+359 2 850 53 64

Как да използвате виртуална класна стая

Виртуална класна стая: 6 начина да разширите своя бизнес

Добре дошли в света на виртуалната класна стая и видеоконференциите. Можете да използвате технологиите за да разширите обхвата на бизнеса, който имате и да постигнете така желания успех!

Какво е виртуална класна стая - това е онлайн базирана среда, технология, чрез която учители и ученици могат да се обучават независимо от физическото си местоположение.

Добре дошли в света на виртуалната класна  стая и видеоконференциите, чиито технологични възможности събират хора от всички географски точки за провеждането на онлайн обучения, събития и дистанционни форуми. Достъпна за цяла гама от устройства, включително компютри, лаптопи, таблети и смартфони, виртуалната класна стая е в основата на онлайн обучителните програми, които направиха пазара на образованието изключително конкурентен в последно време.

Основните ползи на преминаването към електронно обучение чрез виртуална класна стая са достъпността, удобството, гъвкавостта и намаляването на разходите. Онлайн курсовете са по-персонализирани, което води до ускоряване на обучителния процес. Използвайки тестове и оценяване, курсистите могат да се разпределят на отделни групи. По този начин всеки участник получава необходимото за него знание, без да бъде отегчен с информация, която не го интересува.

С виртуална класна стая в онлайн курс Вие можете да преподавате на аудитория от 500 души със същата лекота, с която бихте обучили и 50.

Освен предимства, съществуват и определени рискове. Например, ако курсовете Ви не са забавни и динамични, това би отблъснало участниците. Техническите трудности и неподходящото съдържание също могат да повлияят негативно и да застрашат успеха на обучението.

Ето 6 начина, които ще Ви помогнат да настроите и управлявате курсовете си така, че да доставите на Вашите потребители едно вълнуващо и полезно обучение:

1. Използвайте  виртуална класна стая / видеоконференция /

Видеоконференциите улесняват хората, които се намират на по-отдалечени точки, като им дават същите възможности и преживяване от обучението. Възможността да видят лицето на инструктора им дава усещането за традиционна класна стая и съпричастност.

2. Поддържайте ангажираността на Вашата аудитория

Дръжте учениците си ангажирани с темите от курса, като използвате изображения, илюстрации и примери. Дайте им възможност да комуникират с Вас, да задават въпроси, в случай че не разбират нещо.

3. Поканете експерти, които да вземат участие във Вашите обучения

С модерната технология на виртуалните стаи ко-обучителите могат да участват във Вашите сесии, без да присъстват физически. Това означава, че експерт в индустрията може да разговаря с учениците, без да излиза от уюта на собствения си офис. Виртуалното сътрудничество показва реалната обстановка на обучаемите и същевременно увеличава достъпа им до експертите в световен мащаб.

4. Чат в реално време 

Осигурете човек ,който да отговаря на въпросите от чата в реално време.

В допълнение към лекциите, oнлайн чатовете могат да бъдат интересен начин да направите учебния процес много по-динамичен. Чрез тази опция Вие ще можете да инициирате дискусии и да съберете обучаемите за едно съвместно, вдъхновяващо обучение.

5. Осигурете записи от проведените обучения и завлядяваща презентация

Подгответе си вдъхновяваща презентация. Добре е учебният материал да бъде достъпен за участниците във всеки един момент. Записът от проведеното наживо обучение ще им даде възможност да преразгледат преподадените теми и да запомнят ключовите идеи.

6. Оценете аудиторията си с тестове и обратна връзка

Представата, която ни дават обратната връзка и оценяването на обучаемите, е от жизненоважно значение за всяко онлайн обучение. Чрез тях се проследяват както напредъка на участниците, така и до колко обучението е било полезно и от какви подобрения има нужда.

