+359 2 850 53 64

За обученията по здравословни и безопасни условия на труд

Как да създадете Вашето обучение и какви ползи бихте имали от това?

Мислили ли сте да провеждате Вашите обучения по здравословни и безопасни условия на труд онлайн?

Ако е така, сте попаднали на правилното място, защото в тази статия, ще Ви обясним как можете да го направите и какви ползи бихте имали от това. 

Ще обърнем внимание на различните части от едно такова обучение, като започнем с така наречената система за управление на обучението (Learning Management System - LMS), известна още като платформа за дистанционно обучение.

Какво е система за управление на обучението и как може тя да стане част от едно онлайн обучение по безопасни условия на труд?

Системата за управление на обучението е софтуерно приложение, с което лесно и бързо да администрирате Вашето обучение. С нейна помощ Вие можете да:

• Задавате задачи на служителите си.

• Показвате текущия статус на обучението.

• Разрешите на служителите си да се запишат за обучения, които не са задължителни за тях, но им биха били полезни.

• Ограничите достъпа на служителите си - т.е. те могат да виждат и участват само в определените от Вас обучения.

• Администрирате настройките на обучението.

• Да позволите на служителите да повторят обучението от начало.

• Актуализирате обучителните си материали.

• Създадете Хранилище от обучителни материали.

• Проследявате образователния напредък на всеки отделен служител.

• Оценявате с помощта на онлайн тестове, изпити и практически задачи.

• Издавате и съхранявате доклади от завършено обучение.

• Издавате сертификати.

• И много други.

Накратко казано, LMS-ът е система, която напълно автоматизира процеса по провеждане и управление на едно обучение. Тя е лесна за употреба, спестява време и средства и Ви позволява да следите детайлно резултатите от проведеното обучение.

Кои са видовете обучения, които можете да изпълните онлайн с помощта на LMS?

След като вече знаете какво е платформа за дистанционно обучение и имате основна представа как можете да я използвате, нека насочим вниманието си към вида обучения, които можете да използвате с този вид софтуер. Краткият отговор е – с всички видове обучения. Можете да използвате LMS за задаване и предаване на задачи и упражнения, проследяване на тяхното изпълнение, водене на доклади и мн.др.

Електронни обучения

Може би сте чували за тези обучение. За тяхното изпълнение и провеждане е нужен компютър, достъпни са онлайн и се фокусират върху конкретна тема на обучение. Обикновено, отговарят на следните характеристики:

• Съдържат визуални и аудио елементи.

• Притежават навигация и бутони за управление - за пускане, за повторно възпроизвеждане, за временно прекъсване.

• Съдържат тестове, упражнения, задачи - индивидуални и групови.

• Достъпни са по всяко време и от всяко място.

• Спестяват средства, тъй като могат да се предоставят на голям брой служители едновременно, без да налага наемане на зала, транспорт и т.н.

• Възможност за преговор на наученото по всяко време.

• Стандартизирано, консистентно обучение.

Можете да закупите готови електронни курсове от фирми-доставчици на обучения или да поръчате да бъдат изработени, специално за Вас. 

Предоставяне на писмени материали

Платформите за дистанционно обучение могат да бъдат използвани и за предоставяне на писмени обучителни материали. Те ще достигнат до служителите Ви бързо, а и ще имате възможност да проследите техния напредък.

Провеждане на онлайн изпити и тестове

С помощта на LMS, към Вашето обучение можете да създадете и проведете изпит или тест. Те ще съответстват на изискванията на Вашата организация, тъй като:

• Вие създавате въпросите;

• Вие задавате правилните отговори;

• Вие написвате обратната връзка за хората, които са избрали грешния или верния отговор;

• Вие настройвате резултата за успешно преминаване на изпита.

Заключение

Надяваме се, че вече сте придобили идея за това как можете да проведете Вашето обучение по безопастност на труда онлайн. Много от нещата, които досега сте правили на ръка ще бъдат автоматизирани, като например създаването на графици, разпределението на задачите, създаването на обучителни архиви, проследяването на образователния напредък, оценяването и мн.др. Не пропускайте възможностите, които Ви предоставят системите за дистанционно обучение. Те могат да бъдат много полезни на Вашата организация. 

Източник: convergencetraining.com.

Създаване на електронни обучения - интерактивност и достъпност Повече...