+359 2 850 53 64

Система за електронни обществени поръчки

АОП с проект за система за електронни поръчки

От МФ съобщиха, че Агенцията за обществени поръчки публикува за публично обсъждане проект за техническа спецификация на обществена поръчка за разработване, внедряване и поддръжка на национална електронна уеб базирана платформа за обществени поръчки.

Идеята е в системата да се публикува информация за възлагателния процес на обществените поръчки на всички етапи от неговата реализация. Всички Възложители ще бъдат задължени да използват системата за електронни обществени поръчки, а самата услуга ще е достъпна за потребителите по всяко време на денонощието. 

Реализацията на този проект бе наложена от разпоредбите на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) и съпътстващия го Правилник за прилагане, който влезе в сила на 15 април 2016г.

Системата за електронни обществени поръчки трябва да отговаря на няколко основни изисквания:

• да е съвместима с общодостъпни продукти на информационни и комуникационни технологии за масова употреба;

• да спазва всички изисквания за оперативна съвместимост в рамките на електронното правителство на Република България;

• да регистрира и проследява в реално време всички действия, свързани с процеса на електронното възлагане на обществените поръчки;

• да гарантира разпознаваемостта на участниците;

• да гарантира целостта на документите;

• да гарантира достъпа до документите само от оправомощени лица.

Източник: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/aop-shte-pravi-platforma-za-obshtestveni-poruchki.

софтуер за публикуване в профил на купувача

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП с мерки против корупцията
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) бе приет на 15.04.2016г.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Правилник за прилагане на новия ЗОП беше приет
  На 30.03.2016г. Правителството прие правилника за прилагане на новия Закон за обществените поръчки.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП бе обнародван
  На 16.02.2016г. в брой 13 на Държавен вестник бе обнародван новият Закон за обществените поръчки (ЗОП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП на второ четене
  На 20.01.2016г. народните представители започнаха второ четене на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП).