+359 2 850 53 64

Въведение в MOODLE LMS

Какво е Moodle LMS? Как и кои индустрии се възползват от платформата

Какви функционалности платформата за обучение Moodle може да предложи и как се използва в различните индустрии, за да отговори на широк спектър от учебни нужди. Как секторите на образованието, здравеопазването, нестопанските организации и бизнеса се възползват от най-мощните предимства на Moodle

Въведение в Moodle™

Тази статия ще предостави широк преглед върху това, което платформата за обучение Moodle може да прави и как е използвана в различни индустрии, за да отговори на широк спектър от учебни нужди. Ще видите как секторите на образованието, здравеопазването, нестопанските организации и бизнеса се възползват от най-мощните предимства на Moodle:

Истинска персонализация и гъвкавост, които ви позволяват да правите точно това, което искате и Ви е необходимо.

Moodle осигурява ненадмината сигурност за вашите данни, медии и потребители. Постоянните и непрекъснати подобрения от общност, посветена на подобряването на Moodle Ви гарантира дългосрочно спокойно ползване на платформата за обучение.

  Как може да внедрите платформа за електронно обучение и да  решите проблемите с онбординг и обучение на служители?

Какво е Moodle LMS?

Moodle е най-популярната и най-използваната система за управление на обучение в света. Лесно е да се разбере защо. Платформата за обучение Moodle (LMS) е гъвкаво решение за управление на обучението с отворен код. Със 100 милиона потребители (и все повече) и над 100 000 сайта на Moodle, внедрени по целия свят, тази лесна за използване платформа за електронно обучение обслужва нуждите от обучение и тренинг на всички видове организации в над 225 държави по света.

Moodle / Мудъл е разработена от Мартин Дугиамас, който е израснал в австралийската пустош в края на 70-те години на миналия век. Дугиамас живее в отдалечен район на Австралия, където учебни програми се предават предимно по радиото, което го индоктринира в дистанционното обучение в ранна възраст.

Moodle 1.0 е официално пуснат през 2002 г. и е създаден като платформа, която предоставя на преподавателите технология за онлайн обучение в персонализирана среда, която насърчава взаимодействието, изследването и сътрудничеството. В своите сайтове на Moodle преподаватели, обучители и работодатели могат да създават и провеждат онлайн курсове, за да помогнат на аудиторията си да постигнат целите си за обучение.

Днес Moodle се използва от организации с всякакви форми и размери, много от тях извън образователната общност. Най-често платформата за обучение Moodle се използва от фирми, корпорации, болници и организации с нестопанска цел за обучение, онлайн обучение, а в някои случаи се използва и за разширени бизнес процеси.

Ето кратък списък за какво се използва Moodle:

Обучение за спазване на изискванията (юридически);
Въвеждане в експлоатация  на продукти и услуги и свързано с това обучение;
Обучение и управление, основано на компетенции;
Обучение по безопасност на работното място;
Онлайн обучение и възможности за продължаващо обучение;
Разработване на онлайн курсове;
Пускане на продукти и услуги;
Използване в общности на специалисти.

Защо Moodle се смята за най-добрата LMS в света?

Със 100 милиона потребители по целия свят, които се увеличават всеки ден, Moodle е безспорно най-широко използваната платформа за обучение (LMS) от организации с всякаква форма и размер. "Мудълите" обичат системата не само защото е толкова широко използвана, но и защото е лесна за употреба, изключително гъвкава, конфигурируема, богата на функции и добре поддържана в целия свят.

Бързате? Обадете ни се и ние ще предложим услуги за платформа за обучение Moodle

Основни предимства на Moodle LMS

 1. Moodle може да се персонализира и е гъвкав

Софтуерът Moodle LMS е свободен за изтегляне и се разпространява под Общия публичен лиценз на GNU. Кодът на Moodle е с отворен код, което означава, че всеки, който го използва, може да го преглежда, променя, модифицира и разпространява, ако желае. Докато някои собственици на сайтове на Moodle избират да поддържат Moodle напълно самостоятелно, други възлагат конкретни задачи на доставчици на хостинг услуги за Moodle, тъй като това е по-рентабилно.

