+359 2 850 53 64

Личностни типове 16 персоналности - психологически тест

 Кои са 16 те персоналности - психологически тестове за определяне

Личностните типове описват поведението и характеристиките на хората, базирани на предпочитания в четири аспекта на личността: енергичност, събиране на информация, вземане на решения и отношение към света. Индикаторът на Майърс-Бригс е инструмент за определяне на личностните предпочитания и включва 16 различни типа, като всеки има свои положителни и отрицателни черти.

Личностни типове - 16 персоналности

Личностните типове са концепция, която се използва за описване и класифициране на различните особености, характеристики и поведения на хората. Те ни помагат да разберем какви сме, как реагираме на различни ситуации и как взаимодействаме с другите.

В основата на идеята за личностните типове стои предположението, че хората имат предпочитания и наклонности в различни аспекти на своята личност. Тези предпочитания могат да се отнасят до начина, по който получаваме енергия (екстравертност или интровертност), начина, по който събираме информация (чрез сензорно възприятие или интуиция), начина, по който вземаме решения (логически или емоционални) и начина, по който се отнасяме към външния свят (организирани или спонтанни).

Тези предпочитания образуват различни комбинации, които определят конкретния личностен тип на човека. Например, можем да имаме екстровертен тип, който използва сензорно възприятие, емоционални решения и организиран подход към света. Или можем да имаме интровертен тип, който използва интуитивно възприятие, логически решения и спонтанен начин на взаимодействие.
Индикаторът на Майърс-Бригс (MBTI) е психологически инструмент, който се използва за определяне на личностните предпочитания на човек. Той се състои от четири дихотомии: Екстроверсия (E) срещу Интроверсия (I), Сетивност (S) срещу Интуиция (N), Мислене (T) срещу Чувствителност (F) и Организация (J) срещу Преференция за присъствие (P).

Към личностен тест

Бърз достъп до 16-те личностни типа:

Личностни типове според MBTI

Според MBTI, всяка комбинация от дихотомиите представлява конкретен личностен тип.
Въпросните типове, които споменахте, се описват по следния начин:

1. ISTJ (Логистик)

Този тип е организиран, дисциплиниран и отговорен. Те са фокусирани върху фактите, са практични и предпочитат структуриране на света около тях.

Подходящи професии за този тип:

 • административен служител
 • счетоводител
 • инженер
 • проектен мениджър
 • архитект

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Отговорни и надеждни;  X Понякога се съсредоточават твърде много върху детайлите;
 ✓ Добре организирани и структурирани;  X Не толкова отворени за нови идеи или промени;
 ✓ Предпазливи и практични;  X Могат да бъдат прекалено консервативни или стикери към традициите;
 ✓ Ангажирани към задълженията си;  X Могат да бъдат изключително критични към себе си и другите.
 ✓ Добри аналитични умения.  

16-те личностни типа

2. ISFJ (Защитник)

Тези хора са отзивчиви, традиционни и грижовни. Те са внимателни към нуждите на другите и са чувствителни към емоциите на околните.

Подходящи професии за този тип:

 • медицинска сестра
 • учител
 • социален работник
 • библиотекар
 • хранителен терапевт

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Отзивчиви и грижовни;  X Могат да бъдат твърде предпазливи и неотстъпчиви;
 ✓ Чувствителни към нуждите на другите;  X Изпитват трудности в изразяването на своите собствени нужди и граници;
 ✓ Лоялни и отдадени;  X Могат да бъдат прекалено самокритични и да се съмняват в своите способности;
 ✓ Добри слушатели и съпричастни;  X Понякога се претоварват, като поставят нуждите на другите пред своите.
 ✓ Отлични в създаването и поддържането на хармония в отношенията.  

16-те личностни типа

3. INFJ (Съблюдател)

Този тип е с богато въображение, идеалистичен и внимателен към другите. Те имат силна интуиция и са мотивирани от лично смисъл и ценности.

Подходящи професии за този тип:

 • психолог,
 • креативен писател,
 • социален работник,
 • консултант по кариерно развитие,
 • духовен наставник.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Внимателни и емпатични;  X Могат да бъдат прекалено критични към себе си и другите;
 ✓ Вдъхновени и идеалистични;  X Понякога се чувстват изнервени или претоварени от емоциите на околните;
 ✓ Предпазливи и практични;  X Могат да бъдат твърде самокритични и да се съмняват в своите решения;
 ✓ Стремят се към хармония и благополучие;  X Изпитват трудности в поставянето на граници и защитаването на своите нужди.
 ✓ Мотивирани да помагат на другите и да работят за промяна в света.  

16-те личностни типа

4. INTJ (Архитект)

Тези хора са стратегически мислещи, интелектуални и независими. Те са аналитични и имат ясна визия за това, което искат да постигнат.

