+359 2 850 53 64

Игровизация (gamification)

Игровизация за образователни институции и бизнеси

В съвременния технологичен свят, хората трудно задържат вниманието при обучение, което се провежда с помощта на традиционни образователни похвати. Затова използваме интересни ситуации и механизми за увеличаване на интереса на курсистите: геймификация.

Липсата на интерес и мотивация намалява шансовете на обучаващите да постигнат добри резултати. Голяма част от тях се отегчават, не внимават и не полагат дори и минимални усилия, за да усвоят новия материал. Това е един реален и много сериозен проблем.

Тези предизвикателства наложиха развитието на нови образователни методи. Един от тези методи е игровизацията (gamification). Тя дава впечатляващи резултати във всички възрастови и професионални сфери.

Игровизацията не само съчетава различни видове технологии, но и изисква развитието на специални умения, като работа в екип, анализ и др. Благодарение на нея, всеки човек, който има на разположение десктоп или мобилно устройство, може да участва в подобна образователна игра, да решава куизове, загадки, пъзели и всякакви други задачи, пряко свързани с неговата професионална или образователна сфера.

Игровизацията (Gamification) използва различни иновативни технологии, съчетава отделните компоненти в т.нар. „интелигентни среди за обучение” („smart learning environments”) и допринася за създаването, повторната употреба и разпространението на интерактивно обучително съдържание, като разбира се, са налични и задължителните функционалности за оценяване и получаване на бърза обратна връзка.

Нашето предложение използвайте ни за разработване на тийм билдинг игри, разработване на електронни обучения 

Ние от НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД разбираме, че за повечето от Вас игровизацията е едно доста неясно понятие, което най-вероятно изглежда и трудно осъществимо. Но това не е така. Нашите експерти с готовност ще Ви помогнат да стартирате Вашия проект, ще Ви помогнем да извървите целия процес - дизайн, конфигурация, оптимизация, управление.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага създаване на игри – виртуални, полу-виртуални и реални (с геокешинг елементи). При тях, обучаващите се ще трябва да използват десктоп или мобилно устройство или ще им се наложи да излязат навън, да работят в екип, да решават задачи – всичко това, таргетирано спрямо сферата им на развитие.

Кой може да използва игровизацията?

Образователни институции

Образователните институции могат да използват игровизацията (gamification), за да представят новия учебен материал, независимо от това за кой предмет става въпрос. Математиката, историята, литературата, физиката – всичко може да бъде игровизирано. Още по-хубавото е, че игровизацията може да се използва и с двата основни образователни подхода – обучение с преподавател и самостоятелно обучение.

Игровизацията повишава интерактивността - така, вместо само да четат даден текст, учениците трябва да изпълнят и някаква друга задача, но оставяйки все още в темата на конкретното обучение. В допълнение, те ще трябва да се съобразят и с редица други странични фактори, като краен срок, цел и т.н.

Бизнеси

В бизнес сферата игровизацията (gamification) създава нови начини за подобряване на взаимоотношенията, създава по-продължителна ангажираност и изгражда лоялност от страна на служителите и клиентите. 

Игровизацията (gamification) дава резултати, понеже влияе върху мотивацията на хората, върху тяхното чувство за общност, постижения и награждаване, заради положените усилия.

С помощта на средствата на игровизацията (gamification) Вие можете да мотивирате както служителите си, така и партньорите и клиентите. Тя ще Ви помогне да изградите лоялност и силна връзка.

Цел на игровизацията

• Основната цел е създаването на интерактивна игра, провеждаща се в онлайн или офлайн среда и допринасяща за повишаването на ангажираността на обучаващите се.  

Предимства на игровизацията

• Освен че прави обучението по-интересно и съответно по-резултатно,  допринася и за намаляването на ограниченията, налагани от времето и пространството.

• Свързва всички участници в обучението в една образователна технология.

• Подсилва процеса по обмен на знания и информация.

• Помага на хората в неравностойно положение да осъзнаят уменията, на които са способни и да посрещнат предизвикателствата на реалния живот по-лесно.

• Представлява бърз начин за подобряване на знанията и уменията и увеличава скоростта, с която новите технологии навлизат в образователната сфера.

Влияние на игровизацията

Игровизацията (Gamification) е технология, която оказва силно влияние в редица сфери на живота – социалния и икономическия. Тя насърчава:

• създаването на нови образователни техники;
• появата на нови иновативни бизнес модели;
• създаването на дигитална образователна екосистема.

Заключение

Игровизацията (Gamification) е образователният инструмент на новото поколение, който смесвайки виртуалния с реалния свят, дава много по-добри и по-дългосрочни резултати. Тя помага на хората да научават нови неща, да разширяват концепциите си, да насърчават развитието си, да придобият ново умение.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти.

Свържете се с насПовече...

Свързани статии