+359 2 850 53 64

Как да пишем запомняща се професионална автобиография

7 правила да покажете талантите и постиженията си в автобиографията

Как да напишете автобиография за работа, която да Ви помогне да започнете любима работа

Как да пишем силна и запомняща се автобиография за работа за длъжностите човешки ресурси, мениджър или изпълнителен директор

Без значение колко стотици или дори хиляди автобиографии сте прегледали по време на кариерата си в областта на човешките ресурси, писането на собствена автобиография винаги е предизвикателство. Може да е трудно да направите крачка назад и да погледнете обективно на кариерата си, за да определите какво ви прави уникално квалифицирани и отличителни от другите кандидати. Защо хората ще ви запомнят? Защо хората ще искат да ви наемат? Каква е вашата уникална стойност за новия работодател?

Отговорите на тези и много други въпроси трябва да бъдат основата, върху която изграждате своето CV и се брандирате за нови професионални възможности.

Въпреки че няма формула или единен шаблон, който да използвате при изготвянето на автобиография за човешки ресурси, има определени насоки, които ще ви помогнат да напишете, форматирате и оформите автобиография, която ще покаже най-значимите ви таланти, постижения и стойност за потенциалния нов работодател. Тези седем "правила за изработване на автобиография" са приложими за всички специалисти по човешки ресурси, мениджъри и изпълнителни директори.

В тази статия използваме примерна автобиография.

  1. Използвайте добре изпипано заглавие за Вашата професионална автобиография

Разбира се, автобиографията ви ще започне с вашето име и информация за контакт (телефонен номер и  връзки към електронната поща и профила ви в LinkedIn), разположени на видно място в горната част на страницата. Непосредствено след това включете заглавие, което да разкаже на читателите "кой" сте в професионален план по отношение на настоящата ви кариерна цел. Само с един бърз поглед читателите веднага разпознават, че сте общ специалист по човешки ресурси, специалист по служителите и обезщетенията или висш ръководител по човешки ресурси и организационно развитие.

Вашето изречение в заглавието замества вече остарялото заглавие "Резюме на кариерата" или "Професионален профил", което може би сте използвали в миналото, за да започнете раздела с резюме на автобиографията си. Тези заглавия не съобщават никаква информация, докато вашето заглавие го прави моментално.

След като напишете заставката си, помислете дали да не добавите една или две подзаглавия, за да определите по-подробно своя опит. Имате ли специализация в дадена индустрия? Някакви отличителни удостоверения? Опит с актуален проблем в областта на човешките ресурси? Само с няколко думи можете бързо да предадете подходяща и ценна информация за себе си, която ще ви отличи от другите кандидати.

В примерната автобиография, която придружава тази статия, веднага ще забележите съответните заглавия: "Мениджър човешки ресурси" за Ани Иванова, последвано от три кратки изречения, които обобщават ключовите й области на компетентност. 

За Ани Иванова сме използвали заглавие от три реда. Първият ред, "Директор човешки ресурси", я позиционира за нивото на работа, към което се стреми; вторият ред съобщава за широкия обхват на нейния опит - от стартиращи предприятия до организации с висок растеж; а третият ред, "Позициониране на човешките ресурси като бизнес партньор за постигане на съвършенство", е това, което наричаме брандинг, нейното уникално стойностно предложение.

Едно предупреждение за заглавията - и всъщност за всичко, което включвате в автобиографията си. Бъдете сигурни, че това, което изтъквате, съответства не само на това, което сте направили в миналото, но и на това, което искате да направите в бъдеще. Това е изключително важно, защото искате читателите да ви възприемат като квалифициран и опитен кандидат за позициите, към които се стремите в момента.

Ако например имате богат опит в управлението на възнагражденията и придобивките, но не искате това да бъде основна част от следващата ви работа, не го изтъквайте със заглавието. Можете да го споменете по целесъобразност в раздела за опит, но не правете грешката да привличате вниманието към нещо, върху което не искате да обръщат внимание читателите. Бъдете селективни и стратегически настроени.