Благодарение на почти безкрайния брой възможности за персонализиране, Moodle може да има точно тази функционалност и характеристики, които искате, както и гъвкавост за адаптиране при промяна в бъдеще. Да достигнете сами пълния потенциал на отворения код на Moodle може да се окаже сложна и трудоемка задача.

Не само че е по-рентабилно да се възложи на доставчик на хостинг услуги за Moodle, но това също така означава, че ще получите експертна помощ за Moodle за част от цената на това, което правите сами.

По-долу е представен списък на услугите, които доставчиците на услуги за Moodle обикновено предлагат:

 • Инсталиране и настройване на Мудъл / Moodle в облака или на подходящ сървър
 • Внедряване и нконфигуриране на Moodle
 • Интеграция на Мудъл / Moodle
 • Инсталиране на плъгини за Moodle
 • Инсталиране на теми за Moodle (включват вашето лого и цветова схема)
 • Обновяване на Moodle
 1. Получете реална представа за вашите обучаеми, курсове и учители

Платформите за обучение като Moodle и други, генерират планини от данни, но обикновено имат ограничени възможности за отчитане и анализ. Moodle дава възможност за генериране на стандартни отчети само за определени подгрупи от данни, но не и за всички. Много компании избират да разширят тези възможности за отчитане, като приемат да инсталират подходящ плъгин, за да получат достъп до ВСИЧКИ данни за обучение в своята LMS.

 1. Moodle не спира да се развива и обновява - предимства

Като проект с отворен код, Moodle е съвместен проект и се поддържа от силна глобална общност. Голямо предимство на софтуера с отворен код е, че кодът е отворен за контрол. Това означава, че разработчици от цял свят имат достъп до кода и могат да го променят, за да подобряват непрекъснато софтуера и да го правят по-сигурен.

Това също така означава, че кодът се проверява от действителните потребители на Moodle. Ползата от това е, че Moodle постоянно се актуализира от хора, които разбират от какво се нуждаят потребителите за по-добро потребителско изживяване.

Последното предимство на използването на LMS, която се управлява от един от най-големите екипи с отворен код в света, е, че има безкрайно количество учебни ресурси. Във форумите на общността на Moodle имате възможност да се свържете с други потребители на Moodle и да намерите отговори на въпросите си. С малко под 300 милиона публикации във форума и над 72 милиона учебни ресурси на Moodle, има вероятност вашият въпрос за Moodle никога да не остане без отговор.

Проектът с отворен код Moodle се управлява от специален екип в Moodle HQ с централен офис в Пърт, Австралия, и сателитни офиси по целия свят. Moodle HQ се състои от разнообразна група от цял свят, с различен опит и мнения, които са ангажирани да работят по нови фу

4. Moodle ще направи точно това, от което се нуждаете

Moodle е приет толкова широко, защото е конфигурируем, изключително гъвкав и богат на функции. Освен че можете да променяте кода на Moodle, съществуват над хиляда плъгина за Moodle, които позволяват да конфигурирате Moodle така, че да работи точно по желания от вас начин.

С над 1000 плъгина за Moodle, разработени от световната общност, обучаемите, мениджърите и администраторите имат възможност да се развиват в среда, която прави обучението съвместно, ангажиращо и забавно.

Как може да се използва Moodle: 9 начина, по които Moodle се използва в бизнеса

Когато през 2002 г. Moodle стартира за институциите за K-12 и висше образование, мнозина не предвиждат популярността, която ще придобие в корпоративния свят. Създаден, за да помогне на хората да учат в частна и съвместна онлайн среда, организациите по света бързо осъзнаха бизнес приложенията на този инструмент с отворен код. От самото начало Moodle се използва в организациите за постигане на впечатляващи бизнес резултати. 

