+359 2 850 53 64

Корпоративно електронно обучение - ROI

Как да измерим възвръщаемостта на инвестициите в електронно обучение?

ROI на програмата за обучение на служителите: измервайте и анализирайте ROI с модела за оценка на Kirkpatrick

Как да измерим и анализираме /ROI/ възвръщаемостта на инвестициите си по програмата за обучение на служителите и при реализация на корпоративно електронно обучение във фирмата?

Когато стартирате програма за обучение на служителите, е важно да знаете как да измервате и анализирате възвръщаемостта на инвестициите. Моделът Kirkpatrick е прост, но ефективен метод, използван, за да видите въздействието на корпоративното обучение в една организация.

Възвръщаемостта на инвестициите в eLearning (ROI) е изчисление на ползите, които организацията получава от предоставянето на онлайн обучения спрямо вложените средства. Метод за измерване на възвръщаемостта на инвестициите в eLearning използва модела за оценка на Kirkpatrick [1]. Първоначално разработен през 1959 г. от Доналд Къркпатрик, моделът е преработен няколко пъти и остава един от най-популярните начини за проследяване на ROI на обучението. Това е ясен и практичен подход за оценка на това колко успешно е било обучението на служителите Ви. Моделът има 4 нива - реакция, учене, поведение и резултати.

Как работи моделът на Къркпатрик ?

Ниво 1: Реакция - събирайте информация какво е мнението за обучението от Вашите служители

Ключовите думи са: Удовлетвореност, ангажираност, уместност от електронното обучение.

Вашата задача: Как Вашите служители реагират на обучението? Това е критичен показател за измерване на неговия успех. Той не само Ви дава информация дали харесват или не харесват обучението, но също така Ви дава представа за аспекти на обучението, които не работят или се нуждаят от подобрение в очите на служителите. Цялата информация, която събирате, трябва да Ви предостави възможност да подобрите и Вашето обучение за в бъдеще. Събраната информация ще Ви даде възможност да създадете по-добро потребителско изживяване за обучаемите. Обратната информация за съдържанието на курса също е от решаващо значение, тъй като трябва да знаете дали Вашите служители действително получават стойност от това, което доставяте. Съберете информация за силните и слабите страни на съдържанието на курса, така че да можете да го адаптирате, за да отговари по-добре на нуждите на потребителите. Справките, генерирани от LMS системата и въз основа на процента на ангажираност и завършване, също ще дадат ясна индикация за това какво работи и какво не. Погледнете отвъд съдържанието на курса. Начинът, по който служителите Ви оценяват използването на Вашия LMS е от ключово значение в процеса на обучение. Попитайте дали е лесно да се използва лърнинг мениджмънт системата, или им е трудно да се ориентират в нея. Също така попитайте как биха могли да бъдат по-добре подкрепени по време на учебния процес, тъй като това ще Ви подскаже дали те се нуждаят от повече време, за да се обучават, ако се борят да намерят ресурси и т.н. Един добър LMS ще има няколко удобни начина да съберете и съпоставите мненията и обратната връзка от обучаемите. Проучвания, прегледи на курсове и форуми - тези функции са безценни за Вас, когато събирате мнението на потребителите. Или пък защо да не попитате някои служители в обикновен разговор? Независимо от това, че получавате парченца информация, в края на краищата всичко е ценно.

Ниво 2: Учене - това е моментът, в който служителите придобиват планираните знания, умения, нагласа, увереност и ангажираност въз основа на участието в обучението.


Знание "Аз го знам." =>Умение „Мога да го направя точно сега“. =>Отношение „Вярвам, че това ще бъде полезно да се направи на работното място.“

Нови допълнения:

Доверие „Мисля, че мога да го направя на работа“.

Ангажимент „Възнамерявам да го направя на работа“.

