+359 2 850 53 64

Как да подобрите своите мениджърски умения?

Уменията, които трябва да притежава всеки мениджър.

Чудили ли сте се кои са уменията, които правят един мениджър успешен? Те са набор от личностни и професионални умения, които всеки стремящ се към успеха мениджър трябва да притежава. Продължете да четете за задължителните умения за всеки мениджър.

Вероятно всеки от вас е попадал на различни шефове или мениджъри. Забелязали сте, че някои от тях постигат много добри резултати и техните служители с радост изпълняват поставените им задачи и ги следват. Точно това отличава добрият мениджър от останалите. Изглежда просто, но всъщност успешните мениджъри трябва да притежават задължително някои умения, за да бъдат такива. Някои хора казват, че трябва да си роден с тези умения и просто ги притежаваш или не, но това не е точно така. Мениджърските умения могат да бъдат научени като всички други умения и с практиката тези умения се развиват и подобряват.

Кои са задължителните умения за всеки мениджър? На какви умения трябва да се научите, ако искате да сте добър мениджър?

Има различни теории в мениджмънтa, които засягат уменията, които всеки мениджър трябва да притежава. Повечето от тях включват уменията, които психологът Робърт Кац посочва. Това са технически умения, концептуални умения и хуманитарни или междуличностни умения.

1) Технически умения

Това са уменията, които мениджърът притежава като специалист в дадена област. Тези умения са нужни за изпълнението на неговата работа в избраната професия. Техническите умения включват например работа с компютър, машини, софтуер и подобни, но също тук са знанията и уменията за добри продажби, дизайн, позициониране на пазара на продукти и услуги. Техническите умения могат да се определят като усвоени компетенции или качества в дадена работа или обучение. Мениджърите използват тези умения всеки ден. Те трябва да могат да предадат тези умения както на своите служители, така и на по-високостоящи от тях. Може да се каже, че в повечето случаи хората стават мениджъри именно заради тези умения и затова, че са добри в своята работа. На днешно време не на последно място са и дигиталните умения. Те вече са неизменна чст от менидмънта в педприятията. Можете ли да си представите мениджър без смартфон или друго устройство за онлайн комуникация?

Техническите умения са първото стъпало в развитието на добрия мениджър. Когато мениджърът се развива на по-високо ниво в мениджмънта, тези умения стават все по-малко важни за неговата работа, защото той може да намери хора с такива умения, които да му помагат.

2) Концептуални умения

Концептуалните умения са свързани с това как мениджърът възприема, разбира и анализира нещата от цялата картина на проблема или ситуацията. Тук се включват и идеите, които мениджърът измисля. Тези умения са свързани със способността да се гледа напред в бъдещето и да се предвиждат различни ситуации и вероятни проблеми, съответно да се намират решения на тези проблеми своевременно, още преди да са възникнали. Стратегическото планиране като съставяне на организационни ценности, политики, цели също може да се отнесе към концептуалните умения.

За разлика от техническите умения, които се използват повече от мениджърите на ниско ниво в управление на организацията, концептуалните умения заемат по-голяма част от работата на по-високостоящите мениджъри. Те отделят значителна част от своето време за измислянето на различни концепции и прогнозиране на техните ефекти за организацията.

3) Хуманитарни или междуличностни умения - умения за комуникация

Работата на мениджъра е да работи с много хора. Ако помислим повече, ще разберем, че всъщност мениджърите и мениджмънтът като наука съществуват именно заради хората, които се управляват. Уменията за комуникация и работа с хора са известни като хуманитарни или междуличностни умения. Тези умения могат да превърнат мениджъра в лидер, който мотивира хората да достигат по-добри постижения и резултати. За да мотивирате и вдъхновявате служителите вижте нашето обучение „Мотивация на персонала“.

В хуманитарните умения се включват умения за справяне с конфликти в екипа, умения за преговаряне, комуникационни умения, както и умения за работа в екип. Много важно за развиване на тези умения е да се разбира добре човешкото поведение. За това ще ви помогнат обученията „Лидерски умения“, „Управление на конфликти“ и „Преговори и убеждаване“.

Добрите хуманитарни умения на мениджърите са свързани с даването на позитивна обратна връзка на служителите, похвали, разбиране на индивидуалните нужди на всеки служител и други.

Хуманитарните умения са важни за всички нива на мениджмънта, защото комуникацията и работата с хора е характерна за всички мениджъри.

Това са основните три умения, които са необходими за успеха на всеки мениджъри. Някои автори добавят и други умения, но те могат да бъдат отнесени към някое от изброените трите умения. Например част от авторите посочват умения за диагностика и анализ или умения за взимане на решения като задължителни умения за мениджърите, но те са включени в концептуалните умения. За да взимат добри решения, мениджърите трябва да притежават концептуални умения. Други умения, които се изтъкват са умения за управление. Самата дума мениджмънт означава управление, това е по-скоро процес отколкото умение. Управлението на хора е част от хуманитарните или междуличностни умения на мениджъра.

След като се запознахме с основните умения за всеки мениджър, трябва да разберем и какво да направим за да подобрим тези умения в себе си, за да се превърнем в добри мениджъри.

