+359 2 850 53 64

Аджайл (Agile) ли сте? Тествайте се!

7 ключови елемента в Аджайл културата

Agile е подход към работа, който цели да подобри управлението на екипите, увеличава производителността, скоростта и удовлетворението на клиентите и служителите си. Много организации избират Agile като организационна култура, особено по време на пандемията от COVID-19. Agile културата изисква промяна в стратегията, структурата, процесите, хората и технологиите към нов оперативен модел, който е ориентиран около самоуправляващи се, високоефективни екипи, поддържани от стабилен гръбнак. Agile метологиите подобряват производителността, ангажираността, сътрудничеството и сплотеността на екипа. Това се постига чрез формулиране на ясна цел, водене на хора по гъвкав начин, грижа за благополучието и удовлетвореността на служителите, сътрудничество и автономия в екипите.

Какво е Agile? Как се прилага и какви са ползите от прилагането на този подход? Голям брой организации се сблъскаха с нуждата от промяна в работата си и много от тях избраха именно възприемането на Аджайл (Agile methodology) като организационна култура и като успешен ход за подобрение на управлението на екипите, увеличаване на продукцията, увеличение на скоростта и удовлетворението на клиентите и служителите си. Неочакваната пандемия ускори този процес неимоверно. 

Скорошно проучване на McKinsey, установява, че гъвкавите (Аджайл) организации реагират по-бързо на кризата, докато тези, които не възприемат Аджайл като стил на работа, може да се лишат от предимствата на бързината и устойчивостта, необходими за “новото нормално“ след пандемията от COVID-19.

По същество гъвкавостта на ниво предприятие означава промяна и пренасочване на стратегията, структурата, процесите, хората и технологиите към нов оперативен модел, който е ориентиран около самоуправляващи се, високоефективни екипи, поддържани от стабилен гръбнак /agile methodologies/. Изследвания показват, че изменението на хората - особено организационната култура - е най-трудно да се постигне.

 

Седемте ключови елемента в Agile methodology културата, които са представени и в нашия курс Agile

1. Цел и резултати 

Изследвания на успешни компании, прилагащи Аджайл методологията / agile methodology/, показват, че ефективността на служителите се повишава, когато има ясно формулирана цел, която резонира с тях. Също така, когато виждат, че постигнатите от тях резултати имат явно въздействие върху организацията. Всичко това и не само, подобрява производителността, ангажираността, сътрудничеството и много други аспекти от работата. 

2. Аджайл лидерство 

Воденето на хора по гъвкав начин предполага различен набор от умения и нагласи спрямо традиционния модел на командване и управление. От лидерите се изисква да се доверяват на уменията и способностите на своя екип, да ги подкрепят, вместо да им диктуват, да имат високи нива на емоционална интелигентност и да вярват в ценностите на своята организация. 

3. Благополучие и удовлетвореност

Знаем, че когато хората са по-здрави и по-щастливи на работа, те се представят значително по-добре. Когато служителите имат чувство за удовлетвореност от работата си, мотивацията, ангажираността и сплотеността на екипа се подобрява значително. Не е изненадващо, че компаниите, които се грижат добре за своите хора имат по-добри резултати. 

4. Сътрудничество и автономия 

Някои вярват, че става въпрос за екипи, „които просто правят своите си неща“ - това не може да бъде по-далеч от истината. Гъвкавите (Аджайл) екипи имат ясна цел и ясни етапи. Въпреки това те също имат способността да използват своите колективни умения и знания, за да свършат тази работа по-ефективно, с по-добро качество и т.н. Разпределената власт е свързана с лидерите, които се възползват от колективната мъдрост на екипа и се възползват от това чрез съвместни (а не конкурентни) общности от екипи, за да постигнат изключително предимство в скоростта, качеството, гъвкавостта, удовлетвореността на клиентите и други. 

5. Доверие и прозрачност 

В една Аджайл организация, лидерският екип е отворен, честен и изпълнява това, което е казал. Това изгражда огромно доверие и следователно „психологическа безопасност“, което е критично предварително условие за здравословна процъфтяваща работна среда. В гъвкавата организационна култура - Аджайл, сътрудничеството е от решаващо значение, доверието и прозрачността са критични условия за успешното въвеждане на Аджайл /agile/.

6. Адаптивност към промяна 

Една гъвкава организационна култура, по своята същност може да се променя бързо и точно, като същевременно запазва силните си принципи, за да може да поддържа стабилност в рамките на тази гъвкавост. Аджайл организацията трябва да се стреми да намери баланса между гъвкавост и стабилност / agile methods/. 

7. Иновации и обучение 

Един от отличителните белези на гъвкавата организационна култура  е, че тя насърчава личностния растеж, идеите от всички нива на работната сила и ги защитава, за да се направят нещата по ефективен начин. В свят на агресивна конкуренция и променящи се изисквания на клиентите, иновации, лично майсторство и учеща среда са ключови за процъфтяването ѝ.

Създаването на Аджайл (Agile) организация е процес, който изисква цялостен подход към ангажираността на хората.

За целта, Ви предлагаме инструмент, с който бързо можете да идентифицирате силните и слаби страни във Вашата организация, с чиято помощ да превърнете гъвкавостта на бизнеса в реалност или да подобрите съществуваща Аджайл култура.

За да сме сигурни, че тези резултати са значими за Вас, ясно сме определили какво включва една успешна Аджайл култура. Можете да използвате тази информация по три потенциални начина:

  • За бързо идентифициране на области от критична нужда или развитие в организацията.
  • За да идентифицирате значителни несъответствия в резултатите на организацията (дори ако от известно време е приложена Аджайл методология (Agile methodology)).
  • За да започнете да изготвяте списък с приоритети за действия за внедряване на Аджайл подход.

Получените резултати могат да се използват от топ мениджмънта, за да се проведе по-малко пристрастна и по-открита дискусия относно силните страни или областите на слабост в организационната култура. В допълнение, тези резултати могат да действат като „предвестник на буря“ за специфични предизвикателства, които биха подкопали или саботирали успешното прилагане на Аджайл.

За да получите достъп до безплатния "Аджайл" тест, моля попълнете формата по-долу.

Научете повече за Аджайл и какви действия да предприемете в организацията си с пълния ни курс "Аджайл Манифест".

Аgile manifesto, agile principles, what is agile scrum, agile манифест, agile scrum development, agile creators, agile methodologies, аджайл подход, agile basics, scrum agile methodologies,  agile methodology, agile methodology scrum, методологии agile, scrum agile framework, какво е agile, agile методологии, методология agile, аджайл методологии, аджайл методология, scrum agile methodology, agile разработки, agile values and principles, agile management

 

За да изтеглите безплатния ресурс, моля попълнете формата. Ще получите поща с връзка за изтегляне.

]

Свързани статии