+359 2 850 53 64

Стратегии за наддаване в Google ADS

Онлайн реклама за уебсайта - видове оферти и стратегии за наддаване

Какви стратегии за наддаване в Google Ads предлага Google и как да ги използвате

Офериране в Google ADS – Стратегии за офериране в  Google ADS – Видове оферти в Google ADS

Google често работи като един вълнуващ аукцион: най-добрата оферта печели или казано директно на езика на Google - можете да постигнете най-добрите възможни маркетингови резултати за разумна цена, като изберете правилната стратегия за наддаване. При реклама в Google, целта винаги е да се получи възможно най-голям ефект по отношение на максимизирането на броя на кликванията и генерирането на конверсии с възможно най-нисък бюджет. И все пак стратегиите за офериране са само част от парчетата на пъзела, когато става въпрос за подобряване на ефективността Ви при Google ads. Например можете да оптимизирате начина, по който управляваните от Вас акаунти работят, с помощта на правилните настройки за Google Ads. Можете също така да генерирате повече конверсии с помощта на Customer Match - или да дефинирате нови целеви групи. Но винаги решаваща роля има SEO оптимизацията на сайта

Но нека разгледаме нещата едно по едно.

Видове оферти в Google Ads - ръчно и интелигентно офериране

Казано по-просто, стратегиите за офериране не са нищо друго освен специфични настройки, съобразени с всеки тип кампания, така че да се постигнат резултати за определен бюджет. С помощта на стратегията за наддаване можете да определите как ще се показва рекламата Ви и кои цели искате да постигнете. Google обикновено прави разлика между два вида офериране: ръчни стратегии за офериране и автоматизирани стратегии, известни още като интелигентно офериране. Google Ads Ви предлага няколко различни вида ръчни и автоматизирани стратегии за офериране, които можете да използвате и изпробвате в зависимост от това, върху какво искате да се съсредоточите.

По-долу ще намерите най-важните стратегии накратко:

Стратегии за офериране в Google Ads

Ръчно офериране на CPC в Google Ads

Определяте максималната сума, която сте готови да платите за всяко кликване върху рекламата си, чрез ръчно офериране на цена за клик (CPC). Можете да зададете максималната стойност на CPC както за цялата си рекламна група, така и за конкретна ключова дума. Вашата CPC ще се прилага за цялата Ви рекламна група, докато не направите промени на ниво ключова дума.

Този тип заявка е особено полезна за кампаниите в мрежата за търсене, магазините или дисплейната мрежа, като предимството ѝ е, че винаги запазвате пълен контрол върху разходите си.

Винаги е препоръчително да работите с интелигентна стратегия за офериране, веднага щом разполагате с конкретна база данни.

Недостатъци: Не се възползвате по най-добрия начин от данните, които Google събира. Това означава, че офертата Ви ще бъде определена само въз основа на максималния CPC, а не според потенциалните конверсии.

Интелигентно офериране: Автоматични стратегии за офериране в Google Ads

Винаги е препоръчително да работите със стратегия за интелигентно офериране, когато разполагате с конкретна база данни. Оферирането в кампанията Ви ще се извършва автоматично с помощта на машинно обучение. Това ще Ви позволи да използвате оптимално събраните данни, така че да постигнете целите на кампанията си. Интелигентните стратегии за офериране включват Target CPA, Target ROAS, Conversions и Maximize Conversion Value.

Най-важните интелигентни стратегии за офериране в Google Ads

С интелигентните стратегии за офериране прехвърляте сложните оценки на Google и така намалявате собственото си работно натоварване. Тези стратегии ще Ви помогнат да намерите перфектния баланс между високи резултати от продажбите и ниски разходи.

Стратегия за офериране 1: Максимално увеличаване на стойността на конверсията

При тази стратегия на офериране фокусът е върху продажбите, които генерирате от кампаниите си. Това означава, че офертите Ви ще бъдат оптимизирани въз основа на данни в реално време. Тя изисква активно проследяване на конверсиите - ще трябва също така да присвоите различни стойности на създадените от Вас конверсии. Трябва да се отбележи, че няма начин да контролирате максималната стойност на CPC. Нещо повече, трябва да следите бюджета през цялото време и постоянно да правите корекции. В противен случай Вашите CPC могат да излязат извън контрол, тъй като алгоритъмът ще се опита да изразходва дневния бюджет, който сте задали. Тази стратегия за офериране е особено препоръчителна за компании за електронна търговия и кампании с множество видове конверсии.

Предимството тук е, че конверсиите Ви ще бъдат диференцирани според важността им и всички налични данни ще бъдат използвани за оптимизация. Въпреки това ще трябва да дефинирате и няколко конверсии, в противен случай няма да има достатъчна основа за тази стратегия.

Стратегия на оферта 2: Максимално увеличаване на реализациите

Тази автоматична стратегия за офериране се препоръчва, ако конверсиите от какъвто и да е вид са основен приоритет в кампаниите Ви. Заявките Ви ще бъдат автоматично оптимизирани по време на търговете, така че алгоритъмът винаги да решава колко да оферирате: Колкото по-голяма е вероятността за конверсия, толкова по-висока ще бъде офертата. Офертата обаче ще бъде по-ниска, ако се установи, че е малко вероятно заявката за търсене да генерира конверсии. Тази стратегия също така се опитва да използва пълноценно дневния бюджет. Така че, ако искате да преминете към "оптимизиране на конверсиите", първо ще трябва да коригирате бюджета си, за да избегнете увеличаване на CPC и - като резултат - на разходите си. Тази стратегия за офериране е най-подходяща за кампании в мрежата за търсене, дисплейната мрежа на Google и Google Discovery. Освен това, моля, уверете се, че проследяването на конверсиите е активирано във Вашия рекламен акаунт.

