+359 2 850 53 64

Предимства и недостатъци при лизинга на персонал

Какво да очаквате, ако решите да използвате лизинг на персонал?

През последните няколко години в България започна да се предлага нова услуга за наемане на служители – това е т.нар. лизинг на персонал.

Лизингът на персонал Ви позволява да наемете служители, които са в договорни отношения с агенция за подбор на персонал, но реално работят във Вашата компания.

Предимства на лизинга на персонал

Лизингът на персонал е подходящ в следните ситуации:

• Ограничения в бюджета или щата.

• Липса на отдел „Човешки ресурси“.

• Отсъствие на Ваш служител по болест, майчинство и др..

• Временни проекти.

• Намаляване на разходите, свързани с търсенето и намирането на нови кадри.

Стъпки към успешен лизинг на персонал

Поставете цели. Помислете какво искате да постигнете чрез лизинга на персонал? Запишете целите на лист хартия, като ги степенувате по важност.

Потърсете правна консултация. Трябва да разбирате добре условията за лизинг на персонал, какви са Вашите задължения, какви са задълженията на агенцията, с която ще работите и т.н..

Потърсете варианти. Свържете се с различни фирми, които предлагат лизинг на персонал, проучете историята им, говорете с настоящите или миналите им клиенти, и ги помолете да споделят как са работили с тях.

Недостатъци на лизинг на персонал

По-малък контрол върху служителите на лизинг, тъй като компанията, която ги е наела, не е най-силният авторитет пред тях.

По-слаби личностни взаимоотношения. В повечето случаи, компании и хората, които работят в тях, се отнасят по-студено със служителите на лизинг.

Служителите на лизинг са по-малко мотивирани и лоялни. Служителите на лизинг могат да не се чувстват, като пълноправни членове на компанията, което оказва отрицателно влияние върху продуктивността им.

Има доста агенции за подбор на персонала в София, които успешно работят в напрегнати пазар на новата работан сила в България.  Фирмите за набиране на персонал са изправени пред предизвикателствата на новите поколения и поредицата от кризи в областта на икономиката и хуманитарните процеси покрай военните конфликти.

Ако искате да улесните процеса по подбор, обучение и развитие на персонала във Вашата фирма, можете да използвате нашите системи за дистанционно обучение. Предлагаме още готови електронни обучения по меки умения, както и изработка на електронни обучение по поръчка

Свързани статии