+359 2 850 53 64

Най-големият содов завод в България - Солвей Соди

Инсталиране и хостинг на платформа за дистанционно обучение ILIAS – версия 5.1.

Група Solvay, чието седалище е в Брюксел и има служители в 62 държави, навлиза на българския пазар през 1997г. Заводът в Девня – "Солвей Соди" АД се занимава със синтетично производство на калцирана сода. Това е най-големият содов завод както в България, така и в Европа, осигурявайки около 1 % от общия износ на страната. Районите, в които е концентрирано изнасянето, са: Балканския полуостров, Средния Изток, Русия, Средиземноморския басейн, Азия, Африка и Южна Америка. Продуктите влизат в приложение в самолети, автомобили, батерии, интелигентни устройства, медицински изделия, както и при добив на минерали, нефт и газ. Материалите са олекотени и допринасят за екологичната чистота при транспорт, а използваните високоефективни химикали подобряват качеството на въздуха и водите.

„Солвей Соди“ АД се стреми да предложи на своите служители безопасна работна среда, като насърчава професионалното им развитие и поддържа постоянен диалог с тях. Като доставчик за хиляди промишлености, компанията търси начин за намаляване на влиянието върху околната среда.

Стратегията на компанията е да фокусира дейността си върху пазарите, в които носи добавена стойност, както и в разработването на иновативни и конкурентноспособни решения за своите клиенти.

Чрез разнообразието, което предлага Solvay, се подобрява ефективността и се улеснява употребата на продуктите, които се използват ежедневно. Така например, полимерите и флуорираните течности подпомагат за ефикасността на почистващите и перилни препарати. Полиамидите, полимерите и интелигентните влакна се прилагат в текстилната индустрия при създаването на качествени и високоустойчиви дрехи.

Полиамидите, специалните полимери и смеси, които предлагат Solvay, допринасят за производителността и олекотяването на теглото на автомобилите. Ефективността на батериите се подобрява чрез флуорирани електролити и литиеви соли. Освен че решенията на компанията позволяват на автомобилопроизводителите да отговарят на изменящите се глобални стандарти, допринасят и за безопасността на самолетите. съвременните решения на Solvay допринасят за ефективността и безопасността на самолетите.

„Солвей Соди“ АД предлага продукти, които отговарят на нуждите на всички участници в хранителната верига. Екологосъобразните флуорирани съединения и разтворители служат за защита на посевите и подобряването на тяхната производителност. Ванилините, от своя страна, служат за намаляване на мазнините и захарите в храните, които са консервирани.

Що се отнася до строителството, компанията дава възможност за проектирането на по-устойчиви сгради, които са с по-ниско енергопотребление. Решенията са свързани с използването на флуорирани продукти и биоразградими разтворители.

През 2016-та година стартира инициативата за безопазност на децата в автомобилите. Тя има две основни цели. Едната е образователна – чрез презентация по време на учебен час да се обясни важността от предпазния колан на задните седалки. Другата е да се привлече вниманието на родителите и цялото общество към този сериозен проблем.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД подпомага процесът на дигитализация на компанията "Солвей Соди" АД чрез предоставянето на дистанционна платформа за електронни обучения.