+359 2 850 53 64

По-добри възможности за работа чрез сътрудничество и образование

Доставка, инсталация и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение eFront за община Смолян – по проект „По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа” (BECENET).

Услугата е извършена в резултат на проект „По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа” (BECENET). Проектът е реализиран с финансовата помощ на програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България. Партньори по проекта са Община Смолян и Община Александруполи.

Проектът има за цел откриването на два нови конферентни центъра с трансграничния регион, в които да се предлагат модерни образователни технологии за онлайн обучение. Крайната цел е подобряване на възможностите за развитие на потенциала на местния човешки ресурс.

http://becenet.nitbg.com/

Свържете се с насПовече...