 1. Оптимизиране на обучението с Moodle

Moodle се използва от много организации за въвеждане в работата на нови служители. Ако сте работили в малка или средна компания, процесът на въвеждане в експлоатация може да е бил процедурен и с много хартия. С Moodle процесът на въвеждане в експлоатация може да бъде рационализиран за администраторите и да се използва за посрещане и ангажиране на новите служители. Мениджърите по управление на човешките ресурси особено харесват възможността за осигуряване на онбординг чрез курсови модули в Moodle, тъй като резултатите могат да бъдат представени в таблици и анализирани. Освен това различните курсове могат да се клонират, така че да се правят модификации за различни отдели.

Бързате? Обадете ни се и ние ще предложим услуги за платформа за обучение Moodle

 1. Оптимизиране на обучението за съответствие с изискванията с Moodle

Подобно на това, защо мениджърите по човешки ресурси обичат онбординга в Moodle, обучителите по съответствието оценяват възможностите на Moodle за онлайн обучение, защото могат лесно да докажат кой е завършил успешно обучението по съответствието. И още по-добре, плъгинът Moodle Badges ви позволява да награждавате хората си при успешно завършване на обучението за съответствие!

 1. Обучение, базирано на компетенции, в Moodle и метрики с Moodle

При разработването на програма за обучение, основано на компетенции (CBL), с модула за компетенции на Moodle мениджърите по обучение разполагат с процес за дефиниране на компетенции, които са свързани със скала за оценка, например поредица от цифри или букви, използвани за определяне на нивото на разбиране на дефинираната компетенция от страна на обучаемия. Това може да бъде и нещо като "некомпетентен", "компетентен с надзор" или "напълно компетентен".

За разлика от оценките, които могат да се състоят от резултати от тестове, точки за участие, присъствие и проекти, компетенциите оценяват серия от твърдения, които могат да бъдат предоставени в края на курса заедно с общата оценка или дори на ниво дейност.

 1. Създаване на по-безопасно работно място с Moodle

Подобно на обучението за съответствие, обучението за безопасност на работното място в Moodle ви позволява да знаете кой е преминал задължителното обучение и кой не. С възможността за добавяне на видео, въпроси за дискусия, тестове и външни ресурси към вашите онлайн курсове в Moodle обучението по безопасност и опасности може да бъде завършено в удобно за обучаемия време и място.

 1. Изграждане на по-добри курсове с Moodle

Moodle разполага с много инструменти за създаване на динамични, интерактивни и ангажиращи онлайн курсове. С множество модули за синхронни и асинхронни учебни дейности обучаемите разполагат с множество инструменти за учене в реално време и по свое усмотрение. С инструментите за създаване на курсове в Moodle можете да създавате програми за електронно обучение, използвайки редица стратегии, включително: самостоятелно, несамостоятелно и смесено обучение.

 1. Въвеждане в експлоатация на продукти и услуги в Moodle (обучение точно в момента)

Първоначално Toyota създаде концепцията за производство "точно навреме": производство само на "това, което е необходимо, когато е необходимо, и в необходимото количество". В днешния бизнес свят продуктите и услугите се актуализират, модифицират или променят с постоянно нарастваща скорост, така че е важно да се разбере, че обучението за познаване на продуктите не е еднократно събитие. По-скоро познаването на продуктите е постоянна образователна инициатива, която се променя с появата на нови клиенти и нови функции. Moodle улеснява обучението на вашите служители във всички отдели и дори осигурява достъп "точно навреме" само до продуктовите знания, необходими за техните функционални екипи.

Бързате? Обадете ни се и ние ще предложим услуги за внедряване на платформа за обучение

 1. Използване на вашите експертни общности (COE) и общности на практиката (COP) в Moodle

COE и COP са неформални групи от хора в рамките на бизнес общността, които имат общи цели и интереси, които работят заедно, за да се обучават взаимно и да се учат един от друг. Moodle често се използва в организациите, за да помогне на служителите да се свържат с експерти в определени тематични области. В тези COE и COP потребителите могат да задават въпроси или да търсят в дискусионни форуми търсените от тях знания.

