+359 2 850 53 64

GDPR и дигиталният маркетинг

Общият Европейски регламент за GDPR ще промени дигиталния маркетинг

Какво е GDPR? На 25 май 2018г. в сила влиза нов Общ европейски регламент за защита на личните данни (GDPR).

Той ще отмени използваните до момента национални законодателства и ще въведе общи и задължителни за всички страни-членки на Съюза регулации.

Какво са лични данни?

GDPR определя личните данни, като „всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ (член 4). Физическото лице може да бъде идентифицирано по име, идентификационен номер, информация за местонахождение, онлайн идентификатор.

Както виждате, дефиницията на лични данни е доста широка и пряко засяга не само организации, съхраняващи автобиографии, списъци с клиенти, данни за контакт и др., но и например агенции, занимаващи се с дигитален маркетинг.

GDPR се отнася както до автоматичните, така и до ръчните средства за събиране на информация.

Какво ще бъде влиянието на GDPR върху дигиталния маркетинг?

• Забранява се проследяването на IP адреси.

• Профилирането ще бъде възможно, само ако субектът на данни е дал съгласието си.

Субектът на данни трябва да е дал съгласието си личните му данни да бъдат използвани за бъдещи маркетингови дейности.

• Маркетингът не може да бъде таргетиран на база направено профилиране, т.е. не можете да показвате реклами на база на направено профилиране.

• Субектът на данни трябва да е дал съгласие личните му данни да бъдат проследявани.

• Субектът на данни трябва да е дал съгласие да получава имейли.

• Ако субектът на данни е дал съгласие личните му данни да бъдат администрирани и обработвани с някаква цел, той трябва да може да отмени съгласието си по всяко време.

• Субектът на данни може да поиска информация за това какви данни за него се съхраняват, с каква цел са били събрани и с кого са били споделени?

Как да се подготвите за GDPR?

• Махнете от списъците с имейли всички лица, за които не сте сигурни дали са дали съгласието си.

• Спрете да купувате списъци с имейли.

• Инвестирайте в писане на качествено съдържание.

• Започнете да използвате CRM система, в която да съхранявате лични данни.

• Във формите за регистрация искайте само тази информация, от която наистина имате нужда.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага готово електронно обучение, в което можете да се запознаете с основните постановления на Регламента, както и да проверите доколко готова е Вашата организация за посрещането на новите промени. За да видите как изглежда обучението и какво сме включили в него, изгледайте поместеното по-долу видео. 

Свързани статии