+359 2 850 53 64

Модерни решения в помощ на малкия бизнес

34 технологични инструмента с положителни влияние върху ефективността

Кои са най-използваните и най-полезните технологични инструмента, които могат да бъдат приложени в дейността на малкия бизнес?

Започнаха да използват новите технологии, за да изградят и поддържат свои интернет страници, да провеждат имейл маркетинг кампании, да рекламират онлайн или в социалните мрежи и т.н.

Едни от инструментите, които са най-предпочитани от собствениците на малък бизнес са Dropbox и Google Drive - за онлайн съхраняване на документи и информация, Salesforce - за управление на взаимоотношенията с клиенти и Constant Contact - за имейл маркетинг. 

Компанията SurePayroll разкрива 34 от любимите технологични инструмента на собствениците на малък бизнес и ги разпределя в следните категории:

Онлайн съхранение

• Dropbox
• Google Drive
• Apple's iCloud
• Microsoft OneDrive
• Box

Социални мрежи

• Facebook
• LinkedIn
• Google Plus
• Yelp
• Twitter
• Quora

Управление на социални медии

• Hootsuite
• Sprout Social
• TweetDeck
• Buffer
• Hearsay

Управление на взаимоотношенията с клиенти

• Salesforce
• Act
• NetSuite
• Zoho
• BuilderFusion

Имейл маркетинг

• Constant Contact
• InfusionSoft
• Marketo
• MailChimp
• Hubspot
• Pardot
• Eloqua
• Vertical Response

Организационни приложения

• Google Drive
• Evernote
• Asana
• Tripit
• Trello

Засиленото използване на технологии изглежда се отплаща добре. Проучването на SurePayroll показва, че 62 % от анализираните малки фирми са били на печалба през първата половина на 2014г., като се очаква този процент да нарасне до 77% през втората половина.

Скот Бранд, вицепрезидент на гореспомената компания, твърди, че повишаването на печалбата е комбинация от много фактори, като един от тях е увеличаване на служителите в маркетинговия отдел.

„Със сигурност, обаче, технологията също помага.”, казва Бранд. „Собствениците на малък бизнес са длъжни заради себе си, и заради своите клиенти, да използват най-новите технологични инструменти, някои от които вече са станали част от ежедневието им.“

Източник: businessnewsdaily.com.