+359 2 850 53 64

Разказване на истории storytelling в помощ на онлайн обучението

Силата на разказването на истории в онлайн обучение

Използването на истории в електронното обучение е вече доказало ефективността си, като помага за установяването на връзка между технологията и предмета, ползваната услуга или продукта. Разказванията на истории в електронното обучение са инструмент за постигане на конкретни цели на обучението и повишават ангажираността на обучаемите. Използването на способността на историите да гарантират запаметяване на информацията от обучаемите, създава страхотно обучително преживяване и увеличава ефективността на електронното обучение.

Какво представлява разказването на истории в електронното обучение?

Разказването на истории е един от най-ефективните начини да се свържете с аудиторията си и да улесните връзката със съдържанието, като подобрите разбирането и запаметяването. Така, всеки който владее тайните на разказването на истории и използването на силата на разказването на истории всъщност използва изключително ефективна тактика за ангажиране на обучаемите.

Свалете си "6 правила за разказването на велики истории" като попълнете формата по-долу.

5 примера за разказване на истории в електронното обучение за създаване на страхотно преживяване

 

"Ако историята се преподаваше под формата на истории, тя никога нямаше да бъде забравена." - Ръдиард Киплинг.

Всички хора обичат да слушат добри истории. Във всеки от нас продължава да живее по едно дете, жадно поглъщащо историите за злодея и добрия герой, който спасява слабите и беззащитните. Историите имат способността да държат слушателите приковани към съдържанието, тъй като любопитството какво ще се случи по-нататък поддържа интереса. Изследванията показват, че ние, хората, имаме специална връзка с историите.

Притежават ли историите сила в тази цифрова ера? Разбира се! Историите имат специално значение в дигиталната епоха, тъй като ни помагат да установим връзка между технологията и предмета, ползваната услуга или закупения продукт, без която нещата ще бъдат твърде рутинни или ежедневни.


Например, докато купувате стоки чрез приложение за електронна търговия, какво би станало, ако приложението разкаже малка история с помощта на някои герои? Изкуството на разказване на истории може да се използва ефективно в областта на електронното обучение, тъй като историите имат силата да накарат учащите да се ангажират с учебното съдържание и е установено, че учащите са склонни да проследят и да запомнят повече чрез истории.

„Тайните на разказването на истории“ от Кармайн Гало е една полезна книга, написана за хората, които вярват, че идеите им си струват –мениджъри и лидери,  мъже и жени, предприемачи и студенти, учители и ученици,  които искат да спечелят конкурентно предимство в епохата на идеите. В книгата се утвърждава идеята, че една хубава история, написана от човек не може да бъде заменена нито от искуствения интелект нито от компютърна програма. Древното Омирово изкуство за разказване на истории прави хората незаменими и уникални. 

Ползи от използването на истории в електронното обучение:

1. Разказване на истории за постигане на конкретни цели на обучението

Историите предават послание чрез увлекателен или завладяващ сюжет и по този начин повишават ангажираността. Така че, ако искате обучаемите ви да постигнат конкретна и определена цел на обучение, историите са най-добрият начин да я постигнете. Спомняте ли си историята за Алиса в страната на чудесата или за Рапунцел - дамата с дългите златни коси? Така че историята за едно обикновено момиче, което се превръща в принцеса и живее щастливо до края на дните си, носи силно послание и ни кара да вярваме, че няма нищо невъзможно, ако имате чисто и добро сърце.

2. Истории за вдъхновяване и мотивация на учениците

Историите имат силата да вдъхновяват хората и да ги мотивират да предприемат действия. включването на елемент на разказване на истории в електронното обучение вероятно ще подобри процента на завършилите обучението, тъй като обучаемите се чувстват мотивирани и вдъхновени да опитат и завършат модула.

3. Разказване на истории за генериране на любопитство

Историите могат да предизвикат любопитство сред обучаемите. Електронното обучение изисква ангажираност и участие от страна на обучаемите, тъй като става въпрос за "самообучение". Елементът на разказване на истории може да предизвика интерес, любознателност и любопитство сред учащите да участват в учебния процес.

4. Разказване на истории за преживяване на опита и ситуацията

Историите помагат да изживеете ситуацията и посланието, което е заложено в историята. Като пример, докато разработвахме модул за електронно обучение за водеща компания за електронна търговия, създадохме ситуация, в която човек се намира на безлюден остров и трябва да завърши модул за обучение и да отговори на няколко въпроса, за да получи указания как да напусне острова. Включването на този елемент на разказване на истории в модула за електронно обучение помогна на обучаемите да видят себе си в застрашена ситуация и да искат да се измъкнат от нея.

За повече примери за идеи за разказване на истории в електронното обучение за създаване на страхотно преживяване, моля, посетете страницата ни с портфолио и e-learning примери.

5. Разказване на история за запаметяване и възпроизвеждане на информация

Както споменахме, елементът на разказване на истории може да помогне да се предаде послание и да накара обучаемите да преживеят определена ситуация, като по този начин им позволи да запазят и припомнят по-добре информацията.

Макар да разбрахме какви са различните предимства на историите в обучението, нека също така бързо да разберем популярните видове обучение чрез истории:

Видове обучения чрез разказване на истории

Често ни се налага да измисляме начин да постигнем целите на обучението чрез разказване на история в електронните обучения по поръчка, поръчани от нашите клиенти.

1. Истории, базирани на случаи - историите, базирани на случаи, използват различни случаи като истории, за да подпомогнат процеса на учене. Обикновено тук не се очаква обучаемият да намери решения на проблемите, но той разбира концепциите след изучаване и анализиране на случая.

