+359 2 850 53 64

Юнимастърс Лоджистикс

Модерни и интелигентни логистични решения

Доставка, инсталация и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение ILIAS в дейността на логистичната компания Юнимастърс Лоджистикс.

Юнимастърс Лоджистикс предлага интелигентни логистични решения – проектиране, управление и контрол върху провежданите логистични операции. Тя има клонова мрежа от 15 офиса в България, Румъния и Унгария.

Благодарение на иновативния си подход, креативност и дългогодишен опит, компанията изпълнява безупречно проекти от всякакъв мащаб и сложност. Екипът от мотивирани професионалисти се стреми да надмине клиентските очаквания.

„Юнимастърс Лоджистик“ Ес Си Ес ЕООД предлага всякакъв вид транспорт до 175 страни - въздушен, морски, автомобилен, железопътен и интермодален. Услугите включват складиране и съхраняване на товари.

Логистичната компания предлага на своите потребители опция Управление на доставките. Тя включва Анализ и прогноза, Планиране, 3PL/4PL/LLP, Разходен оперативен модел, Стратегия и модел на дистрибуция. „Юнимастърс Лоджистик“ Ес Си Ес ЕООД разполага с облачен софтуер за анализ, както и софтуер за интегрирано бизнес планиране, чрез които клиентите могат да се запознаят в дълбочина с техните оперативни данни, приходи и разходи, да извършат дългосрочно планиране, както и те сами да си създадат прогностичен модел.

Компанията предлага пълна прозрачност на логистичните процеси и стриктен контрол върху предвидените логистични разходи чрез IT кокпит за управление на превозвачи, доставчици и други подизпълнители. Юнимастърс Лоджистик „Ес Си Ес ЕООД“ извършва оценка на складовите и транспортни разходи в мрежата на снабдяване и при доставките на готовата продукция.

„Юнимастерс Лоджистик“ Ес Си Ес ЕООД има богат опит в логистиката на корабния бизнес. Компанията има грижа за снабдяване, бордови инженерни и технически услуги, управление на резервни части и запаси, необходими за безаварийно плаване, както и логистика на критично важни резервни части в случай на нужда. Освен в доставката, „Юнимастерс Лоджистик“ Ес Си Ес ЕООД извършва обективен анализ на корабните запаси и инвентар.

Логистичната компания разполага с екип от обучени специалисти в демонтаж и транспортиране на извънгабаритни товари от всяка точка на света. Клиентите имат богат избор на транспортни решения за всеки техен проект в областта на нефтената индустрия, енергетика и строителство.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предоставя на логистичната компания „Юнимастърс Лоджистик“ Ес Си Ес ЕООД доставка и инсталация на платформа за дистанционно обучение ILIAS.

Свържете се с насПовече...