+359 2 850 53 64

Дистанционното обучение

Модерен и ефективен начин за обучение от разстояние

Дистанционното обучение може да включва различни видове онлайн дейности. Най-общо казано, то може бъде представено като начин за обучение от разстояние, осъществяван с помощта на електронни форми за комуникация (компютри, телефони, таблети)

Върху дистанционното обучение не оказват влияние фактори, като време и географско местоположение, което го прави значително по-гъвкаво от традиционните форми на обучение.

Дистанционното обучение е подходящо както за ученици/студенти, така и за служители. При него, без проблем, могат да бъдат създавани персонализирани и адаптирани според ситуацията онлайн курсове от всякакъв вид и обем.

Дистанционното обучение е нещо много повече от обучение, направено на PowerPoint. То може да включва различни видове модули, уроци, тестове с голям избор от видове въпроси, анкети, проучвания и мн.др. Дистанционното обучение може да бъде направено под формата на симулация на реална ситуация или под формата на интерактивен курс, съдържащ мултимедийни елементи или игровизация.

Дистанционното обучение може да се използва като средство, допълващо работата в традиционната класна стая или пък да се провежда изцяло самостоятелно. И в двете ситуации, резултатите са повече от добри.

Еволюция на дистанционното обучение

Дистанционното обучение постоянно еволюира. В началото, създаването на онлайн курсове беше по силите само на опитни дизайнери и програмисти, но днес положението е доста по-различно. Създаването на персонализирани електронни обучения стана далеч по-достъпно. В голяма степен, за това допринесе развитието на технологиите. Появиха се различни видове платформи за дистанционно обучение и помощни инструменти (виртуални класни стаи), а напредъкът на мобилните технологии въведе и нови участници – смартфони, таблети. Хората, решили да се обучават онлайн, вече не трябва да купуват скъпи приложения. В наши дни, включването към обучение от този вид изисква единствено регистрация.

Употреби

Дистанционното обучение може да бъде използвано за:

• създаване на виртуални хранилища на информация (виртуални библиотеки), с контролиран достъп, но и възможност за постоянно обновяване;
• създаване и провеждане на различни видове курсове, изпити, упражнения;
оценяване и проследяване на резултатите;
дискусионна платформа;
• и др.

Цена на дистанционното обучение

Когато изчислявате цената на Вашето дистанционно обучение, трябва да имате предвид две основни категории фактори:

• технически ресурси - услуги по инсталация, конфигурация и поддръжка на система за дистанционно обучение (LMS);
• човешки ресурси - консултант, програмист, администратор, дизайнер на курсове и др.

Модерни и ефективни решения за дистанционно обучениеПовече...

Свързани статии