+359 2 850 53 64

Тенденции в електронно обучение 2020

Вижте някои страхотни идеи за електронното обучение за 2020

Предизвикателствата, които стоят пред екипите за обучение и развитие в предприятията са разгледани в статията в синтезиран вид, а всяка седмица ще добавяме нова идея, която да подпомага тренинг експертите за справяне с предизвикателствата на професията.

Корпоративните обучения съществуват в свят на непрекъснати промени, в който специалистите по обучение и развитие непрекъснато търсят начин да подобрят и разнообразят начина на провеждане и поднасяне на съдържанието на вниманието на персонала.

Краят на годината  е времето, когато всички правят преглед на работата и обобщават кои методи на обучение са били най-резултатни през изминалата година, кои похвати ще продължат да използват и занапред.

Всяка година, специалистите от екипите за обучение и развитие в малките и големите предприятия трябва да се справят с различни технологични и обучителни новости. И те търсят  решения за предизвикателствата :

• Как да ангажират вниманието на поколението Z?
• Как да осигурят релевантно обучение?
• Как да улеснят максимален трансфер на знание?
• Как винаги да имат положителна възвращаемост на инвестицията - ROI?

 В този електронен документ ще посочим някои водещи техники за създаване на онлайн обучение, които ще бъдат интересни за  всички професионалисти обучение и развитие. Ще разкажем за успешни практики и техники, които прилагаме за  иновативни клиенти, които ще бъдат актуални и за настъпващата 2020 година.

 Ще прочетете как организациите използват:

• Изкуствен интелект / AI/ за превод на курсове за електронно обучение /eLearning courses
• Мобилни приложения , използвани за управление на работни процеси
• Онлайн курсове с публичен достъп (Massive open online course) за обучение на служителите

 ... и много, много, много повече!

 Изберете тенденциите, които са в съгласие с целите на вашата организация, и насочете обученията си по пътя на бъдещето!

Съвет 1: Ако Ви трябва бързо електронно обучение, а експерта в съответната област, който трябва да Ви предостави съдържанието е претоварен и няма достатъчно време да направи ново съдържание по темата.

Въпреки, че основната работа на експерта в съответната област - финанси, печатар, финансист НЕ е да обучава, той  играе решаваща роля в процеса на разработване на електронни обучения поради знанията за предмета на обучение и възможността да предостави експертно съдържание. За да постигнете успешен и висококачествен курс експертът по темата трябва да осигури:

• Разработено адекватно съдържание
• Сътрудничество с дизайнери (разработчици) на електронно съдържание
• Да провери и утвърди курса

Като се има предвид, че експертите са изключително заети хора, за тях е много трудно да отделят време за подготовка на електронно обучение. Повечето организации се борят с предизвикателството да ги включат в обучението, без това да се отразява на натоварените им графици.

Добрата новина е, че някои организации са намерили начин да преодолеят този проблем, използвайки 20% от времето на експерта по съответната област на познания, за да получат 80% въздействие.

Ето какво всъщност правят.

• Експертът намира стара или прави бърза PowerPoint презентация по съответната тема и добавя запис на глас за да даде на разработчиците общ поглед върху презентацията и да подчертае важните моменти.
• Екипът разработчици на обучение преобразува презентацията в добре изглеждащ курс за електронно обучение и изпраща курса заедно със скрипта за озвучаване на експерта по темата за преглед
• Експертът преглежда (и предоставя отзиви за) курса и скрипта.
• Екипът разработчици коригира курса на база обратната връзка, добавя професионално аудио и изпраща окончателния курс.
• Експертът по темата преглежда и утвърждава курса

Максимално 3 допирни точки между разработчиците и експерта по темата по време на целия процес

Ето няколко съвета как да извлечете максимума от този процес:

• Направете груб график кога ще е необходимо участието на експертa по темата
• Планирайте учебна програма, а не самостоятелни курсове.
• Използвайте онлайн инструменти за преглед в случай на множество рецензенти.
• Изберете ако е възможно микро курсове за обучение, тъй като те могат да бъдат разработени по-бързо, с повече потенциал да спестите време на експерта по темата..