+359 2 850 53 64

Курс Здравословни и безопасни условия на труд

Какви са рисковете на работното място и как да се предпазите от тях?

На всяка работа, независимо от сферата на дейност, съществуват рискове за служителите, които могат да доведат до негативни последици. Научете основните правила за безопасни условия на труд.

Ежедневните работни дейности могат да са свързани с определени рискове както за служителя, който ги извършва, така и за останалите служители, които работят в организацията. Най-добрата защита за предотвратяването на подобни рискови ситуации е добрата осведоменост на всеки служител и отговорното отношение на работното място.

Разберете кои са най-честите източници на риск в офиса и препоръките за безопасно поведение на работното място.

В обучението ще намерите много полезни съвети и правила за постигане на здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

 

 

Съдържание на курса

Въведение

Рискове на работното място

 • Контрол на риска
 • Безопасно поведение
 • Какви са най-честите източници на риск  в офиса
 • Как да започнете деня комфортно и безопасно
 • Други причини за инциденти на работното място
 • Препоръки за безопасно поведение

Фактори на работната среда

 • Осветеност
 • Микроклимат
 • Шум
 • Работа с видеодисплеи

Полезни съвети за работното ежедневие

 • Движение
 • Ходила, колене и крака
 • Гръб, ръце и рамене
 • Очи
 • Настройки на монитора
 • Полезни съвети за работа с мишката и клавиатурата
 • Работа с принтери и фотокопирна техника
 • Основни правила при експлоатация на офис обзавеждане и мебели
 • Общи правила при работа с електрически уреди

Знаци за безопасност на труда и противопожарната охрана

 • Основни видове знаци за безопасност на труда
 • Противопожарна охрана
 • Аварийни изходи

Оказване на долекарска помощ

 • Първа долекарска помощ
 • Долекарска помощ при счупена кост
 • Долекарска помощ при нараняване и кръвотечение
 • Долекарска помощ при инцидент с ток
 • Долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото

Действия при екстремни ситуации 

 • Пожар
 • Земетресение

Стрес на работното място

 • Основни източници на стрес на работното място
 • Как да намалим източниците на стрес на работното място

Тест към обучението

 

Научете повече за необходимостта от онлайн обучение за безопасност на работното място.

Заинтригувахме ли те? Запиши се за онлайн курса „Здравословни и безопасни условия на труд“ още сега!