+359 2 850 53 64

Да разбереш Scrum за 60 секунди

Какво представлява Scrum методологията?

Scrum e гъвкав начин за управление на проекти, който обикновено се използва в компании, които се занимават с разработка на софтуер.

Разберете SCRUM за 60 секунди

Роли

В Scrum има 3 основни роли: собственик на продукта (product owner), scrum master и екипът, който ще отговаря за изпълнението на проекта.

Product owner: Това трябва да бъде човек с визия и авторитет, тъй като той ще комуникира приоритетите с членовете на екипа, и ще отговаря на въпросите им.

Scrum master: Изпълнява ролята на фасилитатор между product owner-a и екипа. Не управлява екипа. Негова основна задача е да премахне всички пречки, с които екипът може да се сблъска по време на изпълнението на проекта. Така хората ще могат да запазят креативността и продуктивността си, а product owner-a ще вижда ясно развитието на проекта.

Екип: Екипът трябва да се самоуправлява. Отговорен е за само организацията си и за завършването на проекта. Състои се от 3-9 човека – софтуерни инженери, архитекти, програмисти, QA специалисти, дизайнери. Екипът разполага с автономност и отговорност, за да изпълни целите на спринта*.

*Спринтът е период от 1-4 седмици, повреме, на които екипът изпълнява конкретни задачи.

Разберете повече за света на Гъвкавите методологии в курса Аджайл Манифест.

Жизнен цикъл

1. Product owner-a създава списък със задачи, подредени по приоритет. Този списък помага на екипа да раздели проекта на по-малки и по-лесни за управление под-проекти, които да се изпълняват постепенно - по време на спринтовете.

2. Планиране на спринтовете. По време на този етап, екипът взема задачите, които се намират на първо място в списъка на product owner-a, и създава списък със задачи, които да се изпълнят по време на спринта. Вземат се решения как тези задачи ще бъдат изпълнени.

3. По време на спринта, екипът се среща всеки ден - това е т.нар. daily scrum - за да оцени прогреса и да се направят промени, ако е нужно. По време на спринтовете, scrum master-a помага на екипа да остане фокусиран върху целите, за да може всеки един от неговите членове да изпълни задачите си.

4. В края на спринта, проектът трябва да може да бъде предаден.

5. Спринтът приключва с преглед на продукта и ретроспекция на процеса на работа на екипа, взаимоотношенията им и използваните инструменти.

6. След края на спринта, екипът се фокусира върху друга част от съставения в началото от product owner-a списъка, и започва следващия спринт. Този цикъл се повтаря до пълното завършване на проекта.

Какви са предимствата на Scrum методологията?

Организациите, които използват Scrum методологията, наблюдават следните положителни промени:

• По-висока продуктивност.
По-качествени продукти.
По-бърза реализация на проектите.
• Повишена удовлетвореност от работата - за всички заинтересовани страни.

Разберете повече за света на Гъвкавите методологии в курса Аджайл Манифест.

Свързани статии