+359 2 850 53 64

Онлайн курс Преговори и убеждаване

Успешно водене на преговори. Умения за убеждаване.

Често хората подценаваме уменията си за преговори и убеждаване. Защо? Защото мислим че мястото им е в бизнес средите и трябва да останат там. Как, обаче разрешавате спорове или недораумения извън такава среда? Със същите подходи. Научете повече тук.

Понякога нашите нужди, цели, желания се сблъскват с тези на другите. Какво са преговорите? Разумен начин, без спорове и обиди да се изгладят те и да се достигне до взаимно съгласие.

Фокусирайте се върху постигане на резултатите и Вашите преговори ще са успешни всеки път! И то не какъв да е резултат, а такъв който е печеливш и за двете страни. Те трябва да усещат, че печелят от развръзката и че гледната им точка е уважавана.

Цели на обучението

В електронното обучение Преговори и убеждаване, ще Ви представим накратко: как да подобрите уменията си за водене на преговори, как да водим преговори между различните култури, какви бариери трябва да преодолеем при убеждаването, как да се справим с хората, които не спазват правилата, как да се справим с трудните въпроси.

 

 

 

Преговори и убеждаване

Съдържание на обучението

Обучението съдържа общо 23 слайда. За успешно преминаване на обучението, съдържа Финален тест с 10 въпроса по лекционния материал.

Модул 1. Преговори

Модул 2. Убеждаване

За да убедите хората във Вашата гледна точка, ще трябва да съберете всички възможни факти, преди да се проведат преговорите. Можете да изтъкнете всички предимства и недостатъци на сегашното положение, така че да се систематизира това, което трябва да се избягва и това, което трябва да се постигне. Бъдете гъвкави - ако някой е готов да направи компромис за Вас, направете същото. При постигане на съгласие, поемете ангажимент и го спазвайте. 

Кратък видео откъс от електронното обучение Преговори и убеждаване:

Свързани статии