Ващата задача ще е да идентифицирате истинското въздействие на Вашето обучение. Да установите това, което действително са научили Вашите служители чрез обучението. Това е важна стъпка, тъй като Ви дава възможност наистина да проучите дали Вашите служители всъщност изучават каквото Ви е необходимо. С нашия LMS можете лесно да проверите дали Вашите служители придобиват правилните знания чрез оценка. Ако създадете необходимия брой тестове и задачи по време на курсовете, ще определите дали съдържанието на курса изпълнява целите, които сте заложили. След това, като прегледате нивата на успеваемост / неуспех и обратната връзка с инструктора, можете да прецените дали съдържанието на курса работи.

Ниво 3: Поведение - Степента, в която участниците прилагат това, което са научили по време на обучението, когато се върнат на работа

Използвайте процеси и системи, които укрепват, насърчават и възнаграждават работата

Вашата задача: След завършване на курса е време да се измери влиянието, което обучението има върху ежедневното поведение на Вашите служители. Като оценявате поведението, Вие получавате цялостно разбиране за уменията и знанията, придобити от обучението и как хората прилагат това, което са научили. За неговото измерване ще Ви трябва по-дълго време и по-голяма инвестиция от измерването на първите две нива. Поведението е малко трудно да се измери, но не е невъзможно. Отново това се свежда до два елемента - обратна връзка и доклади. Казано просто, трябва да се обърнете към служителите си и да попитате как са използвали това, което са научили и как вярват, че то е повлияло на тяхната работа. Тук трябва да проявите въображение и да използвате всички налични източници, като сравните получените резултати от Вашите LMS отчети, мненията,събрани от служителите и реалните наблюдения върху промените в поведението.

Ниво 4: Резултати - Степента, в която търсените резултати се появяват вследствие на обучението и мерките за подкрепа и отчетност. 

Водещи индикатори. Извършват се с краткосрочни наблюдения и измервания върху основни критични показатели и поведения

Това е най-важният момент за бизнеса. Той измерва общите резултати, които постигате от въвеждането на обучение и развитие на служителите - Вашата цел номер едно. Отново това е показател, който няма да бъде измерим веднага. Това е дългосрочна цел, за която е необходимо време. И разбира се, няма един единствен метод за измерване на това. Например: Ако целта Ви е била да направите работната си сила по-продуктивна, погледнете задачите, които Вашата организация постига в определен период от време и ги сравнете с нивото на производителност преди да се осъществи обучението. За по-голямо задържане прегледайте оборота и нивата на удовлетвореност на служителите си. А за по-бързото и успешно навлизане на новонаетите служители анализирайте колко бързо новопостъпилите са успели да изпълняват успешно своята роля в сравнение със онези, които не са получили онбординг обучение например.

Непрекъснатото измерване на тези четири аспекта разкрива истинската възвръщаемост на електронното обучение. Ако се съобразявате с обратната връзка от служителите и се възползвате пълноценно от функциите на LMS - доклади, проучвания, оценки и т.н. - ще можете да измервате, адаптирате и предоставяте програма за обучение на служителите, която помага на бизнеса Ви да постигне важните си цели.

Кое е решаващото за оценката на възвръщаемостта на програмата за обучение на служителите? Всеки отделен момент от процеса, описан по-горе, има огромно значение.

Но да се запитаме: има ли значение качеството на самата дистанционна система за обучение? Ще ни позволи ли да съберем тези важни парченца информация, ще успеем ли да "хванем" настроенията, резултатите, мненията....?

Една пълноценна платформа, каквато е предлаганата от нас, ще подпомогне тренинг отделите във всеки момент и ще даде информацията, необходима да се изчисли в достатъчно достоверен вид възвръщаемостта от инвестицията в електронно обучение на служителите. 

Предлагаме консултации и услуги по внедряване на дистанционна форма на обучение на служителите, дистанционни системи за обучение, изработване на електронни обучения за онбординг обучения, електронни курсове за работа с продуктите на MS Office, търговски и меки умения.


/1/ Препратки  : Моделът на Къркпатрик
https://www.kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Fhow-measure-analyze-roi-employee-training-program&utm_medium=link

Свързани статии