+359 2 850 53 64

Интерактивност в електронното обучение

Използване на интерактивни методи за обучение

Без значение дали тепърва навлизате или сте гуру в сферата на електронните обучения, знаете, че интерактивните методи, които се използват са от изключителна важност за доставяне на желаното съдържание на обучаемия.

В днешната статия, ще разгледаме нивата на интерактивност в електронното обучение, както и как да определим кои методи да използваме в зависимост от целите на обучението. 

Нива на интерактивност 

Какво е интерактивност в електронното обучение? Това е взаимодействието между обучаемия и учебното съдържание по време на обучението. Обучемите трябва да бъдат насърчавани да използват интерктивността в обчуението, като това подобрява усвояването на знанията или уменията.

Концепцията за нива на интерактивност се свързва и със сложността и финалната удовлетвореност от курса. 

Ниво 1 - Пасивно

Без интеракции, още познато като прелистване на страници. В този случай, обучаемият е получател на съдържанието. Той преминава през него в реда, който е предварително зададен, без възможността сам да избира къде да отиде и какво да види. Не е особено мотивиращо за реципиента, както и трудно се нарича онлайн обучение, но е подходящо за предаване на елементарни концепции. Технически е лесно за изпълнение, в себе си включва графики, снимки и обикновени тестови въпроси. 


Пример за първо ниво на интеракции е безплатното обучение : Как да спрем да се разсейваме

Ниво 2 - Минимална/Ограничена интеракция

Различава се от първо ниво с малко повече възможности за интеракция от страна на обучаемия. Дори още базово, това равнище позволява работа със знанието не само през тест, но и през лесни упражнения като свързване и разпознаване на елементи. Към интерактивните обекти в електронните обучения се включват прости анимирани графики, навигация в меню с речник и ресурси, също както и аудио и видео компоненти. 

Ниво 3 - Умерена интеракция

Сложността и възможността на персонализация на това ниво са значително по-големи. Обучаемият се превръща в активен участник, който има по-голям контрол върху обучението. Тук елементарното представяне на информация се трансформира в динамична интеракция, която оптимизира баланса между активното учене и интериоризацията му. Активни обекти биха били анимирани видеа, специализирани аудио записи, интерактивни картинки - игри. Нивото е много подходящо и за по-сложни симулации и решаване на сценарийни казуси. 

Нашето портфолио е изпълнено с множество демо варианти на ниво 2 и 3. 
Разгледайте всички ТУК, тествайте нашата Матрица за управление на времето или разберете повече за Емоционалната интелигентност

Ниво 4 - Симулации и игрово обучение

Най-високото ниво на интеракция от страна на обучаващия се. Съдържанието на електронното обучение се предава под формата на симулационни игри, което поддържа висока мотивацията. Характерни са игровите и мултимедийни технологии, включително авторски видеа, 3D обекти и виртуални аватари. Съвкупност е на всички нива до тук, но със силно изразена интерактивност и високи нива на удовлетвореност.  

Как да изберем подходящите интерактивни методи за обучение 

До тук разгледахме нивата на интерактивност и връзката им с целите на обучението. В зависимост от това дали са ориентирани към запаметяване и разбиране или акцентът им е върху използването на нови модели на работа - методите на обучението ще се различават. 

В списъка с фактори, влияещи на избора ни, можем да добавим и още:

  • Техническите възможности на обучаемите и обучаващия/дизайнера на обучението, както и достъпа до различните LMS системи; 
  • Бюджетът и организационната политика на фирмата.

Иначе казано: Кое е първо - съдържанието на обучението или обучаемия? 

Количеството и качеството на методите на обучение са пряко свързани с мотивацията и резултатите на обучаващите се. Ако внимаваме за това на ниво анализ, то частта с дизайна на интерактивното обучение ще бъде по-лесна. 

Ето и няколко въпроса, които ще подпомогнат този процес:

С какво се характеризира вашият курс?

Какви са спецификите му? Съдържанието му към какво е ориентирано. Към това да предостави важна информация, която трябва да бъде запомнена или да предостави добри практики за справяне с проблеми? Процесът на учене трябва да бъде пасивен или активен?

Това може би е най-важният въпрос, на който трябва да си отговорите. Отговорът му ще ви насочи към количеството интерактивни методи, които да използвате. 

Ако съдържанието е “суха материя”, но важна за инструктаж, то можете и да използвате първо ниво на интерактивност в обучението - пасивното. Идеално за предаване на информация, без излишни бутони, които само биха разсеяли обучаемия. От друга страна, обучение с активен характер, което цели да предаде ценни работни практики за справяне с казуси, то ниво 3 - умерена интеракция, ще подхожда по-добре.

Какво искате вие и какво обучаемите?

Помнете, за кого правите обучението! Красивият дизайн и интеракциите, които сте сложили може да се харесат на шефовете, но не задължително ще помогнат на обучаемия. Основната цел е да бъдат постигнати специфичните цели на обучението, а за да бъдат постигнати, методите на обучение, които включвате, трябва да отговарят на нуждите. 

Понякога прекалената интерактивност може да е равна на никаква - обучаващият се може да я намери за досадна и трудна за разбиране, заради скрития текст под множество бутони. Не претрупвайте обучението си, оставете му пространство ‘за дишане’. 

Влияние върху решението за интерактивност имат и устройствата, на които ще се използва електронното обучение: десктоп компютър, таблет или мобилен телефон

Онлайн обученията биват предпочитани не само заради широката си вариативност, а и заради мобилността. Можеш да бъдеш навсякъде с обучението в джоба си - на телефона. Това променя начина, по който се мисли за дизайна - размера на екраните на мобилните устройства и лаптопи се вземат предвид. Големината на качените файлове също играят своята роля.

Отделете време да направите анализ на възможните устройства, с които би могло да се гледа обучението, няма да съжалявате - ще можете да се ориентирате кои интерактивни методи на обучение да използвате.

Бюджетът за обучението

Последно, но не и по важност, е определянето на бюджета - правопропорционален на нивата на интерактивност. Финансов или времеви, от значение е да се разпредели максимално ефективно. Крайната цел - постигнати са желаните учебни резултати без да чупим касичката и да отегчаваме обучаемите с излишна интерактивност :). 

Ние сме готови да Ви подадем ръка и да помогнем, като изработим Вашето интерактивно електронно обучение. 


Намерете повече за продуктите и услугите, които предлагаме ТУК или се свържете с нас на тел. 02 8505364 или през контакт формата отдолу. 


Източници: 
https://www.shiftelearning.com/blog/bid/190140/Levels-of-Interactivity-in-eLearning-Which-one-do-you-need
https://www.shiftelearning.com/blog/the-right-amount-of-interactivity-in-elearning

Свързани статии