+359 2 850 53 64

Необходимостта от онлайн обучение за безопасност на работното място

Погрижете се за безопасността на Вашите служители

Винаги е добре да сте една крачка напред, що се отнася до вземането на мерки за предотвратяването на кризисни ситуации. Защо не направите първата стъпка като осигурите на служителите си подходящо обучение за безопасност на работното място?

Ако на плещите Ви лежи отговорността, свързана с управлението на компания, няма как да избегнете осигуряването на обучение за безопасност на работното място – едно от най-значимите за всяка организация. Дори не си помисляйте за пренебрегване на правилата - неспазването им води до тежки глоби и санкции, съдебни спорове, а в някои случаи и до загуба на оперативен лиценз. Последствията не спират до тук – ще бъде застрашена и репутацията на фирмата. От друга страна, ако изберете да инвестирате достатъчно ресурси и подходите отговорно, ще спечелите единствено полза от преминаването на такъв курс. Най-лесният и най-рентабилният начин е да се възползвате от неговата онлайн версия.

За онлайн обучението по безопасност не съществуват географски ограничения, нито трябва да се притеснявате за разходи, които биха били нужни при присъствено провеждане на занятията. Чрез него Вие получавате пълен контрол върху предоставянето на курсовете си и тяхното управление. Необходима е единствено качествена интернет връзка и Вашите служители ще имат свободата да прегледат материала, когато и където им е удобно. Могат да спират, да продължават или да започнат отначало – изцяло със собственото си темпо. Софтуерът ще Ви даде сигурност чрез своята опция за съхранение на вписванията, в случай че Ви е необходимо доказателство дали определен потребител е бил информиран относно специфични закони или политики на компанията.

Нека Ви запознаем с ILIAS - водеща корпоративна система за управление на електронни обучения, предоставяща всички необходими средства и функционалности, чрез които да внедрите ефективно (и рентабилно) своето онлайн обучение за безопасност на работното място.

Ето някои от нейните възможности, които сме сигурни, че биха Ви заинтригували:

  • Функция за сертифициране, която Ви дава информация за напредъка на всеки потребител;
  • Един единствен акаунт в системата Ви е достатъчен да обучите колкото поискате служители;
  • Автоматичният процес осигурява на Вашите обучаеми достъп до един и същ материал
  • ILIAS е на разположение денонощно, позволявайки на Вашите служители да учат със собственото си темпо дори в движение или офлайн;
  • Лесно редактиране и обновяване на съдържанието на курса и информиране на потребителите за направените актуализации;

Съществуват различни теми за обучение по безопасност и сигурност, които организациите предлагат на своите служители. Вижте сами колко разнообразно е тяхното приложение:

  • за борба с корупцията
  • за превенция на насилието и тормоза на работното място
  • за екологични закони и разпоредби - отнася за всички видове промишлености – от строителството до съоръженията за обработване на отпадъци
  • за правилата за приготвяне, съхранение и транспортиране на храни
  • за съхранението и обработката на данните на клиентите.

Обучителните курсове действат като застраховка. Те подготвят за всякакви ситуации, помагат за избягването на неправомерно поведение, подобряват репутацията на компаниите, спестяват скъпо струващи съдебни дела, както и съдействат за повишаване на производителността.

Винаги е добре да сте една крачка напред, що се отнася до вземането на мерки за предотвратяването на кризисни ситуации. Защо не направите първата стъпка като осигурите на служителите си подходящо обучение за безопасност на работното място?

Разгледайте онлайн обучението "Здравословни и безопасни условия на труд".

Свързани статии