+359 2 850 53 64

Google Consent Mode v2 готови ли сте за март 2024?

Google Consent Mode v2 и промените в поверителността на данните

Google Consent Mode v2 е инструмент, предоставен от Google, който позволява на уебсайтовете да управляват и регулират начина, по който събират данни от потребителите

Google Consent Mode V2, режимът на съгласие на Google v2 е концепция, предназначена да интегрира предпочитанията за съгласие на посетителите на уебсайтове с инструментите за реклама и анализ на Google. С нея уебсайтовете могат да регулират поведението на тези инструменти въз основа на статуса на съгласие на посетителите на уебсайта, особено по отношение на бисквитките и събирането на данни. Дори когато посетителите не дават съгласие за бисквитки, услугите на Google могат да работят в ограничен режим и да събират основни взаимодействия, без да нарушават поверителността.

Моля, обърнете внимание: от крайния срок, определен от Google е март 2024 г., а предприятията, които не се интегрират с режима на съгласие на Google v2, могат да претърпят загуба на резултати от проследяваните данни за посетителите от ЕИП/ЕС/Великобритания.


Предлагаме съдействие за въвеждане на Google Consent Mode V2 за Вашият сайт или магазин. Обадете се на телефон 02 8505364 за да направим среща и да предложим решение!

Представен накрая на 2023 г., Google Consent Mode V2 представлява значителен напредък в управлението на данните на потребителите и тяхната поверителност в цифровата среда. Тази актуализация не е само техническа, а представлява отговор на развиващите се регулации за поверителност на данните на потребителите и техните предпочитания. Тя става задължителна за уебсайтове, използващи услугите на Google, от март 2024 г., което отбелязва промяната в начина, по който се управлява онлайн съгласието.

Режимът на съгласие на Google V2 е подобрение на оригиналния режим за съгласие на Google , което е разработено с цел да предложи по-добро съответствие с правилата за поверителност на данните и предпочитанията на потребителите. Този инструмент позволява на уебсайтовете ефективно да информират таговете на Google за предпочитанията на потребителите относно съгласието за използване на бисквитки. За разлика от предишната версия, V2 задължава уебсайтовете, които използват Google услуги, да спазват изискванията, като подчертава ангажимента на Google за повишаване на поверителността на данните на потребителите и осигуряване на стандартизирано проследяване на  данните въз основа на съгласие.

Основни характеристики на Google Consent Mode V2

Нови параметри: Въведени са два нови параметъра - ad_user_data и ad_personalization - заедно със съществуващите (analytics_storage и ad_storage).

Подобрена поверителност на потребителите: Тези нови параметри позволяват на потребителите по-голям контрол върху техните данни, като гарантират, че личните данни се изпращат към услугите на Google само с изричното съгласие на потребителя.

Задължително изпълнение: Стъпка към спазването на разпоредбите за  дигитална реклама и поверителност на данните, особено в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Защо режимът на съгласие на Google V2 е важен

Въвеждането на Google Consent Mode V2 представлява промяна в начина, по който уебсайтовете взаимодействат с услугите на Google, като се фокусира повече върху съгласието на потребителите и защитата на личните данни. Той е съобразен с разпоредбите за защита на личните данни, като GDPR в ЕС и CCPA в Калифорния, като гарантира, че уебсайтовете спазват тези закони, като същевременно се възползват от възможностите на Google за работа с данни. С наближаването на крайния срок за привеждане в съответствие, разбирането и прилагането на този нов стандарт е от решаващо значение за операторите на уебсайтове, особено за тези в ЕИП ( Европейското икономическо пространство).

Възможности за прилагане от страна на собствениците на уебсайтове

Силата на режима на съгласие V2 се крие и в минимизирането на данните, които се събират, преди да бъде дадено съгласие. За тази цел е необходимо да се уверите, че таговете на Google са заредени преди да се даде съгласие. Настройките на режима на съгласие ще променят поведението на таговете от Google. 

Основно изпълнение При тази опция, ако потребителите се съгласят с бисквитките, уебсайтът работи нормално, като активира всички тагове и събира данни. Ако съгласието не е дадено, събирането на данни се прекратява. Собствениците на уебсайтове трябва да използват платформа за управление на съгласието (CMP), да конфигурират сайта си така, че да деактивира таговете на Google Analytics 4 (GA4), когато бисквитките са отхвърлени, и да интегрират флаг за съгласие.

