+359 2 850 53 64

Система за електронни обществени поръчки

Агенцията за обществени поръчки с проект за система за електронни поръчки

От Министерството на финансите съобщиха, че Агенцията за обществени поръчки (АОП) публикува за публично обсъждане проект за техническа спецификация на обществена поръчка за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб базирана платформа за обществени поръчки.

Идеята е в системата да се публикува информация за възлагателния процес на обществените поръчки на всички етапи от неговата реализация. Всички Възложители ще бъдат задължени да използват системата за електронни обществени поръчки, а самата услуга ще е достъпна за потребителите по всяко време на денонощието. 

Реализацията на този проект бе наложена от разпоредбите на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) и съпътстващия го Правилник за прилагане, който влезе в сила на 15 април 2016г.

Системата за електронни обществени поръчки трябва да отговаря на няколко основни изисквания:

• да е съвместима с общодостъпни продукти на информационни и комуникационни технологии за масова употреба;

• да спазва всички изисквания за оперативна съвместимост в рамките на електронното правителство на Република България;

• да регистрира и проследява в реално време всички действия, свързани с процеса на електронното възлагане на обществените поръчки;

• да гарантира разпознаваемостта на участниците;

• да гарантира целостта на документите;

• да гарантира достъпа до документите само от оправомощени лица.

Източник: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/aop-shte-pravi-platforma-za-obshtestveni-poruchki.

софтуер за публикуване в профил на купувача

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП с мерки против корупцията
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) бе приет на 15.04.2016г.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Правилник за прилагане на новия ЗОП беше приет
  На 30.03.2016г. Правителството прие правилника за прилагане на новия Закон за обществените поръчки.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП бе обнародван
  На 16.02.2016г. в брой 13 на Държавен вестник бе обнародван новият Закон за обществените поръчки (ЗОП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП на второ четене
  На 20.01.2016г. народните представители започнаха второ четене на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП).