+359 2 850 53 64

Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

Доставка, инсталация и обучение за работа със система за онлайн обучение ILIAS в дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

 УниБИТ е държавен университет по библиотекознание и информационни технологии, който предлага обучение по бакалавърски, магистърски и докторски програми с акредитация. Университетът е изграждан в продължение на 60 години, като към момента в него се обучават към 2000 студента.

„Пътят в професионалната кариера започва с избора на висшето училище. Това е сложен и много отговорен избор, тъй като той в много случаи определя не само професията, но и целия ваш живот, вашата съдба.“

УниБИТ си поставя като основна цел да подготви висококвалифицирани, мотивирани и адаптивни към работната среда специалисти, които имат приложими теоретични знания и практически умения за работа в различни области. УниБИТ разполага със съвременна материална база, специализирани учебни кабинети, аудитории и модерни компютърни зали. Университетът предлага на своите студенти голяма читалня с капацитет 150 души. Неговият библиотечен фонд е с над 52 000 учебни материали, като голяма част от тях са рядкост.

УниБИТ дава възможност за редовно и задочно обучение, а някои от неговите програми са и дистанционни. Записалите се преминават през учебна и специализираща практика по време на последната година от следването.

Завършилите могат да се насочат към работа в културни институции, като музеи, архиви, галерии, библиотеки, а също и в държавната администрация, издателства, информационния бизнес и др.

УниБИТ се занимава активно с издателска дейност в научната сфера – издава монографии, свой годишник, наречен „Трудове на УниБИТ“, списанието „Издател“, учебници и др. Взема участие в международни проекти и е в сътрудничество с институции в Гемания, Русия, Франция, Сърбия, Полша и др.

Университетът е член в Международната федерация на библиотечните асоциации, в Международния съвет на музеите и др. През 2005-та година в Библиотечния информационен център към УниБИТ е създадена музейна сбирка на съвременната духовност в България, поради нуждата от съхраняване на духовното самосъзнание на днешното общество.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предоставя на УниБИТ платформа за дистанционно обучение ILIAS, чрез която се улеснява обучителният процес, както от страна на предоставянето на учебния материал, така и за неговото по-бързо усвояване. 

Свържете се с насПовече...