 1. Продължаващо обучение в Moodle

Като се има предвид, че Moodle първоначално е създаден за висшето образование, много организации използват Moodle, за да предоставят на служителите си възможности за продължаващо обучение, което да им помогне да продължат кариерата си. Виждали сме, че много от нашите клиенти предоставят обучение по лидерство, обучение по мениджмънт и дори гимназиални курсове на търговци, които искат да повишат квалификацията си.

 1. Обучение на клиенти, канали за продажби и партньори в Moodle

Едно от най-хубавите неща на Moodle е, че потребителите могат лесно да създават свои собствени акаунти за достъп до курсовете, които искате да им предоставите. Това улеснява обучението на клиенти, търговски канали и бизнес партньори на ниска цена.

5 начина, по които Moodle се използва в здравеопазването

Точно както Moodle се наложи в корпоративния свят (от сферата на образованието), системата за управление на обучение с отворен код бързо набра популярност в сектора на здравеопазването. Moodle се използва от разнообразни здравни организации, включително медицински университети и др.

 1. Смесено обучение в Moodle

Организациите в областта на здравеопазването използват техники за смесено обучение, които са възможни благодарение на Moodle, за да осигурят цялостен подход към обучението на практикуващите лекари. Какво точно представлява смесеното обучение в здравеопазването? Това е комбинацията или "смесването" на различни подходи за обучение, които помагат за постигане на осезаеми резултати от обучението; често пъти свързани с подобряване на резултатите на пациентите. Типичните инструменти за смесен подход към обучението в здравеопазването включват: онлайн обучение, симулации, наставничество и менторство, както и обучение в класната стая. За да научите повече за тези компоненти, изтеглете нашата електронна книга "Смесено обучение в здравеопазването".

 1. Обучение, базирано на компетенции, и обучение в Moodle

Няма съмнение относно ползите от обучението, основано на компетенции (CBL), за здравното заведение, тъй като едно от основните предимства на този подход е възможността за измерване на постигнатите резултати след обучението и по време на последващия период на изпълнение. С движението за "заплащане за постигнати резултати" в здравеопазването е естествено да се стремим към преминаване от измерване на уменията и заплащане за тях към измерване на резултатите и заплащане за постигнати резултати. Разгледайте електронната книга за обучението, основано на компетенции, в здравеопазването.

Бързате? Обадете ни се и ние ще предложим услуги за платформа за обучение

 1. Обучения за спазване на юридически изисквания в Moodle

Обемът на задължителното обучение за съответствие в здравеопазването е несравним с никой друг сектор. Преди наетото лице дори да стъпи в болница или здравно заведение, се изисква обучение за съответствие. Това важи за лекарите, медицинските сестри и дори за търговците, които работят в болниците. Преди появата на онлайн обучението и системите за управление на обучението с отворен код като Moodle, обучението за съответствие беше времеемък и административно тежък процес.

 1. Общности от практиката  и експертни общности 

Клиницистите от всяка професия признават, че е трудно да бъдат в крак с бързото развитие на знанията. Между дългите часове на предоставяне на качествени грижи за пациентите може да е изключително трудно да се намери време, за да се върви в крак с обучението. Общностите на практиката и по подобен начин общностите на експертизата в Moodle могат да помогнат на клиницистите да споделят ефективно знания. Вместо десет практикуващи лекари да четат дълги проучвания, един от тях може да предостави научените уроци на своите колеги.

 1. Продължаващо обучение в Moodle

Докато експертните общности поддържат клиницистите в течение, продължаващото обучение ще им осигури структуриран напредък чрез измерими резултати от обучението. Това обучение може да бъде постигнато или чрез практически умения, придобити на работното място, и след това подсилени с обучение онлайн; или да бъде обучение, основано на знания, като например сертификати и приложни курсове, специфични за областта на практикуващия. С Moodle продължаващото обучение на здравните специалисти е лесно, надеждно и последователно!