2. Истории, базирани на разкази - разказите могат да бъдат както художествени, така и нехудожествени. Те се стремят да потопят емоционално учащия в ситуацията на разказа;.

3. Истории, базирани на сценарий - Учещият се е позициониран на място, което му позволява да взаимодейства със сценария и да постигне различни резултати в зависимост от своите решения и действия. 

4. Истории, базирани на решаване на проблеми - Последният тип разкази е особено подходящ за обучение на учащите за това как най-добре да решават зле структурирани проблеми, които нямат оптимални решения.

В електронното обучение разказването на историите са изпитана стратегия за привличане на обучаемите към учебните теми.

Идеи за разказване на истории за различни теми за електронно обучение като:

1. Обучение по продажби

Един ефективен модул за обучение по продажби трябва да съдържа не само факти и информация, но и да включва практическата страна на осъществяването на продажбите. Продажбите са свързани с добри умения за слушане, силни умения за водене на преговори и твърда нагласа да не се отказваш.
В един модул за електронно обучение за обучение по продажби сюжетната линия трябва да е такава, че да води до някакво действие или до това обучаемият да спечели някакви награди или да загуби някакви ресурси при неправилно действие.
Истории, изградени около екшън теми като космически мисии, военни трилъри, планински експедиции и т.н., могат да бъдат разработени като част от идеите за разказване на истории за екипа по продажби.
За модул за електронно обучение на фармацевтична компания, посветен на обучението по продажби, бяхме изградили идеята, че търговските представители са на специална мисия за спасяване на планетата Земя от атака на извънземни, като се снабдят с правилните знания за продажбите.

2. Обучение за осигуряване на изисквания за съответствие

Модулите за електронно обучение за покриване на изисквания за съответствие винаги са предизвикателство за организацията по отношение на по-ниската активност на служителите, по-малката им ангажираност и др. Историите могат да бъдат мощен елемент, който да направи модулите за съответствие ангажиращи и интерактивни за обучаемите.

Идеята за история за съответствие трябва да бъде съсредоточена около темите за извършване на нещо правилно или за спасяване на организацията от проблеми със съответствието чрез поредица от умни ходове. Така че темите за приключенията и тръпката, вариращи от супермен или батман, могат да бъдат подходящи теми за модулите за съответствие, тъй като обучаемите са в състояние да се свържат с усещането за предотвратяване на някакво лошо дело.

3. Продуктово обучение

Продуктовото обучение е друго популярно електронно обучение в почти всяка организация, при което от обучаемите се изисква да се запознаят с новите продукти и услуги. В електронното обучение, свързано с продукти, елементът на разказване на истории трябва да бъде изграден по много фин начин, за да не се прави компромис с характеристиките на продукта, ползите и т.н. Простите концепции за разказване на истории, взети от ежедневието, могат да бъдат доста ефективни тук.

4. Обучение по меки умения

За електронно обучение по меки умения изграждането на разказ и включването на разказване на истории може да бъде сравнително по-лесно, тъй като има широк избор в зависимост от темите.

Например модул за електронно обучение по управление на времето може да включва елемент на пътуване във времето, при който героят в историята пътува назад във времето толкова пъти, колкото пъти не успее да изпълни целите на обучението и накрая се окаже в каменната ера.

По подобен начин модул за електронно обучение по бизнес етикет може да включва история за това как човекът е хвърлен в ад поради лош етикет и трябва да събере различните улики, за да излезе от ада, като прояви правилния етикет.

5. Техническо обучение

Включването на история в електронното обучение, свързано с техническо съдържание, може да се окаже най-трудно, тъй като понякога намирането на правилната история или изграждането на правилна история около нея се превръща в предизвикателство поради естеството и обработката на съдържанието. Например, техническо обучение за складовия процес или центровете за доставка, или някои табла за продажби не е лесно да се превърне във форма на история. В такива случаи дизайнерите на обучението трябва да положат допълнителни усилия, за да направят нещата интересни и предизвикателни.

По-реалистичните теми за работното място могат да подхождат по-добре на техническото електронно обучение, отколкото на чисто измислените.
Няколко примера могат да бъдат герой, който се подготвя за интервю за повишение и усъвършенства техническите си познания, или герой, който действа като ръководител на екип и обучава екипа си на различни изисквания, които трябва да се спазват и да се работи в рамките на таблото за управление на продажбите - това са няколко примера за идеи за разказване на истории за техническо електронно обучение.

Това бяха няколко примера за идеи за разказване на истории, които могат да се използват в електронното обучение. Винаги обаче помнете, че историите са безполезни, ако вашите обучаеми не могат да установят връзка с историята. Така че, докато проектирате следващото си електронно обучение, включващо разказване на истории, не забравяйте да включите подходяща и завладяваща идея за разказване на истории, която може убедително и нагледно да отговори на целите на обучението.

Ще се радваме да чуем от Вас примери за разказване на истории, които сте използвали при разработването на Вашия курс за електронно обучение, и как обучаемите са се свързали с тях.

За повече примери за идеи за разказване на истории в електронното обучение, които да създадат страхотно преживяване, моля, посетете страницата ни с курсове и електронни обучения.

В PIXAR работят едни от най-великите разказвачи на истории в света. Там използват 6 правила за разказването на велики истории.
Можете да разберете кои са правилата и да получите копие от правилата за разказване на велики истории, попълнете формата по-долу:

За да изтеглите безплатния ресурс, моля попълнете формата. Ще получите поща с връзка за изтегляне.

]

Свързани статии