+359 2 850 53 64

Психология и теория на побутване (nudge)

Прилагане на теорията за побутването

Побутването (nudge) е тактика, която използва психологията на човешкото поведение и е аспект от заобикалящата среда при вземане на решения от хората. Побутването променя поведението на хората по предвидим начин, без да забранява каквито и да било възможности или да променя значително техните мотиви.

Какво е Теория на побутването или нъдж

Теорията на побутването (или "нъдж") е психологическа теория, която се фокусира върху това как мотивационните фактори влияят върху поведението на хората. Тя твърди, че съществува вътрешно усещане, което подтиква хората към определени действия, като това е връзано с техните основни нужди.

Според теорията на побутването, вътрешните и външните фактори могат да повлияят на мотивацията на човека. Вътрешните фактори са свързани с индивидуалните потребности, желания и интереси, докато външните фактори са свързани с награди и наказания, които могат да бъдат дадени за определено поведение.

Теорията на побутването се използва за обяснение на мотивацията на работната сила, учениците в училище, спортисти, както и в други области, където мотивацията е важна за успеха. В резултат на това теорията на побутването е една от основните теории, използвани в областта на мотивацията и управлението на персонала.

   Предлагаме маркетинг и Реклама за социални мрежи като Facebook, Instagram Tik -Tok, Linkedin 

Как се използва нъдж в маркетинга?


Теорията на побутването (нъдж) може да бъде използвана в маркетинга за създаване на мотивация и подтикване на хората към дадено поведение, като например покупка на продукт или услуга. Това се осъществява чрез използване на различни техники за мотивация, които са основани на теорията на побутването. Някои от тези техники включват:

Награди и стимули: Маркетинговите кампании могат да включват награди и стимули за хората, които извършват дадено действие, като например покупка на продукт. Това може да бъде вътрешна награда, като например усещане за постигнат успех, или външна награда, като например подарък или отстъпка.

Социални фактори: Маркетинговите кампании могат да въздействат на социалните фактори, като например създаване на усещане за общност или припадане към група. Това може да стане чрез използване на реклами, които се фокусират върху това как продуктът или услугата може да свърже хората.

Създаване на усещане за необходимост: Маркетинговите кампании могат да създадат усещане за необходимост от продукта или услугата, като например като посочват, че те могат да решат определен проблем или да отговорят на конкретна нужда.

Подкрепа на вътрешни мотивации: Маркетинговите кампании могат да се фокусират върху подкрепата на вътрешни мотивации като интерес, любопитство или желание за постигане на успех. Това може да бъде направено чрез представяне на продукта или услугата като нещо, което може да помогне на хората да постигнат техните цели.

В крайна сметка, използването на теорията на побутването (нъдж) в маркетинга може да помогне да се подобри ефективността на маркетинговите кампании и да се увеличи ангажираността на клиентите. Ключът към успешното използване на нъдж в маркетинга е да се разбере какво мотивира хората да извършват определени действия и да се използват подходящите техники за мотивация.

Важно е също така да се има предвид, че използването на техники за побутване може да бъде ефективно, но трябва да се използва с оглед на етичните и моралните стандарти. Това означава, че трябва да се избягват техники, които могат да използват манипулативни техники, които са вредни за потребителите или които нарушават личната им информационна поверителност.

В крайна сметка, нъдж може да бъде полезен инструмент за маркетингови кампании, който може да подобри ефективността на кампаниите и да увеличи ангажираността на клиентите, но трябва да се използва със съобразност с етичните и моралните стандарти и да се съобразява с личните интереси и нужди на потребителите

Теория на побутването - всеки ден, когато гледате новинарските емисии в социалните мрежи, вестниците, гледате новини по телевизията или минавате покрай билбордове, докато се прибирате от работа, вероятно наблюдавате много тактики за повече продажби и бизнес растеж именно от теория на побутването.

Въпреки че има толкова много информация, една тактика за бизнес растеж е по-ефективна от всички останали: Тактиката, която използва психологията на човешкото поведение.