Има още много начини, по които Moodle може да се използва в здравеопазването. Свържете се с някой от нашите експерти по Moodle, за да научите повече за това как сме помогнали на организациите в областта на здравеопазването по целия свят да постигнат съответствие, ефективно да обучават лекари и в крайна сметка да подобрят резултатите за пациентите.

9 начина, по които Moodle се използва в образованието

Първоначално Moodle е разработен с оглед на средите на висшето образование, но бързо се разширява, за да обхване целия спектър от образователни институции. Moodle се превърна в интуитивна и подкрепяща среда за всяко ниво на образователната система. Moodle може да се използва от администратори, работещи в системата на K-12, висшето образование и частните училища. Всички функции, подчертани по-долу, са приложими за всички нива.

Moodle за средното образование

 1. Създаване на ефективна съвременна учебна среда

Традиционната класна стая се слива с онлайн света и учениците трябва да знаят как да функционират в тази смесена учебна среда. Moodle е безопасна входна точка за малките ученици, за да започнат да се ориентират онлайн, и им позволява да се чувстват комфортно в интернет. Докато учениците посещават курсове за електронно обучение, Moodle ги учи на основни компютърни умения, като писане, изпращане на имейли, работа с PDF файлове и работа с онлайн видеоклипове и файлове.

 1. Ангажиране на учениците за по-добро обучение

Поддържането на ангажираността и интереса на учениците може да се окаже огромна борба за учителите, особено в началното и средното училище. Moodle има възможност за включване на игри в учебните курсове (това се нарича геймификация в Moodle). Тези игри имат образователен характер и помагат за ангажирането на малките ученици и ги насърчават да участват.

 1. Разнообразяване на методите на преподаване

В Moodle в курсовете могат да се вграждат мултимедийни елементи, като например видео, аудио и слайдшоу. Подобно на геймификацията, тези различни елементи поддържат съзнанието на учениците стимулирано и ангажирано, като осигуряват различни методи на преподаване.

Бързате? Обадете ни се и ние ще предложим услуги за платформа за обучение Moodle

 1. Опростяване на процеса на оценяване

Оценяването на задачи и тестове може да се извършва директно в Moodle / Мудъл чрез приставката Gradebook.

Това са само няколко от начините, по които можете да използвате Moodle в образованието. Свържете се с някой от нашите експерти по Moodle, за да научите повече за това как сме помогнали на образователни институти по целия свят да повишат успеха на учениците.

Moodle за висшето образование

 1. Отворени и достъпни комуникации

Постоянният поток от комуникации е от съществено значение за успеха във висшето образование и Moodle отваря този канал. Различните начини за комуникация, налични в Moodle, включват форуми, съобщения, чат, коментари и публикации в блогове, за да могат студентите и преподавателите да общуват извън класната стая, което позволява обучението да излезе извън рамките на учебния ден. Чудесното на Moodle е, че можете да имате достъп до него по всяко време на деня или нощта, така че можете да влезете, когато имате време, за да наваксате с комуникациите.

 1. По-лесно сътрудничество

Moodle дава възможност и насърчава сътрудничеството и работата в екип. Изброените по-горе функции за комуникация в Moodle (дискусии, форуми, съобщения) позволяват на учениците да работят заедно, да споделят идеи и да задават/отговарят на въпроси, ако е необходимо.

 1. Създаване на мултимедийни учебни планове

Във висшето образование учебните материали и допълнителните ресурси са също толкова важни, колкото и лекциите в клас. В Moodle можете лесно да качвате и споделяте ресурси, статии, видеоклипове, снимки и всичко друго, което може да е необходимо на студентите за изпълнение на курсовите работи и задачите.

 1. 24/7 поставяне на задачите

В Moodle подаването на задачи не е ограничено само до учебните часове - задачите могат да се подават по всяко определено време, включително през уикендите, рано сутрин и вечер.