Подходящи професии за този тип:

 • инженер,
 • компютърен програмист,
 • финансов анализатор,
 • предприемач,
 • научен изследовател.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Аналитични и рационални;  X Могат да бъдат прекалено критични или наистина критични към другите;
 ✓ Вдъхновени и въображателни;  X Не толкова отворени за емоциите или въздействието на тези емоции върху тях;
 ✓ Ориентирани към постигането на цели;  X Могат да бъдат прекалено самоуверени или самосъжалителни;
 ✓ Иновативни и стратегически мислещи;  X Понякога се чувстват изолирани или несръчни в социални ситуации.
 ✓ Способни да виждат дълбоките връзки и широката картина.  

16-те личностни типа

5. ISTP (Виртуоз)

Този тип е адаптивен, практичен и спокоен. Те са добри в решаването на проблеми в реалното време и се наслаждават на практична работа.

Подходящи професии за този тип:

 • автомеханик,
 • пилот,
 • пожарникар,
 • военен,
 • спортен треньор.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Логични и аналитични;  X Могат да бъдат твърде резервирани и затворени към емоциите;
 ✓ Способни да се адаптират към променящите се обстоятелства;  X Склонни да поемат рискове и да търсят вълнения;
 ✓ Добри при проблеми, свързани с механика и практични умения;  X Могат да пренебрегнат социални аспекти или нуждите на другите;
 ✓ Умеят да работят под налягане;  X Понякога имат трудности със сътрудничеството или емоционалната близост.
 ✓ Независими и практични.  

16-те личностни типа

6. ISFP (Авантюрист)

Тези хора са гъвкави, чувствителни и състрадателни. Те ценят хармонията и красотата в света около тях и са креативни и изразителни.

Подходящи професии за този тип:

 • художник,
 • дизайнер на мода,
 • графичен дизайнер,
 • музикант,
 • фотограф.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Креативни и изразителни;  X Могат да бъдат склонни към перфекционизъм и самокритика;
 ✓ Чувствителни и емпатични;  X Трудно поддържат граници и могат да се претоварват от нуждите на другите;
 ✓ Може да видят красотата в околното им;  X Могат да имат трудности при вземането на решения или се колебаят;
 ✓ Адаптивни и спонтани;  X Понякога се чувстват пренебрегнати или непризнати.
 ✓ Съпричастни и отдадени на отношенията.  

16-те личностни типа

7. INFP (Посредник)

Този тип е идеалистичен, толерантен и внимателен към другите. Те са силно мотивирани от своите ценности и имат дълбок вътрешен свят.

Подходящи професии за този тип:

 • психотерапевт,
 • писател,
 • учител по изкуства,
 • философ,
 • благотворителен координатор.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Вдъхновени и идеалистични;  X Могат да бъдат прекалено чувствителни и изпитващи емоциите на другите;
 ✓ Емпатични и разбиращи;  X Трудно им е да се справят с конфликти или критика;
 ✓ Има силна съвест и морални ценности;  X Могат да бъдат твърде самокритични и да имат трудности в самооценката;
 ✓ Креативни и изразителни;  X Понякога се изпада в пасивност или изолация.
 ✓ Хуманитарни и готови да помагат на другите.  

16-те личностни типа

8. INTP (Логик)

Тези хора са аналитични, любознателни и логични. Те се стремят към разбиране на причините зад всяко нещо и имат силно желание да открият истината.

Подходящи професии за този тип:

 • научен изследовател,
 • архитект,
 • програмист,
 • физик,
 • математик.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Аналитични и логични;  X Могат да бъдат изключително критични към себе си и другите;
 ✓ Добри проблемни решения;  X Не толкова отворени към емоциите или въздействието им върху тях;
 ✓ Въздържани и независими;  X Могат да бъдат изолирани и да имат трудности в социални ситуации;
 ✓ Стремеж към знание и разбиране;  X Трудно им е да се ангажират емоционално или да изразяват своите чувства.
 ✓ Способни да видят дълбоките връзки и логическите системи.  

16-те личностни типа

9. ESTP (Предприемач)

Този тип е енергичен, действащ и практичен. Те са добри в адаптиране към нови ситуации и обичат да се забавляват.

Подходящи професии за този тип:

 • спортен треньор,
 • представител на продажби,
 • фризьор,
 • водач на екстремни спортове,
 • съдийски арбитър.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Енергични и действащи;  X Могат да бъдат нетърпеливи и нетолерантни към ограниченията;
 ✓ Добри при решаването на проблеми в реално време;  X Склонни към безразсъдство или прекомерен риск;
 ✓ Добри комуникатори и експресивни;  X Могат да бъдат склонни към конфликти и агресия;
 ✓ Приемат рискове и се справят добре под налягане;  X Имат трудности с дългосрочното планиране и ангажирането в по-стабилни отношения.
 ✓ Авантюристични и приключенски настроени.  

