+359 2 850 53 64

Софийска вода АД въвежда платформа за дистанционно обучение

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предостави на Софийска вода АД платформа за дистанционно онлайн обучение - ILIAS.

Софийска вода АД поставя началото си през октомври 2000 година. Тя предоставя своите услуги на територията на столицата, а нейните потребители надхвърлят 1.5 млн. души. Компанията, част от световния лидер „Веолия“, е първият ВиК оператор, който е регистриран от Министерството на околната среда и водите по схема на Европейската общност за управление по околната среда.
Язовир Бели Искър и язовир Искър са основните водоизточници, които осигуряват водоснабдяването на града.

Софийска вода АД влага усилия в поддържането и развиването на системата на ВиК, като за тази цел непрекъснато инвестира в полза на потребителите. Пример за това са висококачествената услуга по стандарти на ЕС, сигурното и стабилно водоснабдяване, висококачествената питейна вода, развитата водоснабдителна инфраструктура и минимални загуби на вода.

Следвайки своите ценности - солидарност в обслужването, ориентираност към клиента и стремеж към нововъведения, Софийска вода АД следва идеологията за опазването на околната среда. За да насочи вниманието на хората към тази така важна тема, всяка пролет компанията организира над 100 доброволци за почистването на града, а на всеки хиляден отказ от хартиена фактура се засажда по едно дърво. Екипи се включват в спасителни акции, като погасяване на пожари и помощ при наводнения.

Дружеството създава образователна програма, която да изгради отговорно отношение към водата сред малките деца и ученици. Освен че възпитава трайни навици по отношение на съхранението и грижата за природата, обучението показва целия сложен кръговрат на водата – от природата до нашите домове и обратно.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предоставя на Софийска вода АД платформа за дистанционни обучения Илиас, която ще е в полза както на обучаващите се служители, които тепърва навлизат в работата, така и на потребителите максимално бързо и лесно да достигнат до нужната им информация.

Услугите на Софийска вода АД не се изчерпват само с водоснабдяването на населението, но и включват канализацията и пречистването на отпадъчните води. Всеки ден се обработват 394.000 куб.м, които се връщат пречистени обратно в природата.

През 2018 година компанията, съвместно с Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) стартира тригодишен проект, чиято цел е измерването на реалното потребление на водата в жилищните и обществените сгради в столицата. Резултатите от това изследване ще помогнат за правилното планиране, проектиране и потребление на системите на ВиК.

 

Свързани статии