+359 2 850 53 64

Онбординг или въвеждащо обучение на новоназначени служители

Използвайте въвеждащо обучение на новоназначени служители

Приобщаването на новопостъпилите служители е дълго "пътуване". Какво можете да направите, за да го улесните, ако сте негов пряк мениджър или по-опитен колега?

Назначаването на нов служител и постъпването на нова работа е нелека задача и за двете страни: служител и работодател

Онбординг /оnbording/, или въвеждащо обучение на новоназначени служители, също така известен като организационна социализация, е процесът, чрез който новите служители са емоционално, физически и професионално приобщени към новия работодател.

Онбордингът е много повече от маркетингов видеоматериал с изпълнителния директор, обиколка на сградата и посочване на пожарните изходи. Едно добре разработено електронно обучение за онбординг, може значително да подобри ангажираността, лоялността на служителите, скоростта на приобщаване към културата и ценностите в компанията. Това е важна задача, често неглижирана и подценявана.

 

  Как можете да внедрите платформа за електронно обучение и да  решите проблемите с онбординг и обучение на служители?

Обаче, ако статистиката казва, че близо една трета от хората напускат още първата година, а 22% от текучеството се случва още в първите 6 седмици, може би е добре да помислим какво може да се направи в тази посока. При такава статистика, не е трудно да пресметнем какви са финансовите загуби, когато загубим служител в някой от ранните месеци.

Най-ефективните програми за приобщаване отнемат време и пари, защото трябва да са насочени към подкрепа в дългосрочен план. Най-добрите онбординг програми са изградени върху концепцията, че приобщаването е двустранен процес. В програмата е добре да се вземе предвид, че новият служител ще прави преценка и ще сравнява: съвпада ли обещаното в процеса по набиране на служители с реалността. Опитът по време на онбординг трябва да убеди новите служители, че са взели правилното решение и имат дългосрочно бъдеще в компанията.

Направете проучване. Попитайте какво искат хората при въвеждащо обучение на новоназначени служители.

Най-полезно е да се направи проучване за впечатленията на постоянните служители. Оценете какво е допринесло за покриване на техните очаквания, дали са останали с неотговорени въпроси, или са се почувствали ненужни в първите дни от постъпване на работа. Събраната информация ще бъде златна мина за подобряване на процеса. Оформете проблема и нуждите на аудиторията, като създадете шаблон за планиране на проекта.

Най-често, онбордингът в малките компании протича непланирано и зависи от благосклонноста на колегите и тяхната натовареност, допълнени от наръчник или въвеждащ курс. Проблемът е в това, че въвеждането на новодошлите зависи от хората, които вече работят в компанията и тяхната заетост. Провежда се непоследователно и може да остави големи пропуски. В по-големите фирми, се планират и провеждат събития за онбординг няколко пъти в годината. Проблемът е, че хората вече е трябвало да се оправят сами за известно време.

Използвайте онлайн подход в онбординга, като подготвите онлайн обучение! Кои са ползите? Много са!

Служителите получават достъп до цялото съдържание, веднага, без да зависят от графиците на други хора. Всеки служител получава порции от необходимата информация последователно и в логичен ред. Самата информация за новите служители може лесно да се обновява и модифицира, т.е. е винаги е актуална. Няма текущи и повтарящи се разходи за лектори, пътуване или оборудване. Достъпът до обучението се получава само когато всички изисквания са изпълнени, а човекът е назначен.

Ако сте компания с разпръснати офиси, направете сметка колко човека се налага да въвеждате годишно, ако сте международна компания, офисите Ви са пръснати, а часовите зони - няколко!

  Как можете да внедрите платформа за електронно обучение и да  решите проблемите с онбординг и обучение на служители?

Решението за въвеждащо обучение на новоназначени служители чрез електронно обучение звучи все по-добре, нали?

Какво да подадете като информация още първия ден? Най-добре да е свързано с местоположението на различни важни обекти във фирмата. Например, къде са административните офиси, залите за срещи, зоната за хранене и кафето. Важно е да се представи и опознае екипът. Да се посочи вътрешната локална мрежа.

Може да включите кратко обръщение от ръководството за "Добре дошли", както и представяне на преките ръководители. Могат да се поставят ясни очертания на задълженията и в какъв период трябва да бъдат постигнати в необходимата степен и обем. Важно е да се отговори на въпроси, свързани с политиката по възнагражденията и оценката на постиженията на служителите. Представете най-важните процеси, инструмени или софтуер, с които ще се работи.

Добре е да се използват интерактивни сценарии и симулации в електронното обучение.

Други теми, които трябва да се обхванат още първата седмица, са свързани с историята и стратегията на организацията, може би интерактивен таймлайн на ключовите събития и постижения във времето. Това поражда чувството за “членство” или принадлежност. Опишете организационните ценности и култура. Бъдете предпазливи и не правете списъци с инструкции или правила, по които да се живее или работи. Вместо това, покажете как ценностите правят това място чудесно за работа.

Указание, в което са изредени задължителни действия, както и допълнителни дейности, които са "желателни", ще направи по-лесен прехода в първите, по-трудни дни на приобщаване.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД разполага с опит в онлайн подхода на онбординга. Изработили сме електронно обучение за БНП Париба Лични Финанси. Обучението визуално показва стъпките, през които преминава новопостъпилият служител в компанията под формата на интерактивна карта. Елементите на игровизация правят обучението по-интересно и запомнящо се. Повишават мотивацията на новите служители и изграждат положителен имидж на компанията.

Ако желаете да направим и Вашето онбординг обучение можете да се свържете с нас чрез формата по-долу или на телефони +359 2 8505364