Разширено изпълнение Този метод позволява предаването на анонимни пингове без "бисквитки" за моделиране на данни, дори без съгласие за "бисквитки". Той изисква използване на CMP, настройване на уебсайта за предотвратяване на задаването на бисквитки GA4 при отказ на съгласие, но предаване на флаг за съгласие на Google и активиране на изпращането на пингове без бисквитки.

Режимът на съгласие на Google V2 е жизненоважен инструмент за собствениците на уебсайтове, които се ориентират в сложния пейзаж на цифровата поверителност и защитата на данните. Внедряването му е от решаващо значение за спазването на изискванията, като предлага по-усъвършенстван подход за работа с потребителски данни и съгласие и определя бъдещето на цифровата реклама и анализ.

Вижте повече и научете повече за защита на личните данни от нашето обучение за Защита на личните данни

Как се интегрира Google Consent Mode v2

Интегрирането на Google Consent Mode v2 във вашия уебсайт изисква известна техническа работа и следване на определени стъпки.
 
Вижте основните етапи за интеграция:
 
1.Добавете скрипт за съгласие: Началният етап е да добавите скрипт за съгласие на вашата уеб страница. Този скрипт обикновено се включва в частта на кода на уебсайта, която се зарежда преди другите скриптове, свързани с рекламата и анализа.
2.Конфигурирайте Google Tag Manager (GTM): Използвайте Google Tag Manager за да конфигурирате своите рекламни и аналитични тагове. Google Tag Manager е инструмент, който улеснява добавянето и управлението на различни скриптове и тагове на уебсайта ви чрез потребителски правила и тригери.
3.Променете настройките на таговете: След като сте конфигурирали GTM, трябва да промените настройките на вашите рекламни и аналитични тагове, за да използват Google Consent Mode v2. Това обикновено се прави чрез настройка на таговете да използват "consent_mode" и "ad_storage" параметри.
4.Тествайте и редактирайте: След като сте направили промените, е важно да тествате функционалността на уебсайта си, за да се уверите, че Google Consent Mode върши правилната работа. Проверете как рекламите и анализът се държат в различни сценарии, включително когато потребителите дадат или не дадат съгласие.
5.Поддръжка и актуализации: След като интегрирате Google Consent Mode v2, следва да следите за актуализации и да поддържате своята конфигурация в съответствие с най-новите препоръки и изисквания от страна на Google.
 
Тези стъпки представляват основния процес за интегриране на Google Consent Mode v2 във вашия уебсайт. В зависимост от конкретните изисквания на вашия проект, може да бъде необходимо да се консултирате с разработчици или специалисти в областта на уеб разработката и маркетинга за допълнителна помощ.
 

Има ли  приложения които могат да помогнат за прилагане на Google Consent Mode v2

 
Съществуват приложения и инструменти, които могат да помогнат при интегрирането и управлението на Google Consent Mode v2. Ето някои от тях:
 
Cookie Consent Tools: Има различни инструменти за управление на бисквитките и съгласието, които могат да помогнат при внедряването на Google Consent Mode. Тези инструменти обикновено предлагат възможност за настройка на банери за съгласие, управление на предпочитанията на потребителите и автоматично включване или изключване на скриптове в зависимост от съгласието на потребителите.
Управление на съгласието на потребителите: Някои платформи и услуги предлагат специализирани инструменти за управление на съгласието на потребителите за различни видове обработка на данни. Тези инструменти могат да бъдат интегрирани с Google Consent Mode v2, за да осигурят по-лесно и ефективно управление на съгласието на потребителите от страна на уебсайтовете.
Управление на таговете и скриптовете: Някои управляващи тагове платформи предлагат интеграция с Google Consent Mode v2 или предлагат инструменти за управление на таговете и скриптовете, които ви позволяват да настройвате тяхното поведение в зависимост от съгласието на потребителите.
Услуги за управление на съгласието с GDPR: Съществуват различни онлайн услуги и платформи, които предлагат комплексно управление на съгласието с GDPR, включително управление на съгласието за бисквитките и персоналните данни. Тези услуги често могат да бъдат интегрирани с Google Consent Mode v2, за да се осигури съответствие с правилата за защита на данните.
 
