+359 2 850 53 64

Дигитално учене и благосъстояние на служителите

Щастието на служителите основа за постигане на ангажирана работна сила

Щастието и благосъстоянието на служителите стават все по-важни за организациите, които се стремят да развиват успешна и ефективна работна сила

В съвременната динамична работна среда, щастието и благосъстоянието на служителите стават все по-важни за организациите, които се стремят да развиват успешна,  ефективна и мотивирана работна сила. Психическото благополучие на служителите играе ключова роля за постигане на общото здраве, удовлетворение и производителност на индивидите и това е признато от водещи организации. В този контекст, дигиталното обучение се превръща в ключов инструмент за подкрепа и подобрение на психическото благополучие на служителите, като същевременно насърчава положителна и иновативна работна култура.

Здравословното състояние на ума е от решаващо значение за общото благосъстояние и щастие на служителите. Когато служителите се чувстват психически добре, те са по-ангажирани, мотивирани и устойчиви, което допринася за повишена производителност и представяне. Недавно проучване на Deloitte показва, че организациите, които се фокусират върху благосъстоянието на служителите, имат до 10% предимство пред конкурентите си. Това подчертава значението на създаването на работна среда, която подпомага психическото благополучие.


Вижте нашият онлайн курс за Мотивация на пресонала

Дигиталното обучение играе важна роля в подкрепа на психическото благополучие на служителите, предоставяйки платформа за развитие на техните умения, разширяване на знанията и адаптиране към целите и ценностите на организацията. При наличие на постоянни обучителни възможности, служителите се чувстват ценени и подкрепени в своето професионално развитие. Това усещане за напредък и постижение допринася за общото им удовлетворение, което, в своя ред, води до повишена ангажираност и благосъстояние.

Един от изключителните аспекти на дигиталното обучение е способността му да насърчава признаването и оценката на служителите от страна на организацията. Чрез интерактивни платформи за електронно обучение и инструменти за сътрудничество, служителите имат възможността да се свързват с колегите си, да споделят идеи и да допринасят за целите на организацията. Това сътрудничество насърчава чувството за принадлежност, подобрява комуникацията и дава на служителите възможност да имат глас в организацията. Когато служителите се чувстват виждани, чувани и уважавани, тяхното психическо благополучие процъфтява и тяхната ангажираност с работата им се задълбочава.

Дигиталното обучение помага на организациите да се справят с проблемите на отсъствията поради проблеми с психическото здраве. Проучване, проведено от Световната здравна организация (СЗО), показва, че депресията и тревожните разстройства създават загуба от около 1 трилион долара годишно за световната икономика поради намалена производителност. Въвеждането на програми за дигитално обучение, фокусирани върху психическото благополучие, помага на организациите да осигурят на служителите необходимите инструменти за управление на стреса, повишаване на устойчивостта и поддържане на здрав баланс между работа и личен живот. Този превантивен подход може значително да намали отсъствията от работа и да създаде по-ангажирана и присъстваща работна сила.

Организациите, които придават значение на психическото благополучие на служителите, са склонни да отчитат по-висока удовлетвореност  от страна на служителите. Служителите, които се чувстват подкрепени и ценени, са по-склонни да останат в организацията в дългосрочен план, намалявайки така разходите за текучество и запазвайки корпоративните знания. Доволните служители стават привърженици на организацията, което подпомага положителен имидж на работодателската марка и привличането на най-добрите таланти.

Внедряването на програми и платформи за дигитално обучение, насочени към психическото благополучие на служителите, оказва положително влияние върху удовлетвореността на клиентите и бизнес резултатите. Проучване на Gallup показва, че организациите с високо ангажирани служители се радват на 20% увеличение на удовлетвореността на клиентите. Инвестирането в програми за дигитално обучение, които отделят внимание на психическото благополучие, създава вълнообразен ефект, който се разпространява от служителите до клиентите.

