+359 2 850 53 64

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници БАЛИП

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) е създадена през 1997г. от три инвестиционни посредника.

Това са „Евро-Финанс”, „Евър” и „Улпия управление на инвестиции”.

През годините, БАЛИП се утвърждава като водеща браншова организация с последователна политика по отношение защитата на интересите на инвеститорите, инвестиционните посредници и инвестиционната общност.

БАЛИП се води от идеята за установяване на принципите за равноправна търговия, професионална етика, защита на интересите на инвеститорите и развитие на капиталови пазар.

Свържете се с насПовече...