+359 2 850 53 64

Интерактивност в електронното обучение

Използване на интерактивни методи за обучение

Без значение дали тепърва навлизате или сте гуру в сферата на електронните обучения, знаете, че интерактивните методи, които се използват са от изключителна важност за доставяне на желаното съдържание на обучаемия.

В днешната статия, ще разгледаме нивата на интерактивност, както и как да определим кои методи да използваме спрямо целите на обучението. 

Нива на интерактивност

Концепцията за нива на интерактивност се свързва и със сложността и финалната удовлетвореност от курса. 

Ниво 1 - Пасивно

Без интеракции, още познато като прелистване на страници. В този случай, обучаемият е получател на съдържанието. Той преминава през него в реда, който е предварително зададен, без възможността сам да избира къде да отиде и какво да види. Не е особено мотивиращо за реципиента, както и трудно се нарича онлайн обучение, но е подходящо за предаване на елементарни концепции. Технически е лесно за изпълнение, в себе си включва графики, снимки и обикновени тестови въпроси. 

Ниво 2 - Минимална/Ограничена интеракция

Различава се от първо ниво с малко повече възможности за интеракция от страна на обучаемия. Дори още базово, това равнище позволява работа със знанието не само през тест, но и през лесни упражнения като свързване и разпознаване на елементи. Към интерактивните обекти се включват прости анимирани графики, навигация в меню с речник и ресурси, също както и аудио и видео компоненти. 

Ниво 3 - Умерена интеракция

Сложността и възможността на персонализация на това ниво са значително по-големи. Обучаемият се превръща в активен участник, който има по-голям контрол върху обучението. Тук елементарното представяне на информация се трансформира в динамична интеракция, която оптимизира баланса между активното учене и интериоризацията му. Активни обекти биха били анимирани видеа, специализирани аудио записи, интерактивни картинки - игри. Нивото е много подходящо и за по-сложни симулации и решаване на сценарийни казуси. 

Нашето портфолио е изпълнено с множество демо варианти на ниво 2 и 3. 
Разгледайте всички ТУК, тествайте нашата Матрица за управление на времето или разберете повече за Емоционалната интелигентност

Ниво 4 - Симулации и игрово обучение

Най-високото ниво на интеракция от страна на обучаващия се. Съдържанието се предава под формата на симулационни игри, което поддържа висока мотивацията. Характерни са игровите и мултимедийни технологии, включително авторски видеа, 3D обекти и виртуални аватари. Съвкупност е на всички нива до тук, но със силно изразена интерактивност и високи нива на удовлетвореност.  

 

Как да изберем подходящите интерактивни методи за обучение 

До тук разгледахме нивата на интерактивност и връзката им с целите на обучението. В зависимост от това дали са ориентирани към запаметяване и разбиране или акцентът им е върху използването на нови модели на работа - методите на обучението ще се различават. 

В списъка с фактори, можем да добавим и още:

 • Техническите възможности на обучаемите и обучаващия/дизайнера на обучението, както и достъпа до различните LCMS системи; 
 • Бюджетът и организационната политика на фирмата.

Иначе казано: Кое е първо - съдържанието или обучаемия? 

Количеството и качеството на методите на обучение са пряко свързани с мотивацията и резултатите на обучаващите се. Ако внимаваме за това на ниво анализ, то частта с дизайна на интерактивното обучение ще бъде по-лесна. 

Ето и няколко въпроса, които ще спомогнат този процес:

С какво се характеризира вашият курс?

Какви са спецификите му? Съдържанието му към какво е ориентирано - Към това да предостави важна информация, която трябва да бъде запомнена или да предостави добри практики за справяне с проблеми? Процесът на учене трябва да бъде пасивен или активен?

Това може би е най-важният въпрос, на който трябва да си отговорите. Отговорът му ще ви насочи към количеството интерактивни методи, които да използвате. 

Ако съдържанието е “суха материя”, но важна за инструктаж, то можете и да използвате първо ниво на интерактивност - пасивното. Идеално за предаване на информация, без излишни бутони, които само биха разсеяли обучаемия. От друга страна, обучение с активен характер, което цели да предаде ценни работни практики за справяне с казуси, то ниво 3 - умерена интеракция, ще подхожда по-добре.

Какво искате вие и какво обучаемите?

Помнете, за кого правите обучението. Красивият дизайн и интеракциите, които сте сложили може да се харесат на шефовете, но не задължително ще спомогнат на обучаемия. Основната цел е да бъдат постигнати специфичните цели на обучението, а за да бъде постигната, методите на обучение, които включвате, трябва да отговарят на нуждите. 

Понякога прекалената интерактивност може да е равна на никаква - обучаващият се може да я намери за досадна и трудна за разбиране, заради скрития текст под множество бутони. Непретрупвайте обучението си, оставете му пространство ‘за дишане’. 

Устройствата, на които ще се гледа

Онлайн обученията биват предпочитани не само заради широката си вариативност, а и заради мобилността. Можеш да бъдеш навсякъде с обучението в джоба си - на телефона. Това променя начина, по който се мисли за дизайна - размера на екраните на мобилните устройства и лаптопи се вземат предвид. Големината на качените файлове също.

Отделете време да направите анализ на възможните устройства, с които би могло да се гледа обучението, няма да съжалявате - ще можете да се ориентирате кои интерактивни методи на обучение да използвате.

Бюджетът за обучението

Последно, но не и по важност, е определянето на бюджета - правопропорционален на нивата на интерактивност. Финансов или времеви, от значение е да се разпредели максимално ефективно. Крайната цел - постигнати са желаните учебни резултати без да чупим касичката и да отегчаваме обучаемите с излишна интерактивност. 

Ако се чувствате, като да трябва да преоткривате топлата вода, не се притеснявайте! Ние сме готови да Ви подадем ръка и да помогнем. 
Намерете повече за продуктите и услугите, които предлагаме ТУК или се свържете с нас на тел. 02 8505364 или през контакт формата отдолу. 


Източници: 
https://www.shiftelearning.com/blog/bid/190140/Levels-of-Interactivity-in-eLearning-Which-one-do-you-need
https://www.shiftelearning.com/blog/the-right-amount-of-interactivity-in-elearning

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Електронни обучения по поръчка
  Най-доброто електронно обучение е това, което е съобразено с индивидуалните нужди, интереси и възможности на обучаващия се.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Системи за дистанционно обучение и електронни обучения
  НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага на своите клиенти най-качествените в световен мащаб софтуерни системи за дистанционно…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Внедряване на електронно обучение
  НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага внедряване на електронно обучение във Вашата организация - инсталация, конфигурация,…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Игровизация
  В съвременния високо-технологичен свят, хората трудно задържат вниманието си върху обучение, което се провежда с помощта…