Сигурно е необходима само малка промяна в сайта или в предложенията Ви, в офертите или някъде другаде в подхода към клиентите, за да имате повече успех. Точно тук влиза в действие психологията на човешкото поведение - теорията за побутването и нека да сме честни – теорията работи.

В сложния свят, в който живеем, всеки иска нещата да се случват по-лесно и бързо. Независимо дали става въпрос за диетични програми или бизнес стратегии, ние искаме работещи решения, а знаете, че решенията може да изглеждат рационални, но мозъците ни не са такива.

Ето защо книгата „Побутване“ (Nudge) на Ричард Талер и Кас Сънстейн се превърна в класическа теория още през 2008 г. Те въведоха концепцията за архитектура на избора - по същество как контекстът или средата около нас влияят върху това, което избираме, искаме и в крайна сметка решаваме да направим.

Разбирането на тази идея и прилагането ѝ в бизнес стратегията дава големи ползи. Така побутването, Nudge се превърна в самостоятелна област на изследване - наречена поведенческа икономика.

Така че, ако търсите начини да приложите подход, основан на психологията на човешкото поведение, при привличането на клиенти и управлението на бизнеса или като начин за увеличаване на продажбите, разбирането и прилагането на теорията за побутването е чудесно начало.

Ако идеята за теорията на побутването все още не ви е ясна, нека обясним:

Ние хората, често сме ирационални, когато вземаме решения. Това важи както за бизнес решения, така и за ежедневни проблеми (например помислете за диетите). В такъв случай какво може да се направи, за да се предизвикат по-добри избори? Може да пропуснете огромни възможности, ако не намерите начини да насочите бизнеса си към области, които работят по-добре за вас и вашите клиенти.

Как психологията на човешкото поведение и теорията за побутването работи на практика?

Какво ще стане ако успеете да повлияете положително на нечие решение без клиента даже да осъзнава това. Как да повлияете на това какво мисли, как се държи и какво купува. Кой е механизма, който да внесе простота и динамика в бизнеса Ви.

Искате ли пример? 

Представете си следното. Докато сте в супермаркета виждате, че обичайната Ви зеленчукова салата в кутия се разпродава. Цената ѝ е паднала от 2.20 за кутия на 1.80 за кутия, което е добра икономия и затова решавате да купите три кутии. След това виждате табела, на която пише "ограничение от 12 кутии на човек". И така, какво правите? Тъй като изглежда, че това е сделка, която не трябва да се пропуска, смятате, че вероятно е добра идея да добавите още няколко кутии в количката си.
Разбира се, искате да се възползвате от по-ниската цена!
Както и да е, това е продукт, който винаги купувате, а срокът на годност е доста дълъг и вероятно има смисъл. Така че ВИЕ добавяте още в количката си.

Това е побутване, използвано от Campbell's Soup по време на кампания през 1998 г. Добавянето на "ограничението от 12 кутии на човек" активира идеята за по-добра сделка с повече продукти. Това довело до увеличение от 3,3 кутии на купувач до 7 кутии на купувач - без никакви допълнителни разходи.
Така че, както виждате, когато Campbell's са приложили побутващите техники от поведенческата икономика, те не са махнали обичайните възможности, а просто са направили предполагаемите по-добри възможности по-лесно забележими.

Има още много психологически тактики за подтикване на хората да купуват или да правят това, което искате и те работят удивително добре, особено ако са формулирани по начин, който е по-скоро като личен съвет, отколкото търговски.

"Побутването" представлява малки промени в системите (напр. напомняния, отчети по сметки, прегледи), което може да доведе до значителни подобрения в поведението (напр. продажби, потенциални клиенти), без клиентите дори да са наясно какво се е променило.

Използването на маркетингови похвати, които отново се опират на човешката психология и концепции като ексклузивност, рядкост, повлияване на избора. Реципрочност, близост и ангажираност ни позволява да комуникираме, без да сме натрапчиви.

Ние просто даваме на хората лесна възможност да вземат това, което предлагаме и това е дело на човешката природа, която се грижи сама за себе си.

Примери за използване на теория за побутването на решенията на клиентите:

  • Насърчаване на клиентите към по-здравословен начин на живот (и същевременно да печелите пари), като продавате хранителни добавки за здраве заедно с коктейли и протеинови шейкове във вашия фитнес, вместо парчета пица.
  • Онлайн бизнес, който предлага месечни и годишни абонаменти, при който цената на годишния абонамент предлага значителна отстъпка за потребителя.
  • Предоставяне на възможност на клиентите да спестят време и пари, като закупят автомобилна застраховка онлайн, вместо да прекарат два часа в офиса за автомобилни застраховки в 9 ч. сутринта.

Всичко, което трябва да направите, е да знаете как да подходите към клиентите, за да изградите правилната бизнес възможност, използвайки поведенческата наука и психологията  на човешкото поведение.

Например да използвате nudge маркетинг при изработване на ново приложение или изработаване на нов уебсайт за компанията, да подготвяте постовете за социалните мрежи като взимате предвид човешката психология и поведенческата икономика.

Манипулираме ли когато побутваме и използваме nudge маркетинг?

Съществува погрешно схващане, когато говорим за nudge маркетинг. Може да звучи така, сякаш "манипулираме поведението на хората", но когато го правим по правилния начин, побутването няма нищо общо с манипулирането.

Има разлика между това да подтикваш към определено поведение и да изискваш от някого да направи определен избор.

Някой може да смята, че доброто побутване е това, което насърчава определен избор, но също така това означаваи трябва да се изисква:

  • Прозрачен избор - побутването трябва да е ясно и очевидно, без да криете разходи/ други възможности.
  • Запазване на възможността за избор - потребителите могат да направят окончателния избор.
  • Основателна причина да се смята, че побутването (nudge) е оправдано, например големи разходи за здравето, свързани с пушенето / яденето на твърде много захар.
  • Идентифициране и подпомагане на промяната на съществуващите вредни влияния върху хората.

Всъщност много малко фирми възприемат  nudge маркетинг  за привличане на клиенти. Не всеки бизнес трябва да прилага побутване, но чрез възприемане на принципите и стратегиите на човешкото поведение и психология често може да се постигнат по-добри резултати с по-малко усилия.

Побутването (nudge) включва разглеждане на стимулите, които влияят върху вземането на решения от потребителите. Много компании се интересуват от това да повлияят на поведението на потребителите по начин, който да увеличи продажбите, без да използват скъпоструваща рекламна кампания, но кой е най-добрият стимул? Печелят ли и двете страни? Етично ли е?

  • Защото това не променя статуквото.
  • Побутванията не ограничават възможностите за избор на хората.
  • Хората все още имат последната дума, преди да изберат дадена опция.

„Въпреки това най-важната причина, поради която са необходими т.нар. побутвания е, че се нуждаем от помощ при вземането на решения.“ Побутванията трябва да бъдат предназначени да ни насочват в правилната посока, така че хората да бъдат подпомогнати да направят по-добър избор и те трябва да бъдат направени, като се има предвид колективното благо на всички.  Така че винаги насърчавайте към по-добро!

Що се отнася до фирмите в днешния свят, много от тях се провалят, защото мениджърите им не са взели предвид човешкия елемент, който влияе върху успеха.

Следователно побутването е техника, взаимствана и произлязла от психологията на човешкото поведение, която подпомага продажбите чрез стратегически поставени въпроси, схеми, планове за действие и знаци (както физически, така и цифрови).

Ефективният nudge маркетинг обаче не се случва случайно и е доказано, че някои подходи работят по-добре от други.

Разбира се, имаме обучение за Побутването. Ако се интересувате от него, обадете ни се!

   Предлагаме маркетинг и Реклама за социални мрежи като Facebook, Instagram Tik -Tok, Linkedin