+359 2 850 53 64

7 предимства на организационното развитие

Защо Вашата компания да използва процеса по организационно развитие?

Организационното развитие е процесът по употреба на ресурсите на организацията с цел подобряване на ефикасността и продуктивността.

Може да се използва за разрешаване на проблеми в организацията или за анализиране на процес и намиране на по-ефикасен метод. Въвеждането на организационното развитие изисква време и средства, но те са напълно оправдани.

Предимства на организационното развитие

1. Промяна в организацията

Процесът по организационно развитие идентифицира тези места в организацията, където е нужна промяна. Всяка нужда се анализира, и потенциалните ефекти се проектират в план по управление на промяната. Планът включва информация за специфичните начини, по които промяната ще подобри компанията, кой ще бъде засегнат от промяната и как трябва да се изпълни, за да бъде максимално ефективна за служителите. Ако организационното развитие не е част от управлението на промяната, компанията трудно ще успее да създаде ефективна програма за управление на промяната.

2. Развитие

Организационното развитие е важен инструмент за управлението и планирането на корпоративното развитие. Анализът на организационното развитие събира прогнозите за продажбите и потребителското търсене, за да се определи темпа на растеж на компанията. Тази информация се използва за промяна на бизнес плана на компанията и за планиране на разрастването.

3. Работни процеси

При организационното развитие се анализират работните процеси за ефикасност и точност. Изпълняват се и всички мерки за контрол на качеството. Анализират се дублираните процеси, или процесите, които могат да бъдат комбинирани, и се създава и изпълнява детайлен план за подобряване на методите, използвани от компанията.

4. Продуктови иновации

Организационното развитие е важно за продуктовите иновации, понеже може да помогне при анализа на всеки елемент от развитието на продукта, и създаване на метод за ефективното му използване. Някои от процесите в организационното развитие, които подпомагат продуктовите иновации са: анализ на конкуренцията, развитие на технологиите, предпочитанията на потребителите, целевите пазарни проучвания, анализ на производствените възможности и др..

5. Постоянно развитие

Организационното развитие създава цикъл от подобрения, където стратегиите се планират, въвеждат, оценяват, подобряват и наблюдават. Организационното развитие е проактивен подход, който прегръща промяната.

6. Подобрена комуникация

Едно то основните предимства на организационното развитие е подобрената комуникация вътре в организацията. Тя, от своя страна, води до повишено разбиране на нуждата за промяна.

7. Увеличение на печалбите

Организационното развитие засяга всички процеси в организацията – иновациите, продуктивността, ефективността и оттам – печалбата. Намаляват се разходите, тъй като служителите са по-мотивирани. Промяната в културата дава голямо предимство на компанията в конкурентния пазар.

Източници: explorance.com;
smallbusiness.chron.com.

Ако искате да подпомогнете организационното развитие на Вашата компания, можете да използвате нашите иновативни решения за обучение - системи за дистанционно обучение. Предлагаме още готови електронни обучения по меки умения, както и изработка на електронни обучения по поръчка

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА Мениджърски умения
  Мениджърски умения
  За успеха на мениджмънта е необходимо умението за ясна и открита комуникация, изказването на благодарност, мотивацията на…
 • КЪМ СТАТИЯТА Конкурентоспособност за малките бизнеси
  Конкурентоспособност за малките бизнеси
  Собствениците на малък бизнес, които се опитват да се развиват в индустрия с голяма конкуренция, трябва да се справят с известността…
 • КЪМ СТАТИЯТА 10 начина да предложите по-добро обслужване на клиенти
  10 начина да предложите по-добро обслужване на клиенти
  Може да Ви звучи малко странно, но задържането на стар клиент е по-устойчив и евтин начин за печалба, отколкото намирането…
 • КЪМ СТАТИЯТА Предимства и недостатъци при лизинга на персонал
  Предимства и недостатъци при лизинга на персонал
  През последните няколко години в България започна да се предлага нова услуга за наемане на служители – това е т.нар. лизинг…