1) Вършете работата си добре

Както вече казахме, много хора стават мениджъри за пръв път, защото се справят много добре в своята работа. Понякога това са най-отговорните служители в отдела или тези, които са постигнали най-добри резултати. Ако искате да станете мениджър един ден, на първо място трябва да се докажете като служител и специалист в своята област. Така ще имате нужното самочувствие, че разбирате от своята работа и сте запознат с всички тънкости в нея. Когато станете мениджър ще познавате много добре проблемите в съответната област и как да се справяте с тях.

2)  Намерете ментор

Най-добрият начин да станете успешен мениджър е като се учите от такъв. Ако във вашата компания няма такъв, на когото да се възхищавате, може да потърсите добри мениджъри и другаде. Понякога добрите мениджъри са лидери, които са популярни и известни личности. Наблюдавайте как се държат тези хора, какво казват, опитайте се да разберете какви са техните ценности и каква е причината да бъдат толкова успешни. Ще бъде полезно да прочетете автобиографии на известни мениджъри и лидери, за да се учите от техния опит и мъдрост, които да ви вдъхновяват.

3) Научете се да комуникирате добре

Българската поговорка „Блага дума, железни врати отваря.“ не е никак за подценяване, ако искате да станете добър мениджър и лидер, който хората обичат и следват. Не казваме, че през цялото време трябва да говорите само хубави неща, да бъдете неискрени или нещо такова. Но силата на комуникацията е много важна, когато работите с хора. Понякога ще се налага да казвате и не толкова приятни неща, но трябва да го правите по начин, който да не обижда или да предизвика загуба на мотивация и увереност. Комуникирайте с хората така, че да ги вдъхновявате и мотивирате, дори когато са сгрешили, подчертавайте техните силни страни и умения. Запишете подходящ курс по "Комуникационни умения", който може да Ви разкрие кои са уменията, които трябва да развиете в себе си как да ги прилагате.

4) Подобрете презентационните си умения

Работата на мениджърите често е свързана с представяне на планове, бюджети, проекти както на служители, така и на други мениджъри или заинтересовани страни. Затова е добре да развиете тези умения, за да може да влияете и да впечатлявате аудиторията. Понякога може да имате уникална идея, но ако не знаете как да я представите правилно, може тя никога да не бъде приета от останалите. Добрите презентационни умения могат да ви помогнат да развивате своята кариера, а курс по "Презентационни умения" като можете да запишете на този линк.

5) Проявявайте емпатия

Емпатията е много важно качество, което ще ви помогне много в работата като мениджър. Това означава да се поставяте на мястото на другия човек, за да разберете причините за неговото поведение. Когато управлявате хора е важно да им покажете, че сте загрижени за тях и когато проявявате емпатия, останалите усещат, че се стараете да ги разберете, без да ги осъждате и без да гледате от позицията на по-високостоящ в йерархията от тях. Може да правите периодично лични срещи с всеки от служителите, разберете за трудностите, с които се сблъскват с работата, може да ги попитате и за личния им живот, ако те се чувстват удобно да споделят ще създадете едни по-близки отношения с тях и ще намалите дистанцията, която изпитват. Емпатията е свързана с емоционалната интелигентност, а повече за нея ще научите от нашият курс "Емоционална интелигентност", за който можете да се запишете ако кликнете на този линк.

6) Избягвайте микромениджмънта

Трябва да сте наясно по задачите и проектите, които всеки от екипа изпълнява, но се опитвайте да не се намесвате прекалено много във всяка стъпка от работата на служителите. По този начин създавате стрес както за служителите, така и за вас. Прекалено голямата намеса в работата на служителите се приема като липса на доверие в техните умения и действа демотивиращо. По този начин служителите никога няма да се научат да бъдат самостоятелни и да поемат отговорност. Опитайте се да давате повече свобода на служителите и да се намесвате в тяхната работа само когато е наистина необходимо. Можете да разберете за тънкостите в делегирането в нашият курс "Ефективно делегиране за мениджъри".

7) Четете много и се развивайте

Образованието е важно за изграждането на мениджърски и лидерски умения, но не е достатъчно. Успешните мениджъри се развиват непрекъснато, запознати са с новите тенденции в тяхната област и се интересуват от всичко, свързано с тяхната работа като мениджъри. Препоръчително е да посещавате семинари и курсове за мениджъри, както и такива за личностно развитие. Един добър съвет е да отделяте 30 минути или 1 час на ден, за да прочетете нова статия за мениджмънта, интервю на успял мениджър, да изгледате видео на тази тема, да четете книга за мениджмънта, всичко това ще ви помогне да развивате уменията си и да научавате по нещо ново всеки ден.

Всички мечтаят да са мениджъри, много стават мениджъри, но малко са тези, които стават успешни мениджъри.

Да бъдеш мениджър е постоянна работа по себе си и подобряване и развиване на уменията. Ако искате да станете добър мениджър започнете още сега да се учите и да развивате тези умения. Запомнете, че първо трябва да сте добър специалист в своята област, да се научите на техническите умения, след това ще трябва да развиете концептуалните умения. Без да притежавате хуманитарни умения е почти невъзможно да станете добър мениджър, без значение колко добри технически или концептуални умения имате. За развиването на тези умения ще ви помогне обучението „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“.

И най-важното от всичко за да сте успешен мениджър е да обичате тази работа!