16-те личностни типа

10. ESFP (Шоумен)

Тези хора са спонтанни, енергични и общителни. Те се наслаждават на живота, са изразителни и имат умение да вдъхновяват другите.

Подходящи професии за този тип:

 • актьор,
 • модел,
 • сценичен режисьор,
 • танцьор,
 • събитиен организатор.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Експресивни и живи;  X Могат да бъдат нестабилни и се чувстват неудовлетворени от рутина;
 ✓ Чувствителни към нуждите и желанията на другите;  X Изпитват трудности в изразяването на дълбоки или комплексни мисли;
 ✓ Социални и общителни;  X Склонни към избягване на конфликти и трудно установяват граници;
 ✓ Харизматични и забавни;  X Понякога се фокусират твърде много върху собствените им нужди и желания.
 ✓ Креативни и спонтани.  

16-те личностни типа

11. ENFP (Активист)

Този тип е енергичен, креативен и въздействащ. Те имат силна интуиция и са мотивирани да променят света около тях.

Подходящи професии за този тип:

 • журналист,
 • психологически консултант,
 • учител по творческо писане,
 • социален предприемач,
 • мотивационен оратор.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Вълнуващи и вдъхновяващи;  X Могат да бъдат прекалено емоционални и да преживяват големи вариации в настроението;
 ✓ Интуитивни и креативни;  X Трудно поддържат фокус и да завършат задачите;
 ✓ Емпатични и общителни;  X Могат да се изгубят в много идеи и да се разсейват;
 ✓ Стремеж към личностен растеж и промяна;  X Имат трудности да приемат критика и да се справят със стрес.
 ✓ Енергични и ентусиазирани.  

16-те личностни типа

12. ENTP (Преговарящ)

Тези хора са аналитични, изобретателни и логични. Те са любопитни и обичат да предизвикват статуквото и идеите на другите.

Подходящи професии за този тип:

 • адвокат,
 • мениджър по проекти,
 • маркетингов консултант,
 • политически анализатор,
 • предприемач.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Харизматични и вдъхновяващи;  X Могат да бъдат твърде конфронтационни и споровити;
 ✓ Логични и аналитични;  X Склонни да бъдат небрежни или безотговорни в изпълнението на задачи;
 ✓ Добри при предизвикателни и сложни ситуации;  X Имат трудности в поддържането на дългосрочни ангажименти;
 ✓ Креативни и иновативни;  X Могат да бъдат нетърпеливи или необмислени в решенията си.
 ✓ Добри в преговори и дебати.  

16-те личностни типа

13. ESTJ (Директор)

Този тип е практичен, решителен и организиран. Те имат силно чувство за дълг и са добри в управлението на ресурси и организацията на хора.

Подходящи професии за този тип:

 • бизнес мениджър,
 • финансов директор,
 • висш служител в държавната администрация,
 • военен офицер,
 • имотен агент.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Организирани и добри в планирането на задачи и проекти;  X Не толерират неуреденост и неорганизираност, може да бъдат прекалено критични и строги;
 ✓ Практични и реалистични, добри в управлението на ресурси и финанси;  X Не винаги проявяват гъвкавост и способност за адаптация в променливи ситуации;
 ✓ Отговорни и надеждни, предпочитат стабилност и сигурност;  X Могат да бъдат твърде насочени към детайлите и да пропускат големи цели и визии;
 ✓ Добри лидери и мениджъри, със силни умения за командване и взимане на решения;  X Понякога се фокусират твърде много върху задачите и могат да пренебрегнат междуличностните аспекти.
 ✓ Систематични и дисциплинирани, следват процедури и правила.  

16-те личностни типа

14. ESFJ (Консул)

Тези хора са отзивчиви, общителни и заботливи. Те се грижат за другите и са насочени към поддържане на хармония в общността.

Подходящи професии за този тип:

ESFJ (Консул): учител, сестра в болница, организатор на събития, член на местната общност, съдружник в малък бизнес.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Внимателни и отзивчиви, добри в разбирането и подкрепата на другите;  X Могат да бъдат прекалено загрижени за мнението на другите и да трудно поставят своите граници;
 ✓ Дружелюбни и комуникативни, насочени към сътрудничество и хармония в отношенията;  X Понякога избягват конфликтите и може да им липсва решителност в трудни ситуации;
 ✓ Отдадени и грижовни, често се грижат за нуждите и благополучието на другите;  X Могат да бъдат прекалено предане на другите и да забравят да се грижат за своите собствени нужди и желания;
 ✓ Организирани и добри в планирането на събития и проекти;  X Понякога им липсва иновативност и гъвкавост, предпочитат познатите и проверени начини на работа.
 ✓ Усърдни и дисциплинирани, работят упорито за постигане на целите си.  

