+359 2 850 53 64

Mатрицата за управление на времето на Стивън Кови

Съветите на Стивън Кови за приоритизиране на задачите

Важна част от процеса на планиране е приоритизирането на задачите.

Винаги ще имате проекти и задачи, които да вземат превес над останалите, но не можете просто да спрете да работите върху всичко останало, и да се фокусирате върху тези задачи.

Приоритизирането се отнася за намирането на баланс – да идентифицирате кои задачи са важни и/или спешни. За целта, можете да използвате матрицата за управление на времето на Стивън Кови.

Стивън Кови, авторът на „Седемте навика на високо ефективните хора”, класифицира задачите съгласно два основни фактора – важност и спешност. Така той формира четири основни вида задачи, които образуват неговата матрица за управление на времето.

ЕДНОВРЕМЕННО ВАЖНИ И СПЕШНИ

Тези задачи трябва да бъдат свършени на момента.
Примери: спонтанно възникнали кризи и спешни случаи, подготовка за скорошна среща и др.

СПЕШНИ, НО НЕ ВАЖНИ

Някои задачи, като изпращането на имейли и доклади са спешни дейности, които не могат да бъдат пропуснати, но не могат да бъдат класифицирани, като важни.
Затова, ако имате други по-спешни задължения, можете да ги делегирате на някой друг, като той разбира се, той трябва да притежава нужните компетенции.

ВАЖНИ, НО НЕ СПЕШНИ

Това са задачи, които трябва да бъдат изпълнени преди да са станали спешни. Не ги подценявайте и им отделете нужното време.
Примери: изграждане на добри взаимоотношения с потенциални партньори или клиенти, отделяне на време за планиране, вземане на превантивни мерки и т.н.

НИТО СПЕШНИ, НИТО ВАЖНИ

Това са задачи, които не влизат във Вашите задължения. Ако има такива, които не сте изпълнили през последните няколко месеца – изтрийте ги от списъка си със задачи, а останалите може да прехвърлите на някой друг, компетентен в съответната област.

Ако искате да научите повече за правилното управление на времето, запишете за нашето онлайн обучение "Управление на времето". 

Свързани статии