 

  1. Споделете подробности за организациите, в които сте работили

Помогнете на читателите си да разберат дълбочината и обхвата на вашия опит, като предоставите подробности за организациите, в които сте работили. Можете да посочите броя на служителите, броя на локациите, общия годишен приход на компанията, конкретния бизнес или индустрия и други подробности, които ще дадат на читателите референтна рамка.

Ще забележите кратки описания на компаниите в образеца на автобиография, който споделяме. В автобиографията на Ани информацията е разположена непосредствено до името на компанията.

Без значение къде ще разположите информацията, тя е ценна. Информацията за това къде сте работили помага на читателите да поставят всичко в контекст и прави опита и постиженията ви още по-впечатляващи.

Точно както при заглавието, бъдете стратегически настроени. Ако сте работили само в много големи публични компании, а сега искате да се преместите в малко частно предприятие, размерът на тези компании може да изплаши целевите ви работодатели. Помислете за целите си и добавете подробностите, които ви правят подходящи за компаниите, асоциациите и/или други организации, в които искате да работите.

 

  1. Наблегнете на постиженията в предишните работи

Това е може би най-важната стратегия за създаване на мощна и запомняща се автобиография. Без конкретни постижения автобиографията ви ще звучи като тази на всеки друг специалист по човешки ресурси, директор който има подобен опит.

Въпреки че вашите знания и опит са важни, мениджърите по наемане на работа искат да знаят повече. Те искат да знаят какво сте направили - как сте допринесли за постигането на бизнес целите, как сте променили нещо, какви измерими резултати сте постигнали, как сте укрепили организацията по човешки ресурси, какво сте направили за подобряване на фирмената култура и др.

В приложената примерна автобиография ще видите както количествени, така и неколичествени курсове за постижения. Важно е да осъзнаете, че и двете добавят стойност към автобиографията, така че не смятайте, че трябва да имате число или твърд резултат за всяка точка.

Всъщност специалистите по човешки ресурси понякога намират за трудно да определят количествено постиженията. В края на краищата, HR не са продажби. Но ви насърчаваме да се задълбочите, за да откриете резултати, където е възможно. Често, ако се запитате за проблема, който сте решили - не само за дейността, но и защо тази дейност е била важна за бизнеса - можете да намерите положителни и може би измерими резултати.

 

  1. Подчертайте ключовите думи в областта на човешките ресурси

Знаете колко важни са ключовите думи както за хората - читатели, така и за електронните очи, които сканират автобиографията ви. Ако не включите тези важни термини, може да бъдете възприети като неквалифицирани и автобиографията ви да бъде подмината. Не позволявайте това да се случи с вас!

Потърсете възможности за въвеждане на ключови думи в автобиографията си. Можете да създадете "Основни компетенции" или "Резюме на професионалните умения" в горната част, но това не е достатъчно. Искате ключовите думи да преобладават във всеки раздел на автобиографията ви.

Например, в раздела "Професионален опит", във всяко изречение може да добавите множество ключови думи от областта на човешките ресурси. Ключовите думи могат да са интегрирани във всички точки за постижения, така че читателите да получат ясни и убедителни доказателства за извършени дейности в областта на ЧР, експертни познания и стойност.

Разгледайте автобиографията на Ани. Едно от първите неща, които ще забележите в раздела "Професионален опит", са удебелените ключови думи в началото на всяка точка. Това е много ефективна стратегия както за увеличаване на гъстотата на ключовите думи в автобиографията, така и за това автобиографията ви да бъде силно "кондензирана". Читателите веднага придобиват представа за вашия опит от бързото сканиране на ключовите думи, което ви отличава от конкуренцията.

 

  1. Подгответе автобиографията си за системите за проследяване на кандидати

Продължавайки обсъждането на значението на ключовите думи като специалист по човешки ресурси имате предимство пред повечето кандидати. Имате възможност да надникнете "под капака" на системата за проследяване на кандидати (ATS), за да видите какво се случва при типичния преглед на автобиография, базиран на ключови думи. Използвайте тези знания за собствена полза.

Тъй като има толкова много софтуери за автоматичен отбор на кандидати за работа и тъй като търсенето на кандидати се извършва от хора, които имат свои собствени навици и предпочитания, не можете да гарантирате перфектен резултат от всяко сканиране в софтуера. Но можете и трябва да следвате най-добрите практики за оформяне на автобиографията си, интегриране на ключови думи и увеличаване на плътността на ключовите думи.

Например в автобиографията на Ани ще забележите, че съкращенията след името ѝ по-късно са изписани изцяло в съответния раздел на автобиографията. "SHRM-SCP" става "Society for Human Resource Management Senior Certified Professional" в раздела "Образование и професионални квалификации". Това й дава по-голям шанс да бъде намерена при компютърно сканиране по ключови думи, независимо от точния термин, който мениджърът по наемане на работа въвежда за конкретното търсене.

 

  1. Споделете какво ви прави специални

Очевидно е, че професионалният ви опит и образователните ви документи са от съществено значение за позиционирането ви като добре квалифициран кандидат. Въпреки това има много други елементи, които можете - и трябва - да включите в автобиографията си, ако са от значение за вашата кариера. Тези елементи добавят допълнителна стойност, отличителност и квалификация.

Не забравяйте да включите всички тези елементи, които са от значение за вас: Професионални пълномощия (напр. SHRM-SCP); професионални връзки (напр. SHRM, OD Network); назначения в бордове на директори и други ръководни длъжности; презентации и публични изказвания; медийни характеристики и цитати; публикации.

Препоръчваме ви да се съсредоточите върху горепосочените професионални дейности и да изключите общите граждански и/или общностни връзки. "Недвижимата собственост" на автобиографията - само една или две страници - е изключително ценна, така че искате да сте сигурни, че всеки ред от текста допринася за укрепване на вашата кандидатура.

 

  1. Пишете ясно, стегнато и изчистено

Изчистеното, ясно и стегнато писане е отличителен белег на една силна и модерна автобиография. Читателите просто нямат време или желание да се занимават през несъществен опит, красиви прилагателни, ненужни подробности и други "пълнежи", които утежняват много автобиографии.

Никой не пише стегнато, изчистено и чисто от първо преминаване. Необходим е многократен преглед, внимателно редактиране и постоянно фокусиране върху стратегията и целите, за да се определи какво е важно да се включи и какво не подкрепя професионалната ви марка и настоящите ви кариерни цели.

В допълнение към стегнатото писане, обърнете внимание на начина, по който е оформено и форматирано вашето CV. Избягвайте плътните параграфи (всичко, което е по-дълго от три или четири реда) и оставете достатъчно " въздух" и  пространство, за да създадете привлекателен документ, който остава пригледен за  читателите, независимо дали са дошли за бърз преглед или за по-задълбочено четене.

Тези седем насоки за писане на силни, въздействащи и запомнящи се автобиографии за човешки ресурси, мениджъри и директори обхващат само някои от многото неща, които можете да направите, за да създадете автобиография, която ще работи за вас и ще ви отличи от тълпата други кандидати, много от които също са добре квалифицирани. Непрекъснато си напомняйте, че пишете за бъдещето - за позициите, към които се стремите, и наблягайте на съответните умения, опит, постижения, ключови думи и резултати.

Ако успеете да се съсредоточите върху най-важното, да покажете уникалното за вас и вашата кариера и да съставите силна и отличителна автобиография, има вероятност да ви забележат, да ви интервюират и, надяваме се, да ви наемат.

 

Примерен формат за автобиография

Европейски обрaзец на автобиография

 

Можете да се подготвите за интервюто за работа като се запишете на онлайн обучение “Успешно интервю за работа”