От една страна, тази стратегия за офериране се фокусира върху данните за оптимизиране на конверсиите, въпреки че - ако сте задали няколко конверсии - няма да можете да определяте приоритети между тях.

Стратегия за наддаване 3: Целеви CPA

С тази стратегия за офериране "цена за действие" определяте точната сума, която трябва да бъде платена за избрана конверсия. Въз основа на тази сума алгоритъмът ще се опита да изпълни кампаниите Ви така, че да достигне CPA (Cost-Per-Action), зададена на ниво кампания или рекламна група. На практика това ще изглежда така: Някои конверсии могат да струват повече от целевата сума, докато други могат да струват по-малко. Средно обаче целта е да се гарантира постигането на определената целева CPA. Най-добрият начин да определите сумата е да анализирате данните за текуща кампания и да изведете индикативна CPA. Колкото по-голям е броят на конверсиите, толкова по-точно можете да определите целевия CPA. Можете да използвате тази стратегия за офериране във всяка кампания, като единственото изключение са: кампаниите за пазаруване. Освен това за тази стратегия ще трябва да се активира и проследяване на реализациите в акаунта в Google Ads.

Следвайки тази стратегия, от една страна, ще имате пълен контрол върху разходите. От друга страна обаче, няма как да направите разлика между различните конверсии.

Стратегия за наддаване 4: Насочете се към ROAS

Тази интелигентна стратегия за офериране се фокусира върху оптимизирането на продажбите, така че кампаниите Ви в Google Ads да постигнат възвръщаемостта на разходите Ви за реклама, която сте определили. Това означава, че алгоритъмът ще се опита да поддържа ROAS (възвръщаемост на разходите за реклама) в рамките на определения бюджет и ще зададе заявки в съответствие с целта. За да определите ROAS по подходящ начин, има смисъл първо да съберете необходимите данни, като следвате друга стратегия (например целева CPA, максимизиране на конверсиите), и след това да вземете съответното решение. Стратегията за целева ROAS е подходяща за почти всички видове кампании (с изключение на видеокампаниите), но за нейното прилагане е необходимо уеб проследяване, базирано на стойността.

 

От една страна, можете да я използвате, за да настроите точно разходите си, което е особено предимство в сектора на електронната търговия. От друга страна, недостатъкът е, че се пренебрегват конверсиите без пряка парична стойност.

Стратегия за наддаване 5: Максимално увеличаване на кликванията

Тази стратегия за офериране е правилният избор, ако искате да увеличите броя на посещенията на уебсайта си. Въз основа на мотото "количество, а не качество" този алгоритъм се опитва да генерира възможно най-много кликвания въз основа на определения от Вас бюджет, без да посочва точна цел за конверсия. В крайна сметка рекламата Ви ще бъде показвана за тези заявки за търсене, които е най-вероятно да генерират кликване. Тази стратегия е подходяща както за включване в кампания за събиране на данни за последващо конвертиране, така и за повишаване на популярността на Вашата марка. Кампаниите в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа на Google са особено подходящи за тази цел. Въпреки това можете да използвате тази стратегия за офериране и за стандартни кампании за пазаруване.

Предимството е, че можете да следите отблизо разходите си с максималната CPC оферта (това работи по същия начин, както при ръчната CPC) и да събирате възможно най-много кликвания. Тук обаче фокусът не е върху конверсиите, защото, както споменахме по-горе, вниманието е насочено към количеството.

Стратегия за наддаване 6: Целеви дял на импресията

Ако решите да следвате тази автоматизирана стратегия, тогава ще се стремите към определена позиция - обикновено горната - на страницата с резултати от търсенето в Google. Това означава, че рекламите Ви ще се появяват по-често или по-рядко, в зависимост от това кога, къде и как хората търсят Вашата марка. Тази стратегия е най-подходяща за кампании на марката и за повишаване на нейната разпознаваемост. Максималната CPC оферта определя лимита за наддаване; за да постигнете желания резултат, не трябва да определяте лимита си твърде ниско.

В крайна сметка можете да използвате тази стратегия, за да оптимизирате класирането си в търсенето в Google и да оставите конкурентите си зад себе си. Въпреки това трябва да сте наясно, че фокусът не е върху конверсиите и че челните позиции бързо могат да започнат да струват много пари.

Можете ли да промените стратегията си за офериране?

По принцип сте свободни да променяте стратегията си за офериране по всяко време. Например това е особено полезно, ако искате да смените фокуса си от кликове към конверсии. Това изисква значителен обем данни, които първо ще трябва да съберете чрез стратегията си за навлизане, за да можете след това да планирате бюджета си въз основа на тези данни. Независимо от това би било полезно, ако дадете на всяка кампания необходимото време, за да се " уравновеси". Google препоръчва период на изчакване от поне седем дни.

Важното е да сте готови да експериментирате. Това е единственият начин да придобиете правилно усещане и да намерите правилните стратегии за офериране за вашите кампании.

Заключение

В зависимост от целите, които искате да постигнете с кампаниите си, Google ще Ви предложи подходяща стратегия за офериране. Най-общо казано, алгоритъмът за автоматично офериране ще свърши добра работа, за да опрости работата Ви. Въпреки това ще има моменти и изключения, когато ще трябва сами да вземате решения, за да използвате бюджета си изгодно и да постигнете желаните резултати при реклама в Google.