Изборът на подходящо външно приложение зависи от конкретните изисквания и предпочитания на вашия уебсайт, както и от наличните ресурси за разработка и управление. Преди да изберете конкретен инструмент, е важно да извършите подробно проучване и да се консултирате със специалисти в областта на съответствието с GDPR и уеб разработката.
 

За WordPress съществуват различни плъгини, които се използват за управление на съгласието за работа с лични данни и бисквитки. По-долу може да видите някои от най-популярните:

  1. GDPR Cookie Consent: Този плъгин предоставя прост начин за добавяне на банери за съгласие за бисквитки на уебсайта ви, както и настройки за управление на съгласието на потребителите. С GDPR Cookie Consent можете да конфигурирате различни типове бисквитки и да зададете техните параметри за съгласие. 

  2. Cookie Notice & Compliance for GDPR/CCPA: Този плъгин предоставя гъвкави настройки за управление на бисквитки и съгласие, включително персонализирани банери за съгласие, автоматично сканиране за бисквитки и съответствие с GDPR и CCPA. 

  3. WP GDPR Compliance: Този плъгин предоставя цялостно решение за съответствие с GDPR в WordPress, включително инструменти за управление на съгласието на потребителите, право на забравяне, право на достъп и др. 

  4. Cookiebot: Cookiebot е популярна платформа за управление на бисквитките, която предоставя плъгин за WordPress за добавяне на бисквитки и банери за съгласие. Той се интегрира със сървърите на Cookiebot и предоставя цялостно управление на съгласието за бисквитките. 

Тези плъгини предлагат различни функции и настройки за управление на съгласието за бисквитки и съответствие с GDPR в WordPress. Преди да изберете конкретен плъгин, прегледайте техните функционалности и сравнете ги с вашите изисквания за съответствие с регулациите за защита на данните.

 

Какво е влиянието на Google Consent Mode V2 върху SEO оптимизацията на сайта?

Влиянието на Google Consent Mode V2 върху SEO може да бъде значително, но зависи от конкретната конфигурация и употреба на инструмента на вашия уебсайт. Ето някои от аспектите, които трябва да се имат предвид:
  1. Оптимизация за скорост на зареждане на уебсайта: Google предпочита уебсайтове, които се зареждат бързо и са готови за визуално възприятие от потребителите. При интегриране на Google Consent Mode V2, трябва да се внимава да не се забавя зареждането на уебсайта, като се оптимизират банерите за съгласие и се избягват излишни забавяния.

  2. Предпочитани технологии за съгласие: Google Consent Mode V2 може да ви помогне да управлявате съгласието на потребителите по начин, който е в съответствие с правилата на Google и регулациите за защита на данните. Това може да ви помогне да предотвратите нежелани последствия върху SEO, като намаляване на трафика или намаляване на рейтинга в резултатите от търсенето.

  3. Бисквитки и аналитиз на данните: Google Consent Mode V2 може да повлияе на начина, по който се събират и обработват данни за анализа на уебсайта. Това може да има въздействие върху SEO, като се променят данните за посещаемостта и поведението на потребителите, които се използват за оптимизацията на уебсайта.

  4. Съдържание и реклама: С изменението в начина, по който се обработват данните за реклама и персонализация, може да се окаже, че съдържанието и рекламата на уебсайта ви се показват по различен начин на потребителите. Това може да има влияние върху SEO, като се променят ефективността на рекламните кампании и взаимодействието на потребителите с уебсайта.

Въведението на Google Consent Mode V2 може да има влияние върху SEO чрез изменения във функционалността на уебсайта, обработката на данни и взаимодействието с потребителите. Важно е да се следят резултатите и да се адаптират стратегиите за оптимизация в съответствие с новите условия и изисквания.

Ако имате необходимост от прилагане на инструменти за управление на бисквитките и съгласието, както и въвеждане на Google Consent Mode v2 можете да ни  потърсите на тел. +359 2 8505364 или на office@nitbg.com

Свързани статии