+359 2 850 53 64

Курс "Управление на виртуални екипи"

Електронно обучение “Управление на виртуални екипи”

Формирането и управлението на изцяло виртуални екипи като иновативен начин за постигане на цели и ефктивна комуникация.

Ако управлението на стандартни екипи Ви е познато, не се заблуждавайте. Управлението на виртуални екипи може да се окаже предизвикателство. В статия на entrepreneur.com се изтъква, че когато имате виртуален екип, трябва да създадете корпоративна структура от разстояние. В статията, Rocco Baldassarre пише: "В проучване на работната сила от 2020 се установява, че 83% от работодателите планират да увеличат броя на раотниците от разстояние в рамките на следващите 3 години."

Нека разгледаме кои са основните предимства и недостатъци на формирането и управлението на изцяло виртуални екипи, какво е да бъдеш проджект мениджър на виртуален екип, кои са основните предизвикателства, с които най-вероятно ще се сблъскате и как да се справите с тях.

Цели на обучението

В електронното обучение "Управение на виртуани екипи", ще Ви представим накратко: предимства и недостатъци на виртуалните екипи, професия „проджект мениджър на виртуален екип“, подбор и размер на екипа, роли в екипа, удобно за всички работно време, съвети за ефективни виртуални срещи, тийм билдинг игри. Ако искате да управлявате виртуален екип, е необходимо да знаете как да изградите добри взаимоотношения между неговите членове. Ще разгледаме ефективни начини и стратегии, с които да накарате служителите си да работят сплотено и ефективно. 

Съдържание на обучението

Обучението съдържа общо 41 слайда. За успешното му преминаване, след прочитане на лекционния материал, ще преминете Финален тест. При правилно отговаряне на 60% от въпросите, курсът се счита за преминат.

Програма на електронното обучение “Управление на виртуални екипи”

Модул 1. Управление на виртуални екипи

Модул 2. Формиране на ефективен лидерски стил


Модул 3. Изграждане на добри взаимоотношения между членовете на виртуалния екип 


Модул 4. Тийм билдинг игри за успешни виртуални екипи

Различните хора подхождат по различен начин към изпълнението на задачите. Задаването на стандарти ще намали времето необходимо за постигане на желаните резултати. Като определите начина на работа предварително, членовете на екипа ще имат по-малко въпроси и ще започнат да сами да предусещат за колко време ще трябва да изпълняват конкретна задача.

Стандартите на работа трябва да бъдат уеднаквени, за да водят до максимална ефективност, но и да позволяват свобода на действие. Така всеки ще може да изпълнява задълженията си по най-добрия възможен начин.

Ако желаете да се запишете за курса, използвайте по всяко време формата за записване:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Въведение в бизнес комуникацията,
  С помощта на нашето обучение „Въведение в бизнес комуникацията“ Вие ще научите много нови и полезни неща за комуникацията…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Управление на времето за заети хора
  Използвайки уменията си за управление на времето, Вие можете да подобрите продуктивността си на работното място, както и…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Управление на конфликти
  Електронното обучение „Управление на конфликти” би било полезно както на хора, които заемат ръководни позиции (управители,…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Управление на екипи
  Електронното обучение „Управление на екипи“ е подходящо за мениджъри, проджект мениджъри и тийм лидери, работещи в различни…