 1. Съвместимост с мобилни телефони и таблети

Moodle е създаден за учене в движение. Moodle Mobile е базиран на адаптивен дизайн и е съвместим с редица устройства, включително смартфони, таблети и лаптопи. Достъпът до съдържанието на курсовете в Moodle може да се осъществи от дома, докато пътувате в автобуса, на работното място в почивката за кафе или от всяко място, където имате достъп до интернет. Възможно е също така да се свържете с участниците в курса, да изпращате задачи, да проверявате предстоящите крайни срокове и да проследявате напредъка си.

Бързате? Обадете ни се и ние ще предложим услуги за платформа за обучение Moodle

 4 начина, по които Moodle се използва в организациите с нестопанска цел

Системите за управление на обучението са икономически ефективен начин за обучение на нестопански организации по политики и процедури, както и за генериране на отчети за обучението на членовете на управителния съвет, персонала, клиентите и доброволците. Ето четири начина, по които Moodle се използва в организациите с нестопанска цел.

 1. Моодле може да бъде за всяко NGO напълно функционален уеб сайт

Moodle може да се използва от организациите с нестопанска цел за  техен уебсайт и за създаване на онлайн базирани класни стаи - това позволява обучение навсякъде и по всяко време и възможност за формиране на социална общност. В Moodle персоналът и доброволците могат да си взаимодействат, да участват в дискусии и дори да си сътрудничат в работата. Moodle позволява управление на курсове и потребители, включително информация за курсове и дейности на учениците.

 1. Глобално покритие и онлайн наличност

Инсталирането на  Moodle ( Мудъл ) с отворен код в облак го прави особено полезен за организациите с нестопанска цел. Сдруженията с нестопанска цел често имат клиенти и служители, разпределени по цялата карта, така че възможността за достъп до Moodle от всяко устройство, което се свързва с интернет, предлага ефективен метод за предоставяне на обучение.

 1. Лесно за използване създаване на курсове

Лесните функции за създаване на курсове на Moodle са позволили на безброй организации с нестопанска цел да генерират приходи чрез своите програми за електронно обучение. Често програмите за електронно обучение, създадени от организации с нестопанска цел, са ориентирани към общността и са насочени към постигане на социална промяна, като се възползват от възможността да достигнат до по-широка, глобална аудитория.

 1. Поддържане на последователност на учебните програми

Moodle позволява стандартизирани учебни програми и обучения. Последователността е от съществено значение за всяка организация, защото означава, че всички членове са на една и съща страница и няма пропуски в знанията на членовете.

Всички тези функционалности и концепции в Moodle работят заедно, за да привлекат повече внимание към вашата кауза. Като изграждате чувство за общност, вашата общност на свой ред започва да развива вашата марка. Като цяло Moodle ви дава инструментите, от които се нуждаете, за да бъдете ефективни, като ви дава възможност да се съсредоточите върху вашата кауза и хора.

Плащане в Moodle, електронна търговия в Moodle,  продажба на курсове в Moodle

Moodle предоставя множество опции за плащане: 

 1. PayPal: Световно популярният PayPal може да се интегрира лесно с Moodle. Използвайте PayPal Availability Condition Plugin, за да настроите цени и улесните записването на студентите.

 2. Stripe: Stripe се интегрира добре в Moodle i предлага допълнителна сигурност чрез Strong Customer Authentication (SCA) и лесна миграция на данни.

 3. Authorize.net: Authorize.net предоставя сигурност и функции за електронна търговия, които не са поддържани от PayPal.

Допълнителни решения за електронна търговия и продажба на курсове:

 1. Course Merchant: Course Merchant е платформа за електронна търговия, която интегрира Moodle и предоставя детайлна документация и обучение.
 2. 2Checkout: 2Checkout е  модул за плащания, с лесно интегриране с Moodle и много добра защита срещу измами в реално време. Поддържа транзакции в над 200 страни и около 100 валути.

Заключение: Изборът на правилния плъгин за плащания е от съществено значение. Пробвайте предложените решения и споделете впечатленията си

Бързате? Обадете ни се и ние ще предложим услуги за платформа за обучение Moodle