+359 2 850 53 64

Онлайн курс Управление на времето Masterclass

Електронно обучение Управление на времето Masterclass

За да можете да организирате работното време както на себе си, така и на Вашите служители, трябва да знаете кои са основните принципи за управление на хора, които, когато бъдат приложени, ще Ви спестят губенето на време.

В електронното обучение Управление на времето Masterclass, ще разгледаме термини като срещи 1:1, управление на очаквания отговор, правилна и неправилна комуникация.

Едно от най-важните неща, които трябва да направите като мениджър, е да можете да разделяте личните си задачи от времето за работа с Вашите служители. При преминаванто на обучителния материал, ще бъде налице печеливша и за двете страни ситуация, в която отговорността за Вашия екип е вурху Вас и едновременно с това, екипът Ви знае какво и кога се изисква от него и предоставя всички измерими резултати в текущия срок.

За да можете да управлявате проектите си ефективно, е необходимо да приоритизирате задачите си, да съставяте план за действие, да отделяте време за обсъждане на въпроси. Ваша работа като мениджър по отношение на тайм мениджмънт е също предвиждането на бъдещи проблеми и начини за тяхното решаване.


Програма на електронното обучение Управление на времето Masterclass

Модул 1: Управление на хора
 • Срещи 1:1.

 • Управление на очакванията за отговор.

 • Как да давате положителен пример?

 • Инвестирайте в обучението на служителите си.

 • Правилна комуникация.

Модул 2: Делегиране
 • Пример.
      
 • Ефективно делегиране.
   
 • Какво да обмислите преди да делегирате? 

 • Как да намерите подходящ човек, на когото да делегирате задачата?
   
 • Съвети за успешно делегиране.

 • Какво да правите след делегиране? 

Модул 3: Управление на проекти
 • Съвети за координиране на множество проекти.

 • Разпределете оскъдните ресурси.

 • Дръжте другите отговорни за сроковете.

 • Предскажете възможните проблеми.

 • „Време за срещи“ срещу „работно време“.

 • Шаблон за управление на проекти.

Модул 4: Управление на приоритетите
 • Работа със SMART.

 • Списък със задачи.

 • Разделете задачите на етапи.

 • Селективност.

 • Използвайте GANNT диаграма.

 • Използвайте календара си като инструмент за приоритизиране.

 • Иновативни инструменти за управление на времето и приложения за бизнес продуктивност.

 • Поддържайте срещите насочени към действия.

 • Силата на забавлението.
Бонус тема Мениджърски умения и изкуството да се управлява - Всичко, което трябва да знаете за уменията на мениджъра и ефектифните методи за тяхното прилагане. Уменията, заради които ставате мениджъри!
Обучението включва още:
 • междинни задачи;
 • примери;
 • графични материали - инфографики;
 • файлове за сваляне;
 • видеа;
 • финален тест.

Кратък видео откъс от електронното обучение Управление на времето Masterclass:

 

Свързани статии