+359 2 850 53 64

Подобряване на креативността

3 техники, с които да повишите креативността си

Днес ще разгледаме 3 техники, които ще Ви помогнат да повишите както собствената си креативност, така и креативността на Вашия екип.

Първа техника за подобряване на креативността: Стимулиране на лявата и дясната част на мозъка

Различните части от нашия мозък изпълняват различни функции. Дясната част е свързана с артистичните, креативните и емоционалните задачи, а лявата – с математиката, логиката и аналогичното мислене. Техниката, която ще Ви представим сега, използва тези две функции на мозъка.

Какво трябва да направите? Първо, започнете да мислите с лявата част на мозъка си, като се концентрирате върху финансите, които ще са Ви нужни, за да изпълните идеята си. След това, превключете към дясната чат на мозъка си, като разсъждавате за възможните емоции, които биха изпитали хората, решили да закупят Вашия продукт. Продължавайте да превключвате от едната част на мозъка на другата.

Ако изпълнявате редовно това упражнение, ще постигнете три много важни резултата:

1. Ще преодолеете силното влияние на доминиращата половина от мозъка Ви.
2. Ще получите идеи, които са едновременно ориентирани към клиента и имат солиден финансов план зад себе си.
3. Употребата на двете части на мозъка води до тяхната синергия и повишава креативността.

Втора техника за подобряване на креативността: SCAMPER

SCAMPER е техника за генериране на идеи чрез задаване на въпроси.

SCAMPER е акроним на:

• S – substitute (замяна)
• C – combine (комбиниране)
• A – adapt (адаптиране)
• M – modify (промяна)
• P – put in other use (друг начин на използване)
• E – eliminate (премахване, намаляване)
• R – reverse/rearrange (обръщане, реорганизиране)

Използва се подход, който се състои от две стъпки:

1. Формулира се проблемът.
2. По време на всеки етап от търсенето на решение се задават въпроси SCAMPER.

Защо SCAMPER техниката е полезна?

1. Тя ще Ви подтикне да си зададете въпроси, за които в обичайна ситуация, не бихте и помислили.
2. Като си зададете всички тези въпроси, ще получите една добра обща картина за възможностите на продукта.

Трета техника за подобряване на креативността: Дизайн мислене

Дизайн мисленето е процес, който започва от генерирането на идеите, преминава през тяхното тестване и приключва с изпълнението им. Основната идея зад дизайн мисленето е, че целта е да се разберат нуждите на клиента и че те винаги трябва да бъдат поставени на първо място.

Как да разберете клиентите си?

Излезте и наблюдавайте клиентите си. Опитайте се да разберете какво чувстват, какво мислят, какво виждат. Използвайте наблюденията си и с помощта на брейнсторминг или другите две техники, които разгледахме преди малко, предложете нови идеи.

След като се появи добра идея, опитайте да създадете много прост прототип на продукта/услугата. Тествайте го и разберете дали работи преди да решите да отделите средства за неговата пълна реализация.

Какви са предимствата на дизайн мисленето?

1. Създава структуриран процес за формиране на идеи и концепции.
2. Като се фокусирате върху клиента, ще се сетите за неща, които в противен случай не бихте.
3. Лесен за употреба инструмент, практически насочен и достъпен.

Извод

Запомнете - техниките за стимулиране на креативността, които разгледахме, имат за цел да структурират процеса по генериране на идеи и ще Ви помогнат да обмислите всички възможни опции преди да вземете решение.

Второ, никога не подценявайте хората. Всички хора са креативни. Има хора, които НЕ се опитват да бъдат креативни. Ако използвате техниките, които разгледахме, ще направите всеки човек от Вашия екип креативен.

Свързани статии