+359 2 850 53 64

Първият Ви онлайн курс: желания и реалност

Как да сближите желания и реалност при реализацията на eLearning курс

Какво да очаквате от първия си онлайн курс? Как да направите процеса на създаването му едно приятно приключение за Вас с полезен край?

И така, най-накрая решихте да направите онлайн курс за служителите Ви. Преди да бъде взето, решението Ви е било обмисляно дълго време и не е било лесно за Вас. Преди сте разчитали на обучение лице в лице, назначавахте ментори за начинаещи, правехте презентации, но времената вече се други. Едно онлайн обучение за Вашите служители може да им даде необходимите знания, с много по-малко разходи от Ваша страна.

Разбира се, един онлайн курс ще реши част от Вашите проблеми. Както и може донесе и много изненади. И за да бъде процесът приятен, а резултатът удовлетворителен, е необходимо първо да формулирате правилните цели на курса и това, което реално бихте очаквали от него.

Какво да очаквате от първия си онлайн курс? Как да направите процеса на създаването му едно приятно приключение за Вас с полезен  край?

 


Желание 1:
Искате първото Ви онлайн обучение да се окаже максимално продуктивно, а работата по него да е изключително лесна и приятна.

Реалност:
Когато правите нещо за първи път - дори и с помощта на професионалисти - е почти невъзможно да избегнете грешките. Най-вероятно в процеса ще се натъкнете на множество подводни камъни и клопки.
Като за начало ще трябва да установите комуникация.

За да адаптира правилно материала към Вашите задачи, изпълнителят ще трябва да общува с експертите на компанията.

Как да го направите?

Като за начало, не си правете някакви грандиозни планове - нека първият курс, който поръчате е по-кратък и лесен. Това значително ще намали рисковете, както и разходите за преработката му, в случай на грешки. Вместо с обширен въвеждащ курс за всички процеси в компанията, започнете с разработването на прост курс за продуктите и услугите на Вашата компания. Може да направите обучение, което да обяснява на служителите Ви правилата за информационна сигурност. Или с курс, който да ги научи да продават успешно и правилно да общуват с клиентите.

В резултат на това ще получите онлайн обучение за конкретни хора, които ще бъдат обучени как да прилагат наученото на практика с по-малки загуби и с повече печалба за компанията Ви.


Желание 2:
Можете решите да направите един универсален обучителен курс за всички Ваши служители. И стажантите, и топ мениджмънтът ще се обучават върху него и най-важното - всички в крайна сметка ще го харесат.

Реалност:
Ефективността на онлайн обучението силно зависи от избора на целевата аудитория, както и ясното изложение на задачите. Много ще е трудно да покажете всичко в един курс и на всички. Такива курсове са абстрактни и от тях ползата е по-скоро малка.

Как да го направите?
За да направите курса максимално полезен, преценете за кого точно го правите, към коя категория ваши служители ще е насочен и в крайна сметка какво искате да постигнете с него. Например да обучи служителите на магазина си да продават камери.

Веднага е ясно, че курсът няма да работи за счетоводителите на фирмата или HR специалистите, но ще има целева аудитория и измерим резултат. Ако Вашите мениджъри станат по-добри в избора на оборудване и продажбите Ви се увеличат, то онлайн обучението Ви е било успешно. Ако обаче продажбите останат на същото ниво - нещо не е сработило. Така може да предвидите какъв трябва да бъде резултатът и няма да започнете да оценявате резултата от емоционалната реакция на всеки служител на компанията.

Желание 3:
Изисквате изпълнителят (доставчикът) да направи онлайн курса, без Вашата помощ и участие. Можете просто да назовете темата и конкретните задачи, а след това той сам ще направи курса по собствено усмотрение.

Реалност:

Без да се консултира с експерти и материали от Ваша страна, изпълнителят ще направи един много абстрактен и общ продукт. Само Вие най-добре знаете на какво трябва да научите служителите си и какви са спецификите на Вашия бизнес.

Как да го направите?

