+359 2 850 53 64

Курсове

Електронни курсове по меки умения

Готови курсове в елекронен формат, които ще подобрят меките умения на Вашите служители.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага на своите корпоративни клиенти готови електронни курсове по меки умения. Обученията са изработени от опитни специалисти-обучители, а дизайнът отговаря на всички съвременни изисквания за лесна употреба и навигация. Съвкупността от тези елементи прави възможно реализирането на ангажиращо и мотивиращо обучение с доказани резултати. 

Какви са предимствата на нашите електронни курсове?

• Всички служители, независимо от длъжността, която заемат, се нуждаят от добре развити меки умения.

• Електронните курсове са интерактивни и улесняват възприемането и запомнянето на учебното съдържание.

• Едно обучение може да се използва от неограничен брой служители за неограничен период от време.

• Служителите Ви могат да преминават курса в удобно за тях време и място.

• Електронни курсове по меки умения ще направят екипите във Вашата организация по-ефективни и продуктивни.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, или e-mail: office@nitbg.com. 


 • КЪМ СТАТИЯТА
  Курс Защита на личните данни
  Най-важните промени, които предвижда новият Eвропейски регламент 2016/679.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Курс: Как се пише имейл? Основни правила на имейл етикета
  Как се пише имейл? Според някои проучвания, служителите прекарват средно около ¼ от работното си ежедневие в писане и отговаряне…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Курс „Техники за персонални продажби“
  Техники за персонални продажби - курс за лично развитие на всеки, кото продава. Всеки търговец трябва да се стреми към: създаване…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Курс Microsoft Excel за начинаещи
  Excel е програма за електронни таблици, която Ви позволява да съхранявате, организирате и анализирате информация.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Курс Умения за интервюиране
  Вижте как можем да сме полезни с курса Умения за интервюиране при интервюто за наемане на нови служители, в което често участва…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Курс Асертивност - обучение
  Асертивността ще Ви помогне да действате във Ваш интерес, да отстоявате мнението си без ненужни негативни чувства, да се…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Как да създадем електронни обучения? Как онлайн курсът да е ефективен?
  Курсът "Създаване на електронни обучения" ще Ви преведе през всички етапи на създаването на онлайн курс.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Успешни продажби по телефона
  Електронното обучение „Успешни продажби по телефона“ ще Ви направи по-добър търговец, тъй като в него сме включили всички…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Иновации и иновационен мениджмънт
  Иновациите са фактор, който определя успеха на всеки един бизнес, независимо от неговата сфера на дейност и обхват.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Бизнес комуникация и кореспонденция
  Съществуват толкова похвати за правилна комуникация - техники, като: употреба на свободен от предразсъдъци език, ясен изказ,…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти
  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Емоционална интелигентност
  Eмоционалната интелигентност е умението да разпознавате и контролирате собствените се емоции, както и емоциите на хората…