+359 2 850 53 64

Причини за конфликти на работното място

8 основни причини за избухване на конфликти в организацията

Според Уикипедия: „Терминът „конфликт“ произлиза от английския синоним на сблъсък „Conflict“.

Терминът конфликт на работното място е приложим в мига, в който е констатиран конкретен сблъсък - сблъсък на интереси, действия, наставления, разбирания. 

Характерно за конфликта е, че участниците разглеждат ситуацията според собствените си разбирания като техните действия и думи не се характеризират с обективизъм.

Има осем основни причини за избухването на конфликти на работното място. Нека ги разгледаме подробно.

1. Недостатъчни ресурси

За да научите как да се справяте с конфликтите на работното място, можете да се запишете за нашето онлайн обучение "Ефективно управление на конфликти".

За да изпълняват задълженията си добре, всички служители имат нужда от определени ресурси - от офисни принадлежности до помощ от колеги. Когато повече от един човек или група се нуждае от достъп до един и същи ресурс, е възможно да избухне конфликт.

За да избегнете подобна ситуация, трябва да осигурите на служителите си всичко, от което се нуждаят. Научете ги как да приоритизират времето и ресурсите си, както и как да преговарят помежду си за нужните ресурси.

Ако все пак се стигне до конфликтна ситуация, съберете двете страни заедно и ги подтикнете да дискутират открито нуждите си. Организирането на една подобна отворена дискусия може да помогне на страните да разберат вижданията на противоположния лагер и да подходят по-разбиращо към взаимните си нужди.

2. Несъвместими стилове

Всеки служител си има собствен стил на работа. Така например, на някои хора им харесва тръпката от това да предават проектите си в последния момент, докато други предпочитат точно обратното. Когато два такива стила се сблъскат, е възможно да избухне конфликт.

За да го избегнете, можете да обмислите какви са трудовите навици на всички Ваши служители и на тяхна база да съставите екипите. Може дори да ги помолите да преминат личностен тест, който да ги подтикне да подхождат по-разбиращо към трудовите навици на колегите си.

3. Несъвместими възприятия

Хората възприемат света около себе си по различен начин. С течение на времето всички ние си изграждаме определени разбирания и стереотипи. Тяхната несъвместимост много често води до конфликти. Така например, ако възложите на някой от служителите си задача, която принципно е отговорност на друг служител, може да предизвикате напрежение между двамата.

За да избегнете подобна ситуация, винаги комуникирайте с екипа си открито. Колкото повече информация споделяте с тях, толкова по-малко вероятно е интерпретират дадено събитие по неправилен начин.

4. Несъвместими цели

Понякога на служителите са възлагани несъвместими за изпълнение цели. Например, един от мениджърите може да е на мнение, че най-важният елемент от обслужването на клиентите е скоростта, докато друг може да е мнение, че качественото обслужване трябва да бъде приоритет.

Затова: когато задавате на служителите си цели, уверете се, че тези цели не си противоречат с целите определени от друг човек. А ако сте служител и се сблъскате с подобна ситуация, говорете с мениджъра си и обсъдете постигането на работещи за всички цели.

5. Натиск и стрес

Често ни се налага да разчитаме на колегите си, за да изпълним дадена задача. Но какво се случва, ако един от колегите Ви е обещал да напише доклада до обяд, но вместо това започва да работи по друга задача? Подобни ситуации обикновено избухват в моменти, когато трябва да бъдат изпълнени спешни задачи.

Ако във Вашия екип се случи нещо подобно, погрижете се да преразпределите задачите и крайните срокове, за да намалите напрежението.

6. Несъвместими роли

Понякога ни се налага да изпълним задача, която е извън обичайните ни задължения. Ако ни се случи да навлезем в „чужда територия“ могат да възникнат противоречия. Може да се случи и обратната ситуация - на нас да ни бъде възложена задача, която трябва да бъде изпълнена от някой друг.

Ако забележите, че членовете на Вашия екип изпитват подобна несъвместимост на ролите, обяснете защо сте разпределили задачите по избрания начин.

7. Несъвместими ценности

Представете си, че мениджърът Ви Ви е помолил да изпълните задача, която противоречи на Вашите етически разбирания. Да направите ли това, за което мениджърът Ви Ви е помолил, или да откажете? Ако откажете, дали ще загубите доверието на мениджъра си, или дори работата си?

За да избегнете подобни ситуации, не карайте членовете на екипа си да правят нещо, което противоречи с техните или Вашите ценности.

8. Липсващи, или често променящи се политики

Когато се променя дадена фирмена политика, не забравяйте да я обсъдите ясно и подробно с екипа си. В противен случай може да избухне конфликт.

Затова: когато са налице такива промени, уверете се, че служителите Ви са разбрали за промените и какви точно са те. Ако хората са запознати с новите правила, има много по-голям шанс да ги възприемат.

За да научите как да се справяте с конфликтите на работното място, можете да се запишете за нашето онлайн обучение "Ефективно управление на конфликти".

Свързани статии