16-те личностни типа

15. ENFJ (Лидер)

Този тип е вдъхновяващ, емпатичен и отговорен. Те са добри комуникатори и лидери, които се стремят към развитието на потенциала на другите.

Подходящи професии за този тип:

 • психолог,
 • социален работник,
 • учител по литература,
 • журналист,
 • ментор.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Вдъхновяващи и мотивиращи, лесно установяват връзка с другите и ги подпомагат в личностния им растеж;  X Могат да поставят нуждите на другите пред своите собствени и да се претоварват с отговорности;
 ✓ Емпатични и разбиращи, разполагат със силни междуличностни умения и са добри слушатели;  X Понякога се фокусират твърде много върху хармонията и могат да избягват конфликтите;
 ✓ Визионери и интуитивни, виждат големи цели и се стремят към постигането им;  X Могат да бъдат чувствителни на критика и да им липсва увереност в собствените си решения;
 ✓ Добри комуникатори и оратори, способни да вдъхновят и влияят на другите;  X Понякога им липсва прецизност и детайлност, предпочитат общия контекст пред конкретните детайли.
 ✓ Подкрепящи и отдадени на обществото, често избират професии, в които могат да помагат на хора.  

16-те личностни типа

16. ENTJ (Командир)

Тези хора са решителни, стратегически мислещи и влиятелни. Те имат визия и лидерски умения и са насочени към достигане на цели.

Подходящи професии за този тип:

 • изпълнителен директор,
 • политик,
 • юрист,
 • консултант по управление,
 • предприемач.

Положителни и отрицателни черти:

 Положителни черти:  Отрицателни черти:
 ✓ Водачи и лидери, имат силни управленски и организационни умения;  X Могат да бъдат твърде доминиращи и настоятелни, което може да влоши отношенията с другите;
 ✓ Амбициозни и резултатно насочени, постигат своите цели и изпълнението на задачите;  X Не толкова отворени за нови идеи или промени;
 ✓ Аналитични и рационални, отличават се с логично мислене и способност за стратегическо планиране;  X Изразяват силна увереност в своите идеи и решения, което може да ги прави неподатливи на алтернативни виждания;
 ✓ Предприемчиви и решителни, не се страхуват да поемат рискове и да вземат трудни решения;  X Могат да бъдат нетърпеливи и недостатъчно търпеливи към другите, които не съответстват на техните стандарти и очаквания.
 ✓ Ефикасни комуникатори, способни да влияят на другите и да насочват екипите си.  

16-те личностни типа

Малко теория:

Теорията на Майер-Бригс е модел за описване на личностните типове, разработен от майката и дъщерята, Катрин Кукс Бригс и Изабел Майерс, през 1940-те години. Те базират своята работа на предишните изследвания на швейцарския психиатър Карл Юнг относно аналитичната психология.

Теорията на Майер-Бригс се основава на предположението, че хората имат предпочитания в четири основни категории: Екстраверсия/Интроверсия (E/I), Сензори/Интуитивни (S/N), Мислещи/Чувстващи (T/F) и Съдещи/Възприемащи (J/P). Комбинациите от тези предпочитания са обобщени в 16 различни личностни типа.

Оттогава насам теорията на Майер-Бригс е била доразвивана от различни психолози и професионалисти в областта на организационната психология и подбор на персонал. Тя се използва широко в обучението на персонала, професионалното развитие, комуникационните умения и екипната работа. Често се използва и в психологическото консултиране, семейната терапия и други области, където разбирането и анализът на личността са важни.

Майер-Бригс Типологията се счита за инструмент за самооткритие и разбиране на индивидуалните предпочитания и поведение на хората. Въпреки това, следва да се отбележи, че тази теория има своите критици, които посочват липсата на научна валидност и недостатъчна емпирична подкрепа. Някои научни изследвания са поставили под съмнение точността и надеждността на методологията и по-конкретно на самите тестове, които се използват за определяне на личностните типове.

Въпреки това, теорията на Майер-Бригс продължава да бъде широко разпространена и използвана в много контексти, поради своята простота и лесно разбираем модел за описване на личностните различия.

Необходимо ли е да определите какъв личностен ти сте Вие? Искате ли да определите какво е най-добре да работите?

Пишете ни, имаме как да Ви помогнем.

Ключови думи: Личностен тест, Личностен тип активист, , Онлайн тест за кариерно ориентиране, Психологически тест за личността, Психологически тестове с отговори, Професионални психологически тестове, Личностен тип тест
 
 
 
 

Свързани статии