветвате и да освежите перспективата си.

На кого да бъдете ментор?

Човекът, на когото ще бъдете ментор, трябва да се държи професионално, да бъде етичен и да може да приема конструктивна критика. Преди да се съгласите да станете нечий ментор, обмислете следните неща:

• Винаги първо се срещнете с човека лично.
• Съгласете да станете негов ментор, само ако това Ви се струва подходящо решение.
• Научете повече за човека, като разпитате мрежата си от контакти.
• Проверете човека в социалните мрежи.

Ако смятате, че не можете да станете ментор на даден човек, кажете го веднага, за да не губите неговото и собственото си време.

Как да управлявате процеса?

Лицето, на което ще бъде ментор, трябва да опише:

• Силните и слабите си страни, както и целите си.
• Идеите, конфликтите и решенията си.
• Причините, поради които иска да се учи от Вас.

Всяко менторство ще бъде различно. Обикновено, процесът включва следните действия:

• Обсъждане на Вашите грешки и успехи.
• Споделяне на това какво бихте искали да знаете, когато сте стартирали кариерата си.
• Свързване на лицето, на което сте ментор, с хора, които биха му били полезни.
• Предлагане на информация за начина, по който вземате решения, разрешавате конфликти и правите планове.
• Разглеждате нещата от гледна точка на лицето, на което сте ментор и давате обратна връзка от Вашата гледна точка.

Освен това, трябва да решите кога, къде и как ще се случва менторството. Помислите върху следните въпроси:

• Кога и колко често ще се срещате?
• Ще давате ли задачи или просто ще си говорите за подходите, които използвате?
• Ще оценявате ли процеса официално или от време на време ще обсъждате дали взаимоотношенията Ви все още за взаимно полезни?

С времето, кариерата на Вашия наставляван ще се развива. В някакъв момент той няма да се нуждае от ментор. Това е моментът, в който Вашата връзка може да прерастне в приятелство.

Как да станете невероятен ментор?

1. Дефинирайте очакванията и задайте ясни правила

Когато се срещнете с Вашето протеже, обяснете спокойно ролята си. Отговорете на въпросите, които той може да има по отношение на менторския процес.
Обяснете какво очаквате от него (да подготви проблеми за разрешаване, да идва на време и др..).
Обяснете какво ще направите за него: ще му бъдете коуч, учител и ще очаквате открити взаимоотношения.

2. Оценете нуждите на човека, когото ще наставлявате

Попитайте го какви са неговите приоритети? В коя област иска да придобие умения? Кои от настоящите си умения иска да подобри?

3. Оставете протежето си да взема самостоятелни решения

Менторите са по-опитни и знаят повече от хората, на които помагат. Най-лесно е просто да кажете на протежето си какво да направи. Но това не е най-правилното решение.
Той трябва да се научи как да мисли и как да се справя с предизвикателствата.

4. Още в самото начало определете очакванията

Както Вие, така и Вашия наставляван ще намерите за полезно да седнете и да отделите време да обсъдите очакванията си – особено, ако не се познавате добре.

5. Интересувайте се от Вашето протеже като личност

Връзката ментор/протеже е много лична. Можете да давате посредствени съвети без да познавате добре човека, но ако искате да бъдете наистина добър ментор, ще трябва да го опознаете и да го съветвате на лично ниво.

6. Трябва да знаете кога да изчакате преди да дадете съвет

Когато сте нечий ментор, може да се почувствате принудени да дадете съвет възможно най-бързо. Но не всяка обратна връзка е полезна, а ако дадете обратна връзка, която не е полезна или не е желана, това може да се отрази негативно на взаимоотношенията Ви.

7. Подобрете емоционалната си интелигентност

Да бъдете емоционално интелигентни е от голямо значение за това да бъдете ефективен ментор. Всеки път, когато ставате нечий ментор, ще разберете, че започвате да го опознавате – какво иска, от какво се нуждае, кои са преживяванията, които са ги оформили, как се справя с различни ситуации.

8. Не предполагайте, а питайте

Лесно е да се отдадете на стереотипите си и да не разгледате ситуацията от чуждата гледна точка. Но добрите ментори признават, че е тяхна отговорността да се справят с насадените възгледи, като задават въпроси. Това е особено важно, ако сте ментор на човек, който тепърва започва кариерното си развитие, или ако не го познавате добре.

9. Признайте грешките, които сте допуснали

Ако сте открити и споделите собствените си грешки и провали, Вашият наставляван ще получи много ценна и полезна информация. Това ще подпомогне за затвърждаването на Вашите взаимоотношения.

10. Празнувайте успехите

Много хора търсят помощ от ментор, за да им помогне да излязат от трудна ситуация и затова повече менторски разговори се въртят около негативни неща. Ако отделите време да подчертаете и дори да отпразнувате успехите и постиженията на Вашия наставляван, не само ще балансирате настроенията, но и ще му помогнете да изгради увереност, ще насърчите доброто поведение, и той ще продължи да бъде фокусиран и мотивиран.

11. Помогнете на Вашия наставляван да развие нужните му умения

Добрите ментори търсят и дори създават ситуации, в които техният наставляван да се включи, за да придобие умения, от които ще има нужда за в бъдеще.

12. Работете по постигане на дългосрочни цели

Работете с човека, когото наставлявате, така сякаш ще му бъдете ментор завинаги. Този начин на мислене ще Ви помогне да му давате дългосрочни съвети. А той ще се научи да взема решения, които ще надживеят Вашите менторски взаимоотношения.

13. Бъдете пример за подражание

Бъдете положителен модел за подражание. Човекът, когото наставлявате може да научи толкова много само като Ви наблюдава. Той ще събере информация за Вашата етика, ценности, стандарти, стил на работа, убеждения и методи. Има голям шанс да следва Вашия пример, да приспособи Вашия подход към собствения си стил и да изгради увереност, заради връзката си с Вас.

14. Бъдете отдадени

Да бъдеш ментор е постоянен ангажимент. Ако предлагате помощ на някой, трябва да бъдете налични във всеки нужен момент.

15. Слушайте внимателно

Една от основните Ви задачи като ментор е да давате съвети, но за да го направите, трябва да отделите време да слушате и да разберете ситуацията.

16. Изградете мрежа от контакти

Днес повечето успешни хора изграждат връзки и събират знания от експерти от различни индустрии. За да бъдете добър ментор, трябва да не спирате да изграждате своята мрежа от контакти и да приемате съвети от хората, на които вярвате.

17. Бъдете търпеливи

Менторството е дълъг и понякога труден процес. Вашият наставляван има нужда от насоки и понякога ще трябва да отправяте конструктивна критика, която не винаги се приема лесно. Затова е важно да бъдете търпеливи и да не се отдавате на емоциите.

18. Разберете какво мотивира човека, на когото сте ментор

Като идентифицирате интересите и факторите, които мотивират Вашия наставляван - извън външните награди - ще разберете какъв е неговия стимул.

19. Развийте уменията за стратегическо мислене на Вашето протеже

Стратегическото мислене е важно, ако човек иска да се развива в кариерата си. Като ментор, можете да бъдете модел на стратегическо мислене или да насочите протежето си към източници на информация, които ще му помогнат да развие стратегическото си мислене.

Говоренето пред публика, завлядяване на аудиторията, справяне с трудностите - научете в нашата статия Говорене пред публика и запомнете няколко лесни за прилагане съвети, които ще ви бъдат от ползва през целия житейски път

Свързани статии