Служителите, които са горди от работата си и се адаптират към целите на организацията, са по-склонни да предоставят отлично обслужване на клиентите, което води до повишена лоялност на клиентите и успех на бизнеса. Психическото благополучие на служителите е от първостепенно значение за организациите, които желаят да развият здравословна работна култура и да постигнат оптимална производителност. Дигиталното обучение играе ключова роля в подкрепата и насърчаването на психическото благополучие, като предоставя възможности за съответствие с целите на организацията, постоянно обучение и усещане за стойност и принос. Инвестирането в благосъстоянието на служителите може да доведе до намалени отсъствия от работа, повишена производителност, удовлетвореност и задълготрайност на служителите, и, в крайна сметка, стимулиране на бизнес успеха.

Проучванията показват, че съществуват десет от най-тревожните статистики свързани с психичното благополучие на служителите, които имат сериозно въздействие върху работната среда и продуктивността на организациите. Инвестирането в дигитално обучение, с акцент върху подобряване на психическото благополучие, може значително да промени тези статистики и да допринесе за по-здрава и успешна работна среда. Да разгледаме подробно как дигиталното обучение може да се използва за преодоляване на тези предизвикателства:

Отсъствия: Нелекуваните психични заболявания са основна причина за отсъствия на работното място. Дигиталното обучение може да предостави достъп до ресурси за управление на стреса, решаване на проблеми и подкрепа на психичното здраве, което би намалило отсъствията.

Производителност: Инвестирането в обучение за умения за управление на стреса и подобряване на психическото благополучие може да доведе до по-висока производителност и ефективност на служителите.

Дългосрочна работа в една организация: Ангажираните и удовлетворени служители са склонни да останат по-дълго в организацията. Дигиталното обучение може да помогне за създаването на здравословна работна култура и да укрепи връзката на служителите с организацията.

Щастието на служителите в работата: Дигиталното обучение може да предостави ресурси и програми, които насърчават удовлетвореността на служителите и подобряват обществения дух на работното място.

Удовлетвореност на служителите: Подобряването на психическото благополучие на служителите чрез дигиталното обучение може да допринесе за повишаване на удовлетвореността им от работата.

Ангажираност на служителите: Приложението на дигитално обучение, което поддържа психическото благополучие, може да насърчи ангажираността на служителите и да повлияе положително върху рентабилността на компанията.

Въздействие върху удовлетвореността на клиентите: Ангажираните служители, които се грижат за своето психическо благополучие, са по-способни да предоставят висококачествено обслужване на клиентите, което подобрява и тяхната удовлетвореност.

Прегаряне на служителите, бърнаут: Дигиталното обучение може да научи служителите как да се справят с прегарянето и да подкрепят устойчивостта им на работното място.

Привличане и задържане на таланти: Изграждането на уелнес програми, свързани с психичното благополучие, може да бъде от решаващо значение за привличането и задържането на най-добрите таланти.

Спестяване на разходи чрез уелнес програми: Инвестициите в дигитални уелнес програми, фокусирани върху психическото благополучие, могат да доведат до значителни спестявания за организациите чрез намалени разходи за здравеопазване и отсъствия на работното място.

Изглежда, че дигиталното обучение е съвременното решение за подобряване на психическото благополучие на служителите и повишаване на ефективността на работните процеси в организациите. Чрез инвестиране в такива програми, компаниите могат да създадат здравословна и подкрепяща среда за своите служители, което в крайна сметка ще се отрази на постигане на по-високи бизнес резултати и успех. Организациите следва да разгледат възможността за създаване на стратегия за дигитално обучение, насочена към подобряване на психическото благополучие на служителите и да извлекат максимални ползи от това иновативно решение.

В нашето портфолио от клиенти има не една и две компании, които държат на своите служители и осигуряват навременни, релевантни и актуални онлайн обучения. Можете да се възползвате и Вие като изберете онлайн обучение за Вашият персонал от нашия магазин за знания и умения.

Допълнителни ресурси:

Обучение за разбиране и управление на стреса: Как да се справим със стреса

Свързани статии