7. Виртуална класна стая цена

Цената за наемане и използване  на виртуална класна стая е много приемлива и е значително по-ниска от наемането на зали. Обикновено плановете за използване са на месечна база, но ако платите за 12 месеца ще използвате сериозна отстъпка от цената за използване на виртуалната класна стая.

 

В допълнение ето още няколко съвета, които могат да направят учебния процес по-ефективен и привлекателен за студентите:

Създайте интерактивна среда
1. Виртуални класни стаи: Използвайте платформи, които предоставят виртуални класни стаи с възможности за чат, видео обаждания и споделяне на ресурси. Пример за това е Zoom, Google Meet или Microsoft Teams.

2. Интерактивни учебни материали:Вместо да предоставяте само текстове, интегрирайте интерактивни уроци, видеа, въпросници и онлайн упражнения. Платформи като Kahoot! или Quizizz са чудесен начин да ангажирате студентите.

Групова работа и сътрудничество
3. Виртуални групи за работа: Разделете студентите във виртуални групи за сътрудничество. Почти всички трейнинг стаи предоставят инструменти за съвместна работа в реално време.

4. Проекти и задачи: Задайте проекти, които изискват сътрудничество. Например, създаване на обща презентация или изследване на тема в група.

Персонализация и гъвкавост
5. Персонализиране на обучението: Използвайте подходи за персонализиране на обучението, като например индивидуални задачи, обратна връзка и учебни планове, които се адаптират спрямо нуждите на всеки обучаем.

6. Гъвкави графици: Разберете, че студентите могат да се намират в различни часови зони и предоставете записи на уроците. Давайте гъвкавост в сроковете за предаване на задачи.

Ангажирайте студентите
7. Игрови елементи: Включете елементи от игри в учебния процес. Например, присъждайте точки за отговори, ранглисти, и достижения.

8. Виртуални екскурзии и гости:  Поканете гости във виртуалната класна стая, като специалисти от индустрията или виртуални екскурзии, които обогатяват учебния материал.

Обратна връзка и следене на прогреса
9.  Инструменти за обратна връзка:  Използвайте инструменти за бърза обратна връзка, като например коментари върху онлайн задачи или анкети за оценка на уроците.

10. Следене и показване на прогреса: Внедрете система за обучение, която има функционалност за следене на прогреса, която да дава както на учители, така и на студентите ясна представа за това, което е постигнато и къде са необходими подобрения.

Поддръжка на студентите
11. Онлайн консултации: Организирайте редовни онлайн консултации, където студентите могат да задават въпроси и да получават допълнителна помощ.

12. Психологическа подкрепа: Предоставете ресурси за психологическа подкрепа и насочване, особено в условия на дистанционно обучение.

Иновации и Експерименти
13. Използвайте нови технологии: Бъдете готови да изпробвате нови технологии и приложения, които могат да забавят и подобрят обучението.

14.  Сътрудничество с колеги:  Обменяйте се с идеи и опит с колегите от други училища, за да научите за успешни практики и иновации.

Обучението във виртуална среда изисква адаптация и търсене на новаторски решения. Стремете се към постоянно подобрение, слушайте обратната връзка от студентите си и бъдете отворени към изменения. С тези стратегии и инструменти, обучението в онлайн среда може да бъде стимулиращо и успешно.

Виртуалната класна стая може да даде отговор какво представлява STEM, както и да е част от STEM образованието в едно училище.

В заключение:

До каква степен ще помогнете на обучаемия да обогати своите знания, не зависи единствено от развиващата се технология. Важен елемент е страстта, която влага водещият лектор. Нима всички ние не сме били вдъхновени от един конкретен учител, който е успял да остави следа у нас? Кой знае, възможно е точно Вашият курс да бъде този, който ще промени нечий живот към по-добро.

Ние предоставяме възможност да използвате виртуална класна стая  ( трейнинг стая ) за Вашите обучения. Попитайте ни! Може да се свържете с нас от формата по-долу, или да ни се обадите на телефон 02 8505364