Пределно ясно е, че трябва да създадете онлайн курс заедно с изпълнителя. Изпълнителят е специалист по електронно обучение и съответните програми, свързани с изготвянето му. А Вие в своята област. Изпълнителят може да вземе материала и да го превърне в интересен курс по електронно онлайн обучение. Но съдържанието за курса задължително трябва да е осигурено от Вас и Вашите експерти. Затова се подгответе за сътрудничество, изберете материал за курса и отделете време за работа, съвместно с изпълнителя.


Желание 4:
Доставчикът да направи напълно самостоятелно онлайн курса, а след това Вие да го координирате с колегите си и директора.

Реалност:

Можете да координирате всичко с експерти, но накрая ръководителят Ви ще каже, че сте поставили задачите неправилно. Или че според него материалът трябва да е друг и ще се наложи да преработите всичко.

Как да го направите?
Aко няколко души участват в координацията на работата по онлайн обучението, тяхното мнение трябва да се вземе предвид още при процеса на работа, а не в края й. Определете предварително кои експерти са отговорни за координирането на курса и уведомете изпълнителя за тях. Показвайте на всички заинтересовани страни междинните резултати от работата по обучението. Така промените ще се правят постепенно, и няма да е необходимо да преработвате всичко, когато курсът е готов.


Желание 5:
Срок на изготвяне на онлайн обучението. Поставяте задачи на изпълнителя, и тогава той ще трябва да завърши курса в определен от Вас срок.

Реалност:

Курсът е работа в екип с изпълнителя, както вие определяте крайни срокове за него, така и той определя срокове за вас. Ако например сте се съгласили да предоставите съдържанието на курса във вторник, то спазването на срока от Ваша страна е също толкова важно, както и от страна на изпълнителя.

Същото важи и за заплащането. Изпълнителят има други проекти, задължения към служителите, както и бюджетни планове. Той очаква да получи от Вас заплащане навреме и неспазването на това условие значително се отразява на впечатлението за работата му с Вас.

Как да го направите?
Винаги планирайте предварително своите стъпки за комуникация и спазвайте определените срокове. В уговореното време давайте обратна връзка на доставчика, в противен случай той няма да може да продължи с изготвянето на обучението.
Също така не скривайте от изпълнителя приетата от Вас процедура за заплащане във Вашата компания. Често този процес се забавя значително поради бюрокрацията. Тъй като доверието е важен елемент на комуникацията, уведомете предварително изпълнителя за възможни забавяния на плащането. Така той ще може да планира бюджета си и няма да има излишни въпроси. Не забравяйте, че курсът и завършването му навреме е споделена отговорност.

Обобщение
Сега, когато вариантите са разгледани и всички илюзии са разсеяни, е време да се изгради правилната стратегия за създаване на онлайн курс.

1. Направете първите си курсове прости и конкретни. Да направиш грешки в малък курс, не е толкова страшно, колкото в голям.
2. Определете целевата аудитория на курса и неговите конкретни задачи. Не се опитвайте да направите универсален курс за всички служители - такъв курс няма. Маркирайте конкретната образователна задача, целевата аудитория и какво компанията Ви ще постигне с това онлайн обучение.
3. Отделете време за сътрудничество с доставчика. Предоставете му необходимата информация. Един добър изпълнител няма да започне да прави курса от нулата. Той ще започне с предварително проучване и ще събира материали. На този етап той ще ви зададе много въпроси, така че в крайна сметка да се получи обучение, което Ви трябва.
4. Определете предварително кръга от хора, отговорни за координацията на процеса на изготвяне на обучението. В междинните стъпки на курса вземайте в предвид мнението на всички експерти. Дори ще е още по-добре, ако подбраните от Вас експерти имат различни мнения и коментари. Това значително ще ускори работата и ще стане ясно кой е отговорен за резултата.
5. След време дайте обратна връзка и заплатете работата на изпълнителя. Така навреме получавате курса и поставяте основата за продуктивно сътрудничество с него и в бъдеще.

Свързани статии