+359 2 850 53 64

Център за обучение и професионални консултации E-Training.bg

Доставка, инсталация и обучение за работа със система за дистанционно обучение еFront в дейността на центъра за обучение и професионални консултации E-training.bg от НИТ - Нови Интернет Технологии.

"И-ТРЕЙНИНГ" ООД предлага на своите клиенти иновативна система за обучения, съчетаваща в себе си най-добрите софтуерни решения и педагогически практики. В центъра работят професионалисти с дългогодишен опит в сферата на бизнес обученията.

Предлаганите курсове, които се провеждат присъствено и дистанционно, са от областите мениджмънт, маркетинг и продажби, човешки ресурси и обучения. Възприетият от фирмата индивидуален подход удовлетворява изискванията на клиента и води до постигането на отлични резултати.

"И-ТРЕЙНИНГ" ООД предлага разработването на обучения, насочени конкретно към продуктите, казусите и проблемите на потребителите, така че максимално да покрият техните специфични нужди. Също така предоставя възможност за едновременно обучение на професионалната компетентност на служители, които имат различен опит и стаж в компанията.

"И-ТРЕЙНИНГ" ООД провежда проверка на знанията, компетентността и нагласите на служителите, както заедно, така и самостоятелно. Компанията подпомага системата за оценяване и атестация. Тя не само провежда обучения, но и контролира всеки работник, като му дава възможност за обратна връзка и работа в екип.

Дистанционната форма на обучение улеснява курсистите не само от гледна точка на това, че могат да учат от всяка точка на света, но и относно снижаването на разходите, които биха възникнали при присъственото провеждане на занятията.

Компанията поддържа специален форум, в който курсистите са задължени да участват в дискусии и да обсъждат въпроси. Ето защо тяхната ефективност е по-засилена, отколкото при присъствените часове, където много малка част от обучаемите са активни.

Всяка тема на обученията е в SCORM формат и съдържа: входящ тест за установяване на началната компетентност, основно съдържание, което включва текст, аудио и видео презентации, практически задачи за индивидуална подготовка и групова работа, изпитен тест, който да установи нивото на компетентност след обучението, допълнителни материали и персонална консултация.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предоставя на "И-ТРЕЙНИНГ" ООД обучителна система, която притежава опция за образователен напредък на всеки отделен курсист. Това подпомага за оказването на съдействие от страна на водещите в обучението.

Предимствата на "И-ТРЕЙНИНГ" ООД са личният опит от мениджърските позииции, отличното познаване на българската практика, опитът като външни консултанти по редица проекти, включително и за мултинационални компании.

Основната цел на "И-ТРЕЙНИНГ" ООД е да подпомогне на своите клиенти в изграждането на маркетингова визия, която, чрез бизнес обучения и актуална информация, съвместно да превърнат в успешен и проспериращ бизнес.

Свържете се с насПовече...