+359 2 850 53 64

Служба по трудова медицина „Медико“ ООД

Доставка, инсталация и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение ILIAS в дейността на службата по трудова медицина „Медико“ ООД от НИТ - Нови ИнтернетТехнологии ЕООД.

 Създадената през 2000 г. Служба по трудова медицина „Медико“ ООД има дългогодишен опит в сферата на безопасността и здравето при работа. Компанията разполага с 19 офиса на територията на България, а нейни клиенти са над 3500 малки и големи предприятия от всички видове отрасли.

Професионалистите на „Медико“ ООД извършват консултации относно създаването и поддържането на безопасни и здравнословни условия на труд. Развитата из цялата страна клонова мрежа предлага на своите потребители англоговорящи акаунт мениджъри и има индивидуален подход към всеки отделен клиент.

Сред ценностите на „Медико“ ООД са, разбира се, безопасността, високата ангажираност, създаване на добавена стойност за всеки партньор, стремеж към все по-добри резултати, ориентираност към иновации и подобрения. Решенията, които дружеството предлага, подпомагат работодателите при изпълнението на указанията от Инспекция по труда, както и им дават възможност да се фокусират върху техния бизнес, докато грижата за безопасността и здравето на служителите остава в ръцете на „Медико“ ООД.

Основните функции на Служба по трудова медицина „Медико“ ООД включват оценка на условията на труд и риска по време на работа, както и разработването на мерки за отстраняване на възникналите нередности. Компанията извършва обучения на служителите и длъжностните лица по правилата за опазване на здравето и безопасността.

„Медико“ ООД разполага със собствен екип от медицински специалисти и съвременна апаратура за извършване на профилактични медицински прегледи, които стават на място в осигурени от Възложителя помещения или в медицински центрове на територията на страната.

Службата по трудова медицина разработва и участва в изпълнението на обучителни програми. В тях се включват представителите на Групите по условия на труд, длъжностни лица, които провеждат инструктажи по безопасност, както и персонала за оказване на първа долекарска помощ на пострадали.

Компанията работи съвместно с „НИТ - Нови Интернет Технологии“ ЕООД, която ѝ предоставя система за дистанционно обучение ILIAS. Чрез нея „Медико“ ООД получава удобство при предоставянето на учебния материал на своите служители.

„Медико“ ООД извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност, каквито са съдове под налягане, асансьори, газови уредби и т.н. Освен това службата се грижи за противопожарното обезопасяване и провежда превантивни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обектите.

Експертите от екипа на „Медико“ ООД работят по финансирани от ЕС проекти в най-различни области. Те предоставят безплатна консултация по условия на дадена процедура за финансиране, безплатна оценка на кандидат за финансиране, изготвяне на проект, според конкретните нужди на клиента, както и консултантска подкрепа по време на изпълнението на проекта